Професійна класифікація№ 4, квітень 2017

Аналіз  організації  роботи  в  підрозділах  бухгалтерської  служби  вітчизняних  підприємств  свідчить  про  наявність суто кадрових чинників, що певною мірою  є причиною незадовільних результатів діяльності бухгалтерії. Так, в обов’язки головного бухгалтера можуть входити  не  тільки функції  ведення  бухгалтерського  обліку,  складання  звітності,  податкових  декларацій, а й виконання роботи з оформлення договорів,  консультування,  вирішення  питань  кадрового  діловодства.  Тож  у  статті  автор  розглядає  завдання  та  обов’язки деяких працівників бухгалтерської служби  та наводить перелік організаційно-технічних заходів з  метою підвищення результатів діяльності бухгалтерії

Автор: 
Олександр Носіков№ 12, грудень 2016

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 липня 2015 р. № 281 було затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 8 «М’ясна і молочна промисловість». Кваліфікаційні характеристики працівників цієї галузі було доопрацьовано відповідно до певних технологічних інновацій, запроваджених під час виробництва м’яса й молока, та деяких положень законодавства України. У статті розглянуто кваліфікаційні характеристики окремих професій працівників м’ясо-молочної галузі

Автор: 
Олександр Носіков№ 10, жовтень 2016

Незважаючи на тотальні кризові явища в українській економіці та втрати, які у зв’язку із цим зазнало сільське господарство нашої країни, ця галузь залишається на сьогодні однією з найбільш привабливих для інвесторів. У той же час існують загальновиробничі фактори, які певною мірою стримують розвиток сільського господарства. Серед них особливе місце посідає проблема наповнення цієї галузі керівними, інженерно-технічними та робітничими кадрами. Наразі кадри в аграрному секторі не відповідають наявним перспективам розвитку галузі. Тому роботодавці змушені проводити перепідготовку випускників «без відриву від виробництва» або переманювати потрібних фахівців у конкурентів. У статті розглянуто, які завдання та обов’язки сьогодні покладаються на деякі категорії працівників підприємств сільськогосподарської галузі

Автор: 
Олександр Носіков№ 9, вересень 2016

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 р. № 1328 було затверджено Зміну № 5 до КП, яка набрала чинності 15 серпня поточного року. Що ж змінилося цього разу, з’ясуємо в статті

Автор: 
Сергій Кравцов№ 7, липень 2016

У статті розглянуто види кваліфікаційних категорій, правила їх встановлення та нормативні документи, що регулюють порядок атестації працівників з метою присвоєння їм певної категорії

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Ведення кадрової документації — справа буденна, але завдає певного клопоту кадровикам. Розглянемо принципи формулювання назв професій і посад на практиці. А саме, як застосовувати скорочення, лапки, слова іншомовного походження, як використовувати похідні слова до базових назв

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Останніми роками Україна все більше інтегрується у світову економіку, чому сприяли її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) і підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом (ЄС). Усе більше з’являється в нашій країні спільних підприємств, на яких працівники використовують найсучасніші технології, а іноземні партнери часто намагаються перенести свої професійні вимоги і до українських працівників

Автор: 
Олександр Клименко№ 7, липень 2015

У статті спробуємо визначитися з посадами керівників відповідно до норм Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Автор: 
Сергій Кравцов№ 2, лютий 2015№ 10, жовтень 2013

Сучасні виробники товарів та послуг працюють у тісному зв’язку з постачальниками, споживачами своєї продукції, інвесторами, інфраструктурними агентствами, охоронними структурами, контролюючими органами тощо. Саме система управління логістикою дає змогу підприємству оперативно реагувати і пристосовуватися до змін, що відбуваються на ринку, та оптимізувати свої витрати. У статті перелічені найбільш поширені професії сфери логістики, до кожної з котрих додано стислий опис функціональних обов’язків 

Автор: 
Юрій Юров№ 7, липень 2013

Стаття 2526 КЗпП встановлює, що бригадири обираються на зборах колективів бригад таємним або відкритим голосуванням і затверджуються керівником підрозділу, до складу якого входять ці бригади. У статті розглянуті професійні назви робіт бригадирів, передба­чені Національним класифіка­тором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Автор: 
Юрій Юров№ 9, вересень 2012

Національна система професійної класифікації України доповнена Зміною № 1 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, яку затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за погодженням Міністерства соціальної політики України. Пропонуємо вашій увазі інформацію про основні зміни від безпосередніх розробників КП

Автор: 
Юрій Юров№ 6, червень 2011

На практиці часто виникають запитання з приводу застосування назв професій, що є подібними або однаковими. Класифікатор професій ДК 003:2010 містить зокрема такі однакові професії з різними кодами КП, як «Начальник відділу», «Начальник дільниці», «Начальник управління», «Начальник цеху», «Директор департаменту», «Завідувач майстерні», «Керівник групи» та ін. У чому ж відмінність?

Автор: 
Сергій Кравцов№ 12, грудень 2010

Назва тієї чи іншої професії відображає головну функцію працівника, проте її не завжди можна правильно визначити. А якщо назви професії у Класифікаторі професій взагалі немає, виникають труднощі та невизначеності в кадровій роботі

Автор: 
Сергій Кравцов№ 10, жовтень 2010

Наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 затверджено Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», який набирає чинності з 1 листопада 2010 р. У статті наведено професійні назви робіт, які: скасовано, викладено в новій редакції, внесено як нові. Також вміщено зміни, які торкнулися професійних угруповань

Автор: 
Юрій Юров