Професійна класифікація№ 8, серпень 2010

Безліч функціональних обов’язків, знань, навичок та умінь, що характерні для роботи працівників кадрових служб, іноді настільки подібні або, навпаки, специфічні, що дуже часто виникають певні труднощі із застосуванням тих чи інших професій кадрового спрямування…

Автор: 
Сергій Кравцов№ 6, червень 2010

Одним з ефективних напрямків управління персоналом є заохочення працівників з боку адміністрації до кар’єрного зростання. Такий підхід не тільки збільшує розмір заробітної плати, на що очікують працівники, а й підвищує продуктивність праці завдяки зацікавленості персоналу в освоєнні нових знань, умінь, навичок

Автор: 
Сергій Кравцов№ 3, березень 2010

У процесі формування штату в роботодавців часто виникають запитання: як назвати того чи іншого працівника, які саме професії потрібні, де можна знайти відповідні кваліфікаційні характеристики. Спробуємо відповісти на них на прикладі формування штату супермаркету

Автор: 
Сергій Кравцов№ 1, січень 2010

Класифікація професій і утворення розширених професійних назв робіт — питання надзвичайно актуальні, зокрема й у фінансовій та банківській сферах. Наразі досить поширеною є ситуація, коли роботодавці самостійно формулюють і застосовують на практиці не передбачені Класифікатором професійні назви робіт, що зовсім не бажано

Автор: 
Сергій Кравцов№ 10, жовтень 2009

Нова професія, що буде включена до Класифікатора професій після набрання чинності Зміною № 4 до КП№ 10, жовтень 2009

Нова професія, що буде включена до Класифікатора професій після набрання чинності Зміною № 4 до КП№ 9, вересень 2009

Нова професія, що буде включена до Класифікатора професій ДК 003:2005 після набрання чинності Зміною № 4 до КП№ 9, вересень 2009

Інтегрована професія включає професії: «Кесонник-апаратник», «Кесонник-електромонтажник», «Кесонник-прохідник» і «Кесонник-слюсар»№ 8, серпень 2009

Із набуттям чинності Зміною № 4 до КП буде введено низку нових та інтегрованих (укрупнених) професійних назв робіт будівельної галузі. У статті подано визначення поняттю «інтегровані професійні назви робіт», розглянуто, які саме нові та інтегровані професії будівельної галузі будуть включені до КП та наведено кваліфікаційні характеристики інтегрованих професій «Покрівельник будівельний» та «Машиніст підіймача будівельний»

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2008

Із часу затвердження Класифікатора професій ДК 003:2005 до нього було внесено кілька змін. Зміна № 1 внесла нову назву роботи — «Держаний аудитор» (код КП 2419.3). Зміною № 2 до КП внесено чималий перелік змін та доповнень (докладніше — в № 8, 2007). У цьому матеріалі вашій увазі пропонуються основні зміни та доповнення, передбачені Зміною № 3

Автор: 
Юрій Юров№ 4, квітень 2008

На численні прохання подаємо приклади посадових інструкцій працівників АЗС: механіка, диспетчера автозаправної станції, оператора заправних станцій, агента з митного оформлення вантажів і товарів

Автор: 
Юрій Юров№ 1, січень 2007

В связи с утверждением и введением в действие нового Классификатора профессий ДК 003:2005 с 1 апреля 2006 года всем работникам кадровых служб при оформлении кадровой документации следует неукоснительно руководствоваться данным классификатором. Согласно требованиям пункта 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, записи о названии работы, профессии или должности в трудовые книжки работников вносятся согласно названиям профессий, указанным в «Классификаторе профессий».

Автор: 
Светлана Заболотная