Державна служба№ 11, листопад 2008

Законодавство про державну службу, встановлюючи мотивації для тривалого перебування особи на державній службі, застосовує різні підходи до визначення поняття стажу роботи на державній службі, а відповідно — порядку обчислення такого стажу.

Автор: 
Андрій Дуда№ 9, вересень 2008

Своєрідність трудових відносин, що виникають між державними службовцями й уповноваженими органами державної влади, які представляють у цих відносинах державу, проявляється в специфічних умовах праці. Йдеться, зокрема, про права та обов’язки, обмеження на державній службі, робочий час, відпустки, оплату праці, дисциплінарні стягнення тощо. У матеріалі автор детально розглядає кожне з цих питань

Автор: 
Віктор Костюк№ 7, липень 2008

Під час укладення трудового договору претендент на посаду державного службовця повинен подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та ін. Особи, які вперше влаштовуються на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці пред’являють військовий квиток.

Автор: 
Віктор Костюк№ 6, червень 2008

Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями. Процедура укладення трудового договору з державним службовцем відрізняється від загального порядку прийняття на роботу. Передусім це пов’язано з необхідністю дотримання попередніх процедур прийняття на державну службу (зокрема, проходження конкурсу)

Автор: 
Віктор Костюк