Трудовий договір№ 1, січень 2011 Трудовий договір між працівником і фізичною особою

У листопаді 2010 р. набрали чинності зміни до порядку реєстрації трудових відносин між фізичною особою — підприємцем і найманим працівником, що суттєво спрощують цю процедуру

Автор: 
Майя Шурко№ 12, грудень 2010 Про медичні огляди водіїв автотранспортних засобів

Висока інтенсивність дорожнього руху висуває підвищені вимоги до стану здоров’я водіїв. Своєчасно виявити порушення та розлади в стані здоров’я можна лише завдяки регулярному проходженню ними обов’язкових медичних оглядів

Автор: 
Зоя Бобруль№ 12, грудень 2010 В Україні зростатиме попит на вміння і кваліфікацію

Через фінансово-економічну кризу 2008 р. економіка країни зазнала значних втрат. Простої на підприємствах призвели до масового скорочення працівників. Реалізація антикризового законодавства у сфері зайнятості протягом 2009–2010 рр. дала змогу дещо загальмувати масове звільнення, посилити в шукачів роботи мотивацію до праці. Але, безумовно, і сьогодні проблеми у сфері зайнятості ще існують.№ 10, жовтень 2010 Інтерв’ю із Сергієм Савчуком, національним координатором проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці»

Національний координатор проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» Сергій Савчук переконаний, що в Україні ситуація з рівними правами на робочих місцях ще далека від ідеальної чи хоча б європейської моделі. Багато робиться в цьому напрямку, зокрема, на законодавчому рівні, але проблеми залишаються. І вони не стільки законодавчого порядку, скільки суспільного — усе ще великий вплив мають стереотипи№ 8, серпень 2010 Особливості трудових відносин із журналістами

Робота журналіста завжди вважалася престижною. Водночас наразі досить неврегульованими залишаються трудові відносини, зокрема, із журналістами-позаштатниками. Крім того, існують відмінності в питаннях оплати праці та пенсійного забезпечення журналістів залежно від форми власності ЗМІ — приватна чи державна (комунальна). У матеріалі автор розглядає питання укладення трудового договору, оплати праці, надання відпусток, соціального захисту й охорони праці журналістів

Автор: 
Олександр Бурмагін№ 2, лютий 2010 Проблемні аспекти трудових відносин з громадянами України, направленими на роботу за кордон

Більшість нормативних актів, які регулюють питання направлення працівників на роботу за кордон на термін понад 60 календарних днів, ухвалені ще за радянських часів. У сучасних реаліях їхні норми значно застаріли, хоча самі акти чинні й досі. У статті розглянуті окремі нюанси оформлення трудових відносин із працівниками закордонних філій і представництв українських юридичних осіб

Автор: 
Олександр Слєпченко№ 1, січень 2010 Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

У зв’язку з несприятливими економічними умовами почастішали випадки масових звільнень працівників, значна частина яких проведена з порушенням норм трудового законодавства, що дає працівникам право оскаржувати незаконне звільнення. Роботодавцям, у свою чергу, слід бути готовими до поновлення на роботі незаконно звільнених працівників. Про передбачений законодавством порядок поновлення на роботі — у статті

Автор: 
Ольга Кучерук№ 12, грудень 2009 Дочірні підприємства та філії: правовий статус і особливості трудових відносин із працівниками

У статті проаналізовано правовий статус дочірніх підприємств і філій, їхній статус як роботодавців та особливості трудових відносин з керівником і працівниками дочірніх підприємств і філій

Автор: 
Євгенія Новичкова№ 10, жовтень 2009 Актуальні питання трудових відносин із педагогічними і науково-педагогічними працівниками

У матеріалі подано відповіді на поширені запитання, що стосуються педагогічних і науково-педагогічних працівників: сумісництво посад, зарахування окремих періодів до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, й до стажу, що дає право на наукову пенсію, виплата грошової винагороди та ін.

Автор: 
Оксана Ткаченко№ 10, жовтень 2009 Звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків

Звільнення працівників за пунктом 1 статті 41 КЗпП викликає багато запитань, особливо якщо йдеться про одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства. У статті розглянуто правові підстави та порядок звільнення працівників на цій підставі

Автор: 
Олеся Павлинська№ 7, липень 2009 Прийняття на службу в органи внутрішніх справ

У квітні (№ 4, 2009) було розглянуто загальний порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. У цьому номері автор розглядає питання прийняття на службу: етапи процедури прийняття й документи, які необхідно оформити підрозділу по роботі з персоналом

Автор: 
Катерина Ткаченко№ 4, квітень 2009 Особенности прохождения службы лицами рядового и начальствующего состава

Прохождение службы лицами рядового и начальствующего состава имеет целый ряд существенных отличий от обычной работы граждан других категорий. Особенности касаются длительности рабочей недели, порядка предоставления и видов отпусков, оснований для увольнения со службы и некоторых других аспектов. В частности, для лиц рядового и начальствующего состава установлена 41-часовая рабочая неделя. В необходимых случаях они несут службу сверх установленной продолжительности рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни

Автор: 
Екатерина Ткаченко№ 12, грудень 2008 Договор гражданско-правового характера как альтернатива трудовому договору

Заключение предприятием договора гражданско-правого характера имеет свои особенности в зависимости от того, с кем он заключается — с физлицом-непредпринимателем, с частным предпринимателем, уплачивающим единый налог, или же с предпринимателем, работающим на общей системе налогообложения.Подробнее об этом читайте в материале

Автор: 
Надежда Реутова№ 9, вересень 2008 Звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю роботі за станом здоров’я (у т. ч. встановленням інвалідності)

Невідповідність працівника посаді чи виконуваній роботі за станом здоров’я може бути підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця за пунктом 2 статті 40 КЗпП.

Автор: 
Олена Саврова№ 9, вересень 2008 Трудові відносини з керівником акціонерного товариства

Із керівниками акціонерних товариств укладаються трудові договори або контракти, отже на них повною мірою поширюється дія трудового законодавства. Водночас окремі аспекти трудових відносин із працівниками цієї категорії на сьогодні чітко не врегульовані і до вирішення відповідних питань на законодавчому рівні потребують докладного відображення в установчих документах товариства, зокрема в статуті…

Автор: 
Олена Кузнечікова