Трудовий договір№ 7, липень 2011

Працівники можуть бути обрані на виборні посади, наприклад, міських, сільських, селищних голів, до профспілкових органів, на посади голови та членів колегіальних органів управління підприємством. Трудовий договір з такими працівниками припиняється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП. При цьому законодавство гарантує їм після закінчення повноважень за виборною посадою надання попередньої роботи (посади), а її якщо її немає — іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві.

Автор: 
Таміла Радченко№ 4, квітень 2011

Нині практично ніхто не застрахований від вірогідності стати жертвою кримінального переслідування, причому як за наявності для цього об’єктивних і законних підстав, так і за їх відсутності. Причин для цього може бути безліч, серед яких — і надмірна увага працівників правоохоронних органів, і низький рівень знання пересічними громадянами законодавства, і воля випадку, а також свідоме вчинення особою протиправного злочинного діяння, тобто злочину, що кваліфікується за відповідною статтею Кримінального кодексу України

Автор: 
Мирослава Сорока№ 3, березень 2011

Останнім часом в Україні почастішали трудові спори між роботодавцями та працівниками, які вимагають відшкодування заподіяної їм моральної шкоди. Якщо в минулому такі вимоги висувалися рідко, то тепер рівень правосвідомості населення зріс, і до вимог про поновлення на роботі, стягнення заборгованої заробітної плати тощо, працівники-позивачі все частіше додають вимоги про відшкодування моральної шкоди

Автор: 
Володимир Забудський№ 1, січень 2011

Условия коллективных договоров и договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством о труде и соглашениями, являются недействительными. Далее рассмотрим, каковы последствия таких условий

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 1, січень 2011

У листопаді 2010 р. набрали чинності зміни до порядку реєстрації трудових відносин між фізичною особою — підприємцем і найманим працівником, що суттєво спрощують цю процедуру

Автор: 
Майя Шурко№ 12, грудень 2010

Висока інтенсивність дорожнього руху висуває підвищені вимоги до стану здоров’я водіїв. Своєчасно виявити порушення та розлади в стані здоров’я можна лише завдяки регулярному проходженню ними обов’язкових медичних оглядів

Автор: 
Зоя Бобруль№ 12, грудень 2010

Через фінансово-економічну кризу 2008 р. економіка країни зазнала значних втрат. Простої на підприємствах призвели до масового скорочення працівників. Реалізація антикризового законодавства у сфері зайнятості протягом 2009–2010 рр. дала змогу дещо загальмувати масове звільнення, посилити в шукачів роботи мотивацію до праці. Але, безумовно, і сьогодні проблеми у сфері зайнятості ще існують.№ 10, жовтень 2010

Національний координатор проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» Сергій Савчук переконаний, що в Україні ситуація з рівними правами на робочих місцях ще далека від ідеальної чи хоча б європейської моделі. Багато робиться в цьому напрямку, зокрема, на законодавчому рівні, але проблеми залишаються. І вони не стільки законодавчого порядку, скільки суспільного — усе ще великий вплив мають стереотипи№ 8, серпень 2010

Робота журналіста завжди вважалася престижною. Водночас наразі досить неврегульованими залишаються трудові відносини, зокрема, із журналістами-позаштатниками. Крім того, існують відмінності в питаннях оплати праці та пенсійного забезпечення журналістів залежно від форми власності ЗМІ — приватна чи державна (комунальна). У матеріалі автор розглядає питання укладення трудового договору, оплати праці, надання відпусток, соціального захисту й охорони праці журналістів

Автор: 
Олександр Бурмагін№ 2, лютий 2010

Більшість нормативних актів, які регулюють питання направлення працівників на роботу за кордон на термін понад 60 календарних днів, ухвалені ще за радянських часів. У сучасних реаліях їхні норми значно застаріли, хоча самі акти чинні й досі. У статті розглянуті окремі нюанси оформлення трудових відносин із працівниками закордонних філій і представництв українських юридичних осіб

Автор: 
Олександр Слєпченко№ 1, січень 2010

У зв’язку з несприятливими економічними умовами почастішали випадки масових звільнень працівників, значна частина яких проведена з порушенням норм трудового законодавства, що дає працівникам право оскаржувати незаконне звільнення. Роботодавцям, у свою чергу, слід бути готовими до поновлення на роботі незаконно звільнених працівників. Про передбачений законодавством порядок поновлення на роботі — у статті

Автор: 
Ольга Кучерук№ 12, грудень 2009

У статті проаналізовано правовий статус дочірніх підприємств і філій, їхній статус як роботодавців та особливості трудових відносин з керівником і працівниками дочірніх підприємств і філій

Автор: 
Євгенія Новичкова№ 10, жовтень 2009

У матеріалі подано відповіді на поширені запитання, що стосуються педагогічних і науково-педагогічних працівників: сумісництво посад, зарахування окремих періодів до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, й до стажу, що дає право на наукову пенсію, виплата грошової винагороди та ін.

Автор: 
Оксана Ткаченко№ 10, жовтень 2009

Звільнення працівників за пунктом 1 статті 41 КЗпП викликає багато запитань, особливо якщо йдеться про одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства. У статті розглянуто правові підстави та порядок звільнення працівників на цій підставі

Автор: 
Олеся Павлинська№ 7, липень 2009

У квітні (№ 4, 2009) було розглянуто загальний порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. У цьому номері автор розглядає питання прийняття на службу: етапи процедури прийняття й документи, які необхідно оформити підрозділу по роботі з персоналом

Автор: 
Катерина Ткаченко