Міжнародний досвід управління персоналом№ 8, серпень 2017

У нинішніх умовах роботодавцю слід швидко знаходити працівників з потрібними професійними знаннями та навичками. Іноді таких фахівців може не вистачати або й не бути у його власній країні. У такому разі роботодавець змушений шукати потрібних йому працівників за кордоном. Тож у статті йдеться про спеціальну мережу Європейських служб зайнятості (European Employment Services, EURES), яка була утворена та функціонує з метою сприяння застосуванню на практиці принципів вільного пересування працівників у ЄС 

Автор: 
Олександр Клименко№ 6, червень 2017

У попередньому номері було розглянуто особливості системи управління персоналом в Японії, яка суттєво відрізняється від української, що склалася впродовж останніх років на більшості вітчизняних підприємств. Система управління персоналом у нашій  країні значною мірою подібна до так званої західної  моделі, яку часто розділяють на європейську (до якої  українська наближена найбільше) та американську.  Останню модель і розглянуто детально в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2017

Економіка  України  все  більше  стає  пов’язаною  зі  світовою. Це призводить до того, що вітчизняні підприємства  частіше  залучають  до  роботи  іноземних  менеджерів  з  персоналу  (або  українських менеджерів, які пройшли навчання та підготовку за кордоном)  зі своїми підходами в цій сфері, що можуть суттєво  відрізнятися від тих, які традиційно склалися на більшості підприємств нашої країни. Зокрема, від звичної  української  значно  відрізняється  так  звана  японська  система управління персоналом, основні риси якої й  розкрито в статті

Автор: 
Олександр Клименко