Внесено зміни до Типового положення про службу охорони праціНаказом МінсоцполітикиУкраїни від 31 січня 2017 р. № 148 внесено зміни до Типового положення про службу охорони праці. 

Знього виключено положення щодо обов’язкової наявності виробничого стажу роботи не менше трьох років для спеціалістів, які можуть залучатися на договірних засадах на підприємство для виконання функцій служби охорони праці. Натомість включено норму, що вищевказані особи залучаються для виконання функцій спеціаліста з охорони праці після відповідної підготовки.