Трудовий договір№ 7, липень 2012

Посада головного бухгалтера є однією з ключових на підприємстві. Тому хоча головбух, як і будь-який інший працівник, має право звільнитися за власним бажанням, процедура його звільнення може передбачати певні особливості, пов’язані, зокрема, з необхідністю передати справи. Про те, як і кому передати справи, як оформити таке передання, як новому головному бухгалтеру убезпечити себе від відповідальності за можливі помилки попередника, — у статті

Автор: 
Наталя Лапіна№ 7, липень 2012

Громадянин може реалізувати своє право на працю шляхом укладення трудового договору як з підприємством, установою чи організацією, так і з фізичною особою — підприємцем. Під­при­ємець, як і будь-який роботодавець, повинен забезпечити своїм працівникам умови праці, передбачені КЗпП, встановити оплату не нижче мінімального рівня, а також забезпечити інші соціальні гарантії, у т. ч. соціальне страхування і соціальне забезпечення, відповідно до законодавства. Водночас існують певні особливості в оформлені трудових відносин між працівником і фізичною особою — підприємцем

Автор: 
Таміла Радченко№ 5, травень 2012

Відсторонення, зазвичай, є правом, а не обо­в’язком роботодавця, але в деяких випадках це його прямий обов’язок згідно із законодавством. У статті йдеться про те, в яких саме випадках може, а в яких — має здійснюватися відсторонення, чи зберігається при цьому заробітна плата за працівником, як оформити відсторонення тощо

Автор: 
Павло Ходаковський, Олеся Павлинська№ 12, грудень 2011

Відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі вчинення працівником прогулу без поважних причин. Пункт 4 статті 40 КЗпП має застосувуватися з додержанням правил, установлених для накладення дисциплінарного стягнення, докладніше про які — у статті

Автор: 
Ольга Писанко№ 8, серпень 2011

Для соціального захисту працівників, обраних до складу виборних профспілкових органів, законодавством встановлені додаткові умови проведення звільнення порівняно з працівниками, які не входять до керівного складу профспілок. Зокрема звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди цього органу, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки. Автор розповідає про те, як реалізувати таку норму законодавства на практиці

Автор: 
Олександр Слєпченко№ 7, липень 2011

Працівники можуть бути обрані на виборні посади, наприклад, міських, сільських, селищних голів, до профспілкових органів, на посади голови та членів колегіальних органів управління підприємством. Трудовий договір з такими працівниками припиняється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП. При цьому законодавство гарантує їм після закінчення повноважень за виборною посадою надання попередньої роботи (посади), а її якщо її немає — іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві.

Автор: 
Таміла Радченко№ 4, квітень 2011

Нині практично ніхто не застрахований від вірогідності стати жертвою кримінального переслідування, причому як за наявності для цього об’єктивних і законних підстав, так і за їх відсутності. Причин для цього може бути безліч, серед яких — і надмірна увага працівників правоохоронних органів, і низький рівень знання пересічними громадянами законодавства, і воля випадку, а також свідоме вчинення особою протиправного злочинного діяння, тобто злочину, що кваліфікується за відповідною статтею Кримінального кодексу України

Автор: 
Мирослава Сорока№ 3, березень 2011

Останнім часом в Україні почастішали трудові спори між роботодавцями та працівниками, які вимагають відшкодування заподіяної їм моральної шкоди. Якщо в минулому такі вимоги висувалися рідко, то тепер рівень правосвідомості населення зріс, і до вимог про поновлення на роботі, стягнення заборгованої заробітної плати тощо, працівники-позивачі все частіше додають вимоги про відшкодування моральної шкоди

Автор: 
Володимир Забудський№ 1, січень 2011

Условия коллективных договоров и договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством о труде и соглашениями, являются недействительными. Далее рассмотрим, каковы последствия таких условий

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 1, січень 2011

У листопаді 2010 р. набрали чинності зміни до порядку реєстрації трудових відносин між фізичною особою — підприємцем і найманим працівником, що суттєво спрощують цю процедуру

Автор: 
Майя Шурко№ 12, грудень 2010

Висока інтенсивність дорожнього руху висуває підвищені вимоги до стану здоров’я водіїв. Своєчасно виявити порушення та розлади в стані здоров’я можна лише завдяки регулярному проходженню ними обов’язкових медичних оглядів

Автор: 
Зоя Бобруль№ 12, грудень 2010

Через фінансово-економічну кризу 2008 р. економіка країни зазнала значних втрат. Простої на підприємствах призвели до масового скорочення працівників. Реалізація антикризового законодавства у сфері зайнятості протягом 2009–2010 рр. дала змогу дещо загальмувати масове звільнення, посилити в шукачів роботи мотивацію до праці. Але, безумовно, і сьогодні проблеми у сфері зайнятості ще існують.№ 10, жовтень 2010

Національний координатор проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» Сергій Савчук переконаний, що в Україні ситуація з рівними правами на робочих місцях ще далека від ідеальної чи хоча б європейської моделі. Багато робиться в цьому напрямку, зокрема, на законодавчому рівні, але проблеми залишаються. І вони не стільки законодавчого порядку, скільки суспільного — усе ще великий вплив мають стереотипи№ 8, серпень 2010

Робота журналіста завжди вважалася престижною. Водночас наразі досить неврегульованими залишаються трудові відносини, зокрема, із журналістами-позаштатниками. Крім того, існують відмінності в питаннях оплати праці та пенсійного забезпечення журналістів залежно від форми власності ЗМІ — приватна чи державна (комунальна). У матеріалі автор розглядає питання укладення трудового договору, оплати праці, надання відпусток, соціального захисту й охорони праці журналістів

Автор: 
Олександр Бурмагін№ 2, лютий 2010

Більшість нормативних актів, які регулюють питання направлення працівників на роботу за кордон на термін понад 60 календарних днів, ухвалені ще за радянських часів. У сучасних реаліях їхні норми значно застаріли, хоча самі акти чинні й досі. У статті розглянуті окремі нюанси оформлення трудових відносин із працівниками закордонних філій і представництв українських юридичних осіб

Автор: 
Олександр Слєпченко