Трудовий договір№ 1, січень 2010 Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

У зв’язку з несприятливими економічними умовами почастішали випадки масових звільнень працівників, значна частина яких проведена з порушенням норм трудового законодавства, що дає працівникам право оскаржувати незаконне звільнення. Роботодавцям, у свою чергу, слід бути готовими до поновлення на роботі незаконно звільнених працівників. Про передбачений законодавством порядок поновлення на роботі — у статті

Автор: 
Ольга Кучерук№ 12, грудень 2009 Дочірні підприємства та філії: правовий статус і особливості трудових відносин із працівниками

У статті проаналізовано правовий статус дочірніх підприємств і філій, їхній статус як роботодавців та особливості трудових відносин з керівником і працівниками дочірніх підприємств і філій

Автор: 
Євгенія Новичкова№ 10, жовтень 2009 Актуальні питання трудових відносин із педагогічними і науково-педагогічними працівниками

У матеріалі подано відповіді на поширені запитання, що стосуються педагогічних і науково-педагогічних працівників: сумісництво посад, зарахування окремих періодів до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, й до стажу, що дає право на наукову пенсію, виплата грошової винагороди та ін.

Автор: 
Оксана Ткаченко№ 10, жовтень 2009 Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків

Звільнення працівників за пунктом 1 статті 41 КЗпП викликає багато запитань, особливо якщо йдеться про одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства. У статті розглянуто правові підстави та порядок звільнення працівників на цій підставі

Автор: 
Олеся Павлинська№ 7, липень 2009 Прийняття на службу в органи внутрішніх справ

У квітні (№ 4, 2009) було розглянуто загальний порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. У цьому номері автор розглядає питання прийняття на службу: етапи процедури прийняття й документи, які необхідно оформити підрозділу по роботі з персоналом

Автор: 
Катерина Ткаченко№ 4, квітень 2009 Особенности прохождения службы лицами рядового и начальствующего состава

Прохождение службы лицами рядового и начальствующего состава имеет целый ряд существенных отличий от обычной работы граждан других категорий. Особенности касаются длительности рабочей недели, порядка предоставления и видов отпусков, оснований для увольнения со службы и некоторых других аспектов. В частности, для лиц рядового и начальствующего состава установлена 41-часовая рабочая неделя. В необходимых случаях они несут службу сверх установленной продолжительности рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни

Автор: 
Екатерина Ткаченко№ 12, грудень 2008 Договор гражданско-правового характера как альтернатива трудовому договору

Заключение предприятием договора гражданско-правого характера имеет свои особенности в зависимости от того, с кем он заключается — с физлицом-непредпринимателем, с частным предпринимателем, уплачивающим единый налог, или же с предпринимателем, работающим на общей системе налогообложения.Подробнее об этом читайте в материале

Автор: 
Надежда Реутова№ 9, вересень 2008 Звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю роботі за станом здоров’я (у т. ч. встановленням інвалідності)

Невідповідність працівника посаді чи виконуваній роботі за станом здоров’я може бути підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця за пунктом 2 статті 40 КЗпП.

Автор: 
Олена Саврова№ 9, вересень 2008 Трудові відносини з керівником акціонерного товариства

Із керівниками акціонерних товариств укладаються трудові договори або контракти, отже на них повною мірою поширюється дія трудового законодавства. Водночас окремі аспекти трудових відносин із працівниками цієї категорії на сьогодні чітко не врегульовані і до вирішення відповідних питань на законодавчому рівні потребують докладного відображення в установчих документах товариства, зокрема в статуті…

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 8, серпень 2008 Якщо на підприємстві працює чорнобилець

Працівники, що належать до категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на низку пільг та компенсацій, що надаються, зокрема, за місцем роботи. Так, працівникам — чорнобильцям 1 та 2 категорій, а також одному з батьків дитини-інваліда, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або особі, яка їх замінює,щорічна чергова відпустка надається узручний для них час. Окрім того, такі працівники мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком14 робочих днів на рік

Автор: 
Ольга Хамайдюк№ 8, серпень 2008 Окремі питання використання роботодавцями найманої праці іноземців та осіб без громадянства

Відповідно дочинного законодавства роботодавцеві надається право вільного найму працівників та право укладати з ними договори щодо використання їхньої ж праці. Тобто роботодавець самостійно добирає працівників з необхідним йому освітнім чи кваліфікаційним рівнем, в т. ч. іноземців, — за умови, що в Україні (регіоні) немає працівників, здатних виконувати цей вид роботи, або є достатні обґрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців. Далі — у статті

Автор: 
Ілля Довженко№ 6, червень 2008 Атестація працівників підприємства

Результати атестації працівників слугують обґрунтованою підставою для прийняття керівником підприємства важливих кадрових рішень. Водночас проводиться вона винятково у випадках та в порядку, прямо передбачених законодавством. У разі недотримання відповідних вимог результати атестації не матимуть жодного юридичного значення. Про підготовчий період, організацію та проведення, а також результати атестації — у статті

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2008 Розірвання трудового договору в разі порушення працівником трудової дисципліни (закінчення)

У попередніх номерах (№ 2, 3, 2008) ми розглянули загальний порядок звільнення працівника в разі порушення ним трудової дисципліни, а також розпочали вивчення судової практики окремо за кожною з підстав. На завершення розглянемо судову практику звільнення з тих підстав, що пов’язані з винними діями керівника підприємства

Автор: 
Віктор Костюк№ 4, квітень 2008 Звільнення працівників за частиною третьою статті 38 КЗпП

Основна законодавча вимога для звільнення з ініціативи працівника — подання працівником заяви про звільнення із зазначенням дати звільнення не пізніше ніж за два тижні. Але в деяких випадках працівник може звільнитися до закінчення двотижневого терміну. Відповідно до статистики судового розгляду трудових спорів найпоширенішими порушеннями трудового законодавства, які стають підставою для звільнення працівника за власним бажанням у порядку частини третьої ст. 38 або ст.

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 3, березень 2008 Розірвання трудового договору в разі порушення працівником трудової дисципліни

У попередньому номері (№ 2, 2008) ми розглянули загальний порядок розірвання трудового договору в разі порушення працівником трудової дисципліни. У продовження теми звертаємо увагу читачів на судову практику розгляду трудових спорів окремо за кожною з підстав припинення трудового договору

Автор: 
Віктор Костюк