Трудові відносини№ 7, липень 2017

Підприємство недержавної форми власності має право призначити особу на посаду директора, який працюватиме на умовах трудового договору за сумісництвом у вільний від основної роботи час. При цьому потрібно дотримуватися таких же вимог чинного законодавства, яких у таких випадках додержуються  і стосовно директора за основним місцем роботи, так  і вимог, що встановлюються лише у трудових договорах, які укладаються в разі сумісництва. До того ж чинним законодавством  визначено низку особливостей, пов’язаних з додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці директора-сумісника, з нарахув

Автор: 
Євгеній Губа№ 5, травень, 2017

Процедура  призначення  особи  на  посаду  директора підприємства або його зміни не повинна була б викликати  запитань.  Але  не  все  так  просто.  По-перше,  законодавці  постійно  змінюють  правила  гри: починаючи з процедурних вимог призначення  й  закінчуючи  нормами щодо  реєстрації  змін. По- друге,  така посадова особа, як директор, з одного  боку,  має  фігурувати  в  єдиному  державному  реєстрі як керівник, а з  іншого — є працівником,  на якого поширюються вимоги трудового законодавства. І до цього часу ці два аспекти між собою  законодавчо не врегульовані. Тож у статті розглянуто не лише процедурні питання призначення на  посаду директора, а й наведено зразки документів  підприємства, на якому відбувається зміна цієї посадової особи

Автор: 
Євгеній Губа№ 3, березень 2017

У статті роз’яснено, в яких випадках застосовується поняття «розширення зон обслуговування», а в яких — «збільшення обсягу виконуваних робіт», як оформити наказ про встановлення розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, чи потрібно повідомляти про це фіскальні органи та чи необхідно у зв’язку з цим вносити зміни до штатного розпису, а також чи можна оформити розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт без доплати

Автор: 
Лідія Басмат№ 2, лютий 2017

Чинне трудове законодавство надає роботодавцю досить широкі права для прийняття різних кадрових рішень. Разом з тим у певних випадках воно вимагає обґрунтування цих рішень, у т. ч. у письмовій формі. Згідно із законодавством про працю обґрунтовувати деякі свої рішення має й профспілковий комітет, який покликаний захищати працівників під час їх відносин із роботодавцями. Що ж конкретно та як слід обґрунтовувати в разі звільнення працівника з роботи, а також як правильно оформити обґрунтування? Відповіді на ці запитання — в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2016

Щоб правильно визначити день припинення трудового договору, кадровик має володіти чималим масивом інформації, адже законодавство не дає чіткого визначення поняття «останній день роботи». Лише зі змісту деяких нормативних актів можна зробити висновок щодо того, який день є днем припинення трудового договору. Детальніше про це — в статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 7, липень 2016

У статті мова йтиме про переваги та можливі ризики під час оформлення трудового договору з неповнолітніми

Автор: 
Таміла Радченко№ 7, липень 2016

У статті ви знайдете відповіді на такі запитання: з якого часу розпочався призов на строкову військову службу та який термін її проходження? Як діяти роботодавцю, якщо працівник надав повістку з військкомату у зв’язку із призовом на строкову військову службу? Чи потрібно звільняти працівника з роботи у зв’язку із призовом на строкову військову службу? Чи компенсується роботодавцю виплата працівнику, якого призвано на строкову військову службу, середнього заробітку? Як табелювати відсутність працівника на роботі у зв’язку із призовом на строкову військову службу?

Автор: 
Галина Фольварочна№ 5, травень 2016

У попередньому номері ми розглянули особливості прийняття на службу цивільного захисту осіб рядового й начальницького складу, переміщення їх по службі й атестування, порядок присвоєння та позбавлення таких осіб спецзвань, припинення (розірвання) контракту, створення резерву та інші нюанси проходження служби цивільного захисту. У продовженні статті йдеться про робочий час та порядок надання відпусток особам рядового й начальницького складу цієї служби

Автор: 
Катерина Кравченко№ 4, квітень 2016

Служба цивільного захисту — це державна служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, запобігати й реагувати на надзвичайні ситуації, ліквідовувати їх наслідки в мирний час та особливий період. Про особливості трудових відносин з особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту буде йти мова в першій частині статті

Автор: 
Катерина Кравченко№ 2, лютий 2016

Суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника містять чимало спільного. Обидва види додаткових обов’язків оформляються в межах укладеного трудового договору на одному підприємстві, допускаються за згодою працівника і відбуваються протягом установленої законодавством тривалості робочого часу. Крім цього, в статті автор також розповідає про тимчасове заступництво

Автор: 
Галина Фольварочна№ 11, листопад 2015

У статті наведені актуальні запитання та відповіді на них, що стосуються роботи за сумісництвом, а також наведені зразки наказів і внесення запису в трудову книжку

Автор: 
Віктор Рожнов№ 10, жовтень 2015

Зі статті ви дізнаєтесь про останні зміни які відбулися в законодавстві про відпустки та отримаєте відповіді на актуальні запитання щодо надання відпусток без збереження заробітної плати

Автор: 
Галина Фольварочна№ 8, серпень 2015

Трудові відносини в загальноосвітніх навчальних закладах регулюються КЗпП і мають деякі особливості, визначені законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» тощо. Зі статті ви дізнаєтесь про укладення трудового договору з директором загальноосвітнього навчального закладу, особливості призначення на роботу педпрацівників тощо

Автор: 
Олена Морева№ 7, липень 2015

Зі статті ви дізнаєтесь, чи потрібно працівникові, який отримав повістку про призов на військову службу у зв’язку з мобілізацією, писати заяву про увільнення від роботи? Як оформити відсутність сумісника на роботі у зв’язку з мобілізацією? Чи вносити інформацію щодо призову у зв’язку з мобілізацією в особову картку форми П-2? Чи можна звільнити працівника за власним бажанням в особливий період під час призову у зв’язку з мобілізацією? Чи підлягає працівник звільненню за пунктом 1 статті 40 КЗпП у день закінчення попередження, якщо на дату звільнення він увільнений від роботи на період мобілізації?

Автор: 
Галина Фольварочна№ 5, травень 2015

Відповідно до пункту 5 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення на роботі працівника протягом більш як чотирьох місяців підряд унас­лідок тимчасової непрацездатності. Про процедуру звільнення працівника за цією підставою, умови збереження місця роботи на строк понад чотири місяці — читайте у статті

Автор: 
Світлана Щербіна