Архівна справа№ 7, липень 2017

В архівних підрозділах підприємств зі складною розгалуженою структурою та мережею підвідомчих підприємств, установ  і організацій додатково до річного плану розробляють графік приймання справ від джерел комплектування архіву і/або структурних підрозділів. У статті розглянуто типовий зміст плану роботи архівного підрозділу, який доцільно складати на великому підприємстві

Автор: 
Олена Замкова№ 4, квітень 2017

У статті розглянуто основні завдання й права, які надаються архівним підрозділам підприємств, що здійснюють  тимчасове або постійне  зберігання архівних  документів з різними видами носіїв інформації

Автор: 
Олена Замкова№ 2, лютий 2017

Законодавством України передбачено створення в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, будь-яких інших юридичних осіб усіх рівнів підпорядкування та форм власності архівів для зберігання документів, закінчених у діловодстві. Тож у статті розглянуто поняття «архів підприємства», «архівний документ» та питання щодо внесення документів до Національного архівного фонду, а також порядок підготовки та погодження Положення про архів підприємства

Автор: 
Олена Замкова