Архівна справа№ 11, листопад 2017

У межах теми, присвяченої складенню й оформленню описів справ, сформованих із документів підприємства й переданих на зберігання до його архіву, у статті розглянуто вимоги до зведеного опису справ з кадрових питань

Автор: 
Олена Замкова№ 10, жовтень 2017

У статті викладено вимоги до складення й оформлення описів справ, сформованих  із документів  підприємства та переданих на зберігання до його  архіву. Зокрема, розглянуто порядок складення річних розділів зведених описів справ підприємства,  оформлення підсумкового запису, засвідчувального  напису та передмови до архівних описів справ, а також  правила нумерації зведених архівних описів

Автор: 
Олена Замкова№ 9, вересень 2017

У межах теми, присвяченої вимогам до комплектування архіву, розглянуто можливий максимальний склад документів архіву підприємства, граничні строки зберігання архівних документів на підприємстві до передання їх на державне зберігання, вимоги до оформлення справ, що підлягають передаванню в архів, а також порядок безпосереднього приймання справ до архіву

Автор: 
Олена Замкова№ 8, серпень 2017

У попередньому номері журналу було розглянуто вимоги до планування роботи архівного підрозділу на великому підприємстві. У цій статті пропонуємо ознайомитися зі структурою та змістом річного плану архіву малого підприємства. Крім того, коротко розглянуто вимоги до оформлення звіту про роботу архіву

Автор: 
Олена Замкова№ 7, липень 2017

В архівних підрозділах підприємств зі складною розгалуженою структурою та мережею підвідомчих підприємств, установ  і організацій додатково до річного плану розробляють графік приймання справ від джерел комплектування архіву і/або структурних підрозділів. У статті розглянуто типовий зміст плану роботи архівного підрозділу, який доцільно складати на великому підприємстві

Автор: 
Олена Замкова№ 4, квітень 2017

У статті розглянуто основні завдання й права, які надаються архівним підрозділам підприємств, що здійснюють  тимчасове або постійне  зберігання архівних  документів з різними видами носіїв інформації

Автор: 
Олена Замкова№ 2, лютий 2017

Законодавством України передбачено створення в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, будь-яких інших юридичних осіб усіх рівнів підпорядкування та форм власності архівів для зберігання документів, закінчених у діловодстві. Тож у статті розглянуто поняття «архів підприємства», «архівний документ» та питання щодо внесення документів до Національного архівного фонду, а також порядок підготовки та погодження Положення про архів підприємства

Автор: 
Олена Замкова