Соціальне страхування№ 10, жовтень 2013

Як відомо, задовольнити всі заявки про виділення путівок на санаторно-курортне лікування, надані страхувальниками до виконавчих дирекцій відділень ФСС з ТВП, у Фонду немає можливості. Це пов’язано з тим, що придбання путівок здійснюється Фондом у межах відповідних бюджетних асигнувань за залишковим прин­ципом. У першу чергу фінансуються захищені статті бюджету Фонду, що передбачають виділення коштів на фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання. У статті розглянуто, за яким принципом розподіляються путівки між підприємствами, що подали заявки на виділення путівок

Автор: 
Ірина Єременко№ 7, липень 2013

На практиці часом виникають запитання: чи має підприємство надавати путівки за кошти соціального страхування працівникам, які цього потребують, та які документи повинні подати працівники, щоб скористатися цим правом. Відповіді — у статті

Автор: 
Ірина Єременко№ 2, лютий 2013

За останні кілька років відчутно змінилися умови визначення та підтвердження страхового стажу для оплати листків непрацездатності. Так, з 1 січня 2011 р. періоди страхового стажу для оплати листків непрацездатності обчислюються не на підставі записів у трудовій книжці, а на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому для правильного визначення страхового стажу особи, яка має страховий стаж більше 5 і менше 8 років і не має пільг згідно з чинним законодавством, за інформацією про страховий стаж, набутий цією особою після 1 січня 2011 р., страхувальник, а краще — сама застрахована особа можуть звернутися до ПФУ за довідкою форми ОК-7-з. Докладніше про це та інше — у статті

Автор: 
Тетяна Мойсеєнко№ 1, січень 2013

Автор — експерт із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — розглядає ситуацію, коли військовослужбовець під час прийняття на роботу подав трудову книжку із записами в ній про службу в Збройних Силах України. Чи зараховувати кадровику зазначений у трудовій книжці період військової служби до страхового стажу для визначення розміру оплати листків непрацездатності?

Автор: 
Ірина Єременко№ 12, грудень 2012

У статті автор вичерпно відповідає на поширене запитання: чи мають право на матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності особи, які виконують роботи або надають послуги за цивільно-правовими договорами, адже вони сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

Автор: 
Ірина Єременко№ 11, листопад 2012

Питання правомірності видачі листків непрацездатності та правильності їх оформлення є досить актуальними, оскільки від цього залежить прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення щодо їх оплати. Оскільки матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втра­тою працездатності фінансується за рахунок коштів відповідного Фонду, саме його посадові особи мають право перевіряти об­­ґрунтованість видачі та продовження ЛН за­страхованим особам

Автор: 
Ірина Єременко№ 4, квітень 2012

На початку поточного року після реєстрації в Мін’юсті набрали чинності зміни до низки нормативно-правових актів у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, та Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Автор розповідає, на що слід звернути увагу

Автор: 
Ірина Єременко№ 3, березень 2012

У попередньому номері ми розглянули загальні умови та розміри оплати листків непрацездатності, виданих внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, а також порядок їх оплати в різних випадках. У цьому номері розглянемо порядок оплати листків непрацездатності, виданих працівникам під час відпусток

Автор: 
Ірина Єременко№ 2, лютий 2012

Автор розглядає умови, порядок та розміри оплати листків непрацездатності, зокрема питання їх оплати у випадку звільнення застрахованої особи з роботи, у період вирішення спору про незаконність звільнення пра­ців­ника, працівникам-інва­лідам, особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи, у разі тимчасового переведення працівника на легшу роботу, у разі перенесення робочих днів, за підсумованого обліку робочого часу. Продовження теми — в наступних номерах

Автор: 
Ірина Єременко№ 10, жовтень 2011

Правильне оформлення листка непрацездатності має не менш важливе значення, ніж його наявність, оскільки підтверджує поважність причини відсутності працівника на роботі і дає підстави для отримання ним матеріального забезпечення

Автор: 
Ірина Єременко№ 6, червень 2011

Відповідно до пункту 6 статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III застраховані особи і члени їхніх сімей мають право на одержання путівок на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Автор: 
Наталя Лапіна№ 5, травень 2011

Востаннє про обчислення страхового стажу для оплати ЛН ми писали в спецвипуску до журналу «Кадровик України» № 3, 2009, а перед цим — у журналі «Кадровик України» за серпень 2007 р. Відтоді відбулися певні зміни в обчисленні страхового стажу, пов’язані, зокрема, з набранням чинності Законом про єдиний соцвнесок

Автор: 
Ірина Єременко№ 4, квітень 2011

Застрахованим особам гарантується забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві. А що гарантується їм у разі настання нещасного випадку невиробничого характеру, які випадки носять невиробничий характер та як надається матеріальне забезпечення за такими випадками, розглядається у статті

Автор: 
Наталя Лапіна№ 4, квітень 2011

За бажанням працівниці в період перебування її у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги по догляду за дитиною в період цієї відпустки (ст. 179 КЗпП, ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР), але сам розмір допомоги може зменшитися

Автор: 
Ірина Єременко№ 2, лютий 2011

З 1 січня 2008 р. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим і незастрахованим особам призначається згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Зазначена допомога працюючим особам призначається з дня оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і виплачується органами праці та соціального захисту населення

Автор: 
Ірина Єременко