Трудовий договір№ 3, березень 2008

У попередньому номері (№ 2, 2008) ми розглянули загальний порядок розірвання трудового договору в разі порушення працівником трудової дисципліни. У продовження теми звертаємо увагу читачів на судову практику розгляду трудових спорів окремо за кожною з підстав припинення трудового договору

Автор: 
Віктор Костюк№ 3, березень 2008

Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що й громадяни України. Зокрема, іноземці та особи без громадянства можуть прибути в Україну для працевлаштування на визначений термін.

Автор: 
Ілля Довженко№ 2, лютий 2008

Окреме місце серед підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця посідають ті, що пов’язані з порушенням працівниками трудової дисципліни. Звільнення в таких випадках — це визначена на підставі актів трудового законодавства процедура розірвання трудового договору з працівником у разі невиконання чи неналежного виконання ним покладених на нього трудових обов’язків. У матеріалі розглянуто правові підстави та умови проведення такої процедури, а також наведено приклади із судової практики

Автор: 
Віктор Костюк№ 1, січень 2008

Согласно статье 251 КЗоТ собственнику или уполномоченному им органу предоставлено право вводить ограничения совместной работы на одном и том же предприятии лиц, являющихся близкими родственниками или свояками, если в связи с выполнением трудовых обязанностей они непосредственно подчинены или подконтрольны один другому. Близкими родственниками или свояками являются: родители, супруги, братья, сестры, дети, а также родители, братья, сестры и дети супругов.Подробнее — в статье

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 12, грудень 2007

Відповідно до чинного законодавства ліквідація — це форма припинення юридичної особи, коли вона перестає існувати, а її права та обов’язки не переходять до інших юридичних осіб, а реорганізація — це форма припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення, у результаті яких відбувається передача майна, прав та обов’язків цієї юридичної особи до правонаступника (правонаступників).

Автор: 
Віктор Костюк№ 10, жовтень 2010

Указом Президента Украины от 29 октября 2010 г. № 879/2009 период октябрь-ноябрь 2010 г. определен как время проведение очередного осеннего призыва граждан Украины на срочную воинскую службу. В этот период актуальным для кадровых служб становится вопрос увольнения работников в связи с призывом. В статье автор рассмотривает, как правильно оформить увольнение работника, призванного на срочную воинскую или на альтернативную (невоинскую) службу, а также некоторые другие вопросы, связанные с воинской обязанностью работающих граждан

Автор: 
Елена Савосько№ 11, листопад 2007

Роз’їзний характер робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на значній відстані від місця розміщення організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від місця знаходження організації (пункту збору) до місця роботи на об’єкті і назад.

Автор: 
Тетяна Волошина№ 11, листопад 2007

Оформлення службового відрядження — дуже клопітка справа, адже кожне відрядження має бути належним чином оформлене, щоб підприємство мало підстави провести відповідні компенсації. При цьому слід враховувати цілу низку вимог законодавства, докладніше про які читайте в статті

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 10, жовтень 2007

Відсторонення від роботи полягає в тому, що працівник тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором. На відміну від звільнення в разі відсторонення від роботи трудовий договір з працівником не припиняється, трудова книжка не видається і розрахунок не проводиться. Докладніше про передбачені законодавством випадки відсторонення працівників від роботи читайте в матеріалі

Автор: 
Наталія Єфанова№ 9, вересень 2007

Сучасний стан ринку праці в Україні засвідчує його нагальну потребу у висококваліфікованих працівниках. Для ефективного поєднання працівниками роботи і навчання законодавство запроваджує спеціальні соціально-трудові гарантії, які різняться залежно від виду навчального закладу, в якому навчається працівник, — середні та професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади та аспірантура

Автор: 
Віктор Костюк№ 9, вересень 2007

Припинення трудового договору за угодою сторін часто плутають зі звільненням працівника за власним бажанням. Однак це зовсім різні підстави припинення трудових відносин. Тому в разі звільнення за пунктом 1 статті 36 КЗпП потрібно враховувати окремий порядок його проведення та оформлення, а також переваги та недоліки як для працівника, так і для роботодавця, що залежать від конкретної ситуації

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 8, серпень 2007

У попередньому номері (№ 7, 2007) було розглянуто умови роботи за сумісництвом, зокрема порядок прийняття на роботу за сумісництвом, режим роботи, оплату праці і соціальні гарантії сумісників. Водночас робота при суміщенні професій (посад) також має низку особливостей. Детальніше — у статті

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 8, серпень 2007

Работа по трудовому договору, заключенному для выполнения сезонных работ, имеет ряд особенностей, связанных в частности с оформлением трудовых отношений, досрочным расторжением договора, выплатой пособий по временной нетрудоспособности и выходного пособия при увольнении. Кроме того, сезонные работы следует отличать от временных работ и работ по срочному трудовому договору…

Автор: 
Светлана Заболотная№ 8, серпень 2007

Трудовий договір є угодою сторін, отже, кожна сторона може ініціювати його дострокове припинення (розірвання), незалежно від того, у якій формі та на який строк його було укладено.Аналіз трудового законодавства дає підстави виділити такі етапи розірвання трудового договору з ініціативи працівника (звільнення за власним бажанням):

— подання працівником заяви про розірвання трудового договору;

— розгляд роботодавцем поданої заяви і видання наказу про звільнення;

Автор: 
Віктор Костюк№ 7, липень 2007

Чинним законодавством передбачено можливість працівників укласти трудові договори одночасно на кількох підприємствах (частина друга ст. 21 КЗпП), а також виконувати на одному підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від основної роботи (ст. 105 КЗпП). Трудові відносини при сумісництві, так само, як і при суміщенні професій (посад), вигідні як для працівника (він отримує додаткове джерело доходів), так і для роботодавця.

Автор: 
Олена Кузнечікова