Трудові відносини№ 2, лютий 2018

У більшості випадків непрацездатність працівників є тимчасовою, але трапляється, що працівник хворіє впродовж тривалого часу. Тож у статті з’ясовано, на які максимальні строки можуть видаватися листки непрацездатності, як їх оформляти та оплачувати, як діяти в разі необхідності замінити працівника, який довго хворіє, та чи можна його звільнити

Автор: 
Ірина Красовська№ 11, листопад 2017

Охорона здоров’я є однією з найважливіший сфер у розвитку суспільства та провідним напрямом діяльності держави відповідно до Конституції України. У зв’язку з потребою надавати населенню якісні медичні послуги медпрацівники посідають особливе місце в системі охорони здоров’я. На державу покладено обов’язок ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає. Тож у статті розглянуто особливості трудових відносин медичних працівників в Україні та порівняно їх з міжнародною практикою, зокрема на судових прикладах

Автор: 
Тетяна Єщенко№ 10, жовтень 2017

Трапляється, що через різні причини діяльність  підприємства може частково або повністю зупинитися. Серед них фінансові труднощі, відсутність  замовлень, аварії, стихійні лиха тощо, без усунення  яких процес виробництва не може бути продовжено. У таких випадках, як правило, запроваджують  простій. Про види простою, його документальне  оформлення та виплати працівникам у зв’язку з  виникненням такої ситуації — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 9, вересень 2017

Кожного працівника під час прийняття на роботу ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку, одним з яких є вчасний прихід на роботу. Але майже на кожному підприємстві є працівники, які порушують це правило й запізнюються, — хтось одноразово, а хтось — систематично. У статті з’ясовано, як у таких випадках притягнути порушника до дисциплінарної відповідальності та як це правильно оформити

Автор: 
Ірина Красовська№ 8, серпень 2017

Не всі працівники підприємства проходять свій трудовий шлях до пенсії. Трапляється, що їх життя обривається раніше: через хворобу, нещасний випадок чи з  іншої причини (наприклад, через участь в АТО). Як правильно оформити звільнення  померлого працівника? Який запис внести до його трудової книжки? Кому віддати заробітну плату? Відповіді на ці та інші запитання — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 7, липень 2017

Підприємство недержавної форми власності має право призначити особу на посаду директора, який працюватиме на умовах трудового договору за сумісництвом у вільний від основної роботи час. При цьому потрібно дотримуватися таких же вимог чинного законодавства, яких у таких випадках додержуються  і стосовно директора за основним місцем роботи, так  і вимог, що встановлюються лише у трудових договорах, які укладаються в разі сумісництва. До того ж чинним законодавством  визначено низку особливостей, пов’язаних з додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці директора-сумісника, з нарахув

Автор: 
Євгеній Губа№ 5, травень, 2017

Процедура  призначення  особи  на  посаду  директора підприємства або його зміни не повинна була б викликати  запитань.  Але  не  все  так  просто.  По-перше,  законодавці  постійно  змінюють  правила  гри: починаючи з процедурних вимог призначення  й  закінчуючи  нормами щодо  реєстрації  змін. По- друге,  така посадова особа, як директор, з одного  боку,  має  фігурувати  в  єдиному  державному  реєстрі як керівник, а з  іншого — є працівником,  на якого поширюються вимоги трудового законодавства. І до цього часу ці два аспекти між собою  законодавчо не врегульовані. Тож у статті розглянуто не лише процедурні питання призначення на  посаду директора, а й наведено зразки документів  підприємства, на якому відбувається зміна цієї посадової особи

Автор: 
Євгеній Губа№ 3, березень 2017

У статті роз’яснено, в яких випадках застосовується поняття «розширення зон обслуговування», а в яких — «збільшення обсягу виконуваних робіт», як оформити наказ про встановлення розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, чи потрібно повідомляти про це фіскальні органи та чи необхідно у зв’язку з цим вносити зміни до штатного розпису, а також чи можна оформити розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт без доплати

Автор: 
Лідія Басмат№ 2, лютий 2017

Чинне трудове законодавство надає роботодавцю досить широкі права для прийняття різних кадрових рішень. Разом з тим у певних випадках воно вимагає обґрунтування цих рішень, у т. ч. у письмовій формі. Згідно із законодавством про працю обґрунтовувати деякі свої рішення має й профспілковий комітет, який покликаний захищати працівників під час їх відносин із роботодавцями. Що ж конкретно та як слід обґрунтовувати в разі звільнення працівника з роботи, а також як правильно оформити обґрунтування? Відповіді на ці запитання — в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2016

Щоб правильно визначити день припинення трудового договору, кадровик має володіти чималим масивом інформації, адже законодавство не дає чіткого визначення поняття «останній день роботи». Лише зі змісту деяких нормативних актів можна зробити висновок щодо того, який день є днем припинення трудового договору. Детальніше про це — в статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 7, липень 2016

У статті мова йтиме про переваги та можливі ризики під час оформлення трудового договору з неповнолітніми

Автор: 
Таміла Радченко№ 7, липень 2016

У статті ви знайдете відповіді на такі запитання: з якого часу розпочався призов на строкову військову службу та який термін її проходження? Як діяти роботодавцю, якщо працівник надав повістку з військкомату у зв’язку із призовом на строкову військову службу? Чи потрібно звільняти працівника з роботи у зв’язку із призовом на строкову військову службу? Чи компенсується роботодавцю виплата працівнику, якого призвано на строкову військову службу, середнього заробітку? Як табелювати відсутність працівника на роботі у зв’язку із призовом на строкову військову службу?

Автор: 
Галина Фольварочна№ 5, травень 2016

У попередньому номері ми розглянули особливості прийняття на службу цивільного захисту осіб рядового й начальницького складу, переміщення їх по службі й атестування, порядок присвоєння та позбавлення таких осіб спецзвань, припинення (розірвання) контракту, створення резерву та інші нюанси проходження служби цивільного захисту. У продовженні статті йдеться про робочий час та порядок надання відпусток особам рядового й начальницького складу цієї служби

Автор: 
Катерина Кравченко№ 4, квітень 2016

Служба цивільного захисту — це державна служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, запобігати й реагувати на надзвичайні ситуації, ліквідовувати їх наслідки в мирний час та особливий період. Про особливості трудових відносин з особами рядового та начальницького складу служби цивільного захисту буде йти мова в першій частині статті

Автор: 
Катерина Кравченко№ 2, лютий 2016

Суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника містять чимало спільного. Обидва види додаткових обов’язків оформляються в межах укладеного трудового договору на одному підприємстві, допускаються за згодою працівника і відбуваються протягом установленої законодавством тривалості робочого часу. Крім цього, в статті автор також розповідає про тимчасове заступництво

Автор: 
Галина Фольварочна