Перевірки№ 6, червень 2017

У статті детально розглянуто Порядок здійснення  контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26 квітня  2017 р. № 295, що визначає процедуру проведення  перевірок роботодавців — юридичних та фізичних  (які використовують найману працю) осіб

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 5, травень 2016

Поточний рік обіцяє стати більш насиченим стосовно заходів державного нагляду за дотриманням законодавства про працю, аніж попередні роки. Тому в статті зосереджено увагу на основних законодавчих нормах та нововведеннях, що стосуються проведення перевірок контролюючими органами у сфері праці, а також на зонах ризику для роботодавців та можливих наслідках за результатами перевірок

Автор: 
Ольга Мельниченко, Володимир Забудський№ 12, грудень 2014

З об’єктивних причин основний тягар спілкування з контролюючими органами з питань державного соціального страхування лягає на бухгалтерську службу підприємства, оскільки саме її функції пов’язані з нарахуванням та сплатою страхових внесків, цільовим використанням грошових коштів соціальних фондів тощо. Тим не менше, кадровики в багатьох випадках також втягуються в процес перевірок, адже ця сфера взаємопов’язана з трудовим законодавством, питаннями кадрового обліку та оформлення трудових відносин. У статті проаналізуємо основні моменти, пов’язані з можливим візитом на підприємство представників органів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 11, листопад 2014

Автор статті — головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці м. Києва — розповідає про те, на які саме питання, пов’язані з працевлаштуванням інвалідів, звертають увагу інспектори праці в ході перевірок

Автор: 
Надія Канючка№ 1, січень 2014

У ході перевірок державними інспекторами праці виявляються непоодинокі порушення, пов’язані із підсумованим обліком робочого часу, зокрема його фактичне застосування без належного оформлення, порушення установленої норми надурочних годин роботи та нездійснення доплати за надурочні години або надання відгулу, що не допускається, порушення обмежень на роботу в нічний час та інші

Автор: 
Надія Канючка№ 12, грудень 2012

Проведення перевірки державними інспекторами праці — непроста процедура. Розібратися в усіх ключових моментах та підготуватися до перевірки вам допоможе матеріал нашого автора — головного державного інспектора праці Терито­ріальної державної інспекції з питань праці у м. Києві

Автор: 
Надія Канючка№ 10, жовтень 2012

Автор — головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції з питань праці у м. Києві — розповідає про зміни, що відбулися в порядку проведення перевірок державними інспекторами праці у зв’язку із затвердженням наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 р. № 390 нового Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Автор: 
Надія Канючка№ 8, серпень 2012

У попередніх номерах (№ 4, 6/2012) ми розповіли про те, на що звертають увагу державні інспектори праці під час перевірки кадрових документів, окремих документів з основної діяльності,
а також документів, пов’язаних із нарахуванням і виплатою працівникам заробітної плати. У цьому номері йтиметься про перевірку документів
щодо виконання на підприємстві вимог законодавства із соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та дотримання гарантій, установлених для неповнолітніх
працівників

Автор: 
Надія Канючка№ 6, червень 2012

У першій частині статті (№4, 2012) ми розглянули, на що
звертають увагу державні інспектори праці під
час ознайомлення з колективним договором,
правилами внутрішнього трудового розпорядку,
графіком відпусток, кадровими наказами, табелями обліку робочого часу, особовими картками
і трудовими книжками працівників. У цьому
номері розглянемо документи, що підтверджують нарахування і виплату заробітної плати,
засвідчують її своєчасність, першочерговість
виплати і повноту нарахування, проведення
індексації та компенсації

Автор: 
Надія Канючка№ 4, квітень 2012

Автор статті — старший державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці м. Києва, розглядає документи, які перевіряють державні інспектори праці в ході перевірок, зокрема, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, графік відпусток, кадрові накази, табелі обліку використання робочого часу, особові картки, трудові книжки, книги обліку руху трудових книжок

Автор: 
Надія Канючка№ 2, лютий 2012

До найпоширеніших порушень, які виявляються на підприємствах державними інспекторами праці під час перевірок, є порушення, пов’язані з порядком виплати та розмірами авансу і зарплати, відпускних, індексацією, виплатами при звільненні працівників, а також не веденням кадрової документації фізичними особами — підприємцями

Автор: 
Надія Канючка