Професійна класифікація№ 9, вересень 2016

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 р. № 1328 було затверджено Зміну № 5 до КП, яка набрала чинності 15 серпня поточного року. Що ж змінилося цього разу, з’ясуємо в статті

Автор: 
Сергій Кравцов№ 7, липень 2016

У статті розглянуто види кваліфікаційних категорій, правила їх встановлення та нормативні документи, що регулюють порядок атестації працівників з метою присвоєння їм певної категорії

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Ведення кадрової документації — справа буденна, але завдає певного клопоту кадровикам. Розглянемо принципи формулювання назв професій і посад на практиці. А саме, як застосовувати скорочення, лапки, слова іншомовного походження, як використовувати похідні слова до базових назв

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Останніми роками Україна все більше інтегрується у світову економіку, чому сприяли її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) і підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом (ЄС). Усе більше з’являється в нашій країні спільних підприємств, на яких працівники використовують найсучасніші технології, а іноземні партнери часто намагаються перенести свої професійні вимоги і до українських працівників

Автор: 
Олександр Клименко№ 7, липень 2015

У статті спробуємо визначитися з посадами керівників відповідно до норм Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Автор: 
Сергій Кравцов№ 2, лютий 2015№ 10, жовтень 2013

Сучасні виробники товарів та послуг працюють у тісному зв’язку з постачальниками, споживачами своєї продукції, інвесторами, інфраструктурними агентствами, охоронними структурами, контролюючими органами тощо. Саме система управління логістикою дає змогу підприємству оперативно реагувати і пристосовуватися до змін, що відбуваються на ринку, та оптимізувати свої витрати. У статті перелічені найбільш поширені професії сфери логістики, до кожної з котрих додано стислий опис функціональних обов’язків 

Автор: 
Юрій Юров№ 7, липень 2013

Стаття 2526 КЗпП встановлює, що бригадири обираються на зборах колективів бригад таємним або відкритим голосуванням і затверджуються керівником підрозділу, до складу якого входять ці бригади. У статті розглянуті професійні назви робіт бригадирів, передба­чені Національним класифіка­тором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Автор: 
Юрій Юров№ 9, вересень 2012

Національна система професійної класифікації України доповнена Зміною № 1 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, яку затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за погодженням Міністерства соціальної політики України. Пропонуємо вашій увазі інформацію про основні зміни від безпосередніх розробників КП

Автор: 
Юрій Юров№ 6, червень 2011

На практиці часто виникають запитання з приводу застосування назв професій, що є подібними або однаковими. Класифікатор професій ДК 003:2010 містить зокрема такі однакові професії з різними кодами КП, як «Начальник відділу», «Начальник дільниці», «Начальник управління», «Начальник цеху», «Директор департаменту», «Завідувач майстерні», «Керівник групи» та ін. У чому ж відмінність?

Автор: 
Сергій Кравцов№ 12, грудень 2010

Назва тієї чи іншої професії відображає головну функцію працівника, проте її не завжди можна правильно визначити. А якщо назви професії у Класифікаторі професій взагалі немає, виникають труднощі та невизначеності в кадровій роботі

Автор: 
Сергій Кравцов№ 10, жовтень 2010

Наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 затверджено Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», який набирає чинності з 1 листопада 2010 р. У статті наведено професійні назви робіт, які: скасовано, викладено в новій редакції, внесено як нові. Також вміщено зміни, які торкнулися професійних угруповань

Автор: 
Юрій Юров№ 8, серпень 2010

Безліч функціональних обов’язків, знань, навичок та умінь, що характерні для роботи працівників кадрових служб, іноді настільки подібні або, навпаки, специфічні, що дуже часто виникають певні труднощі із застосуванням тих чи інших професій кадрового спрямування…

Автор: 
Сергій Кравцов№ 6, червень 2010

Одним з ефективних напрямків управління персоналом є заохочення працівників з боку адміністрації до кар’єрного зростання. Такий підхід не тільки збільшує розмір заробітної плати, на що очікують працівники, а й підвищує продуктивність праці завдяки зацікавленості персоналу в освоєнні нових знань, умінь, навичок

Автор: 
Сергій Кравцов№ 3, березень 2010

У процесі формування штату в роботодавців часто виникають запитання: як назвати того чи іншого працівника, які саме професії потрібні, де можна знайти відповідні кваліфікаційні характеристики. Спробуємо відповісти на них на прикладі формування штату супермаркету

Автор: 
Сергій Кравцов