Держпраці надало роз’яснення щодо проведення перевірокУ листі «Щодо планових перевірок Державною службою України з питань праці» від 13 березня 2017 р. № 2798/4.3/4.1-ДП-17 Держпраціроз’яснює, що визначення суб'єктів господарювання, яких заплановано перевірити Державною службою України з питань праці в 2017 році, здійснюється відповідно до встановлених критеріїв. 

Відповідні критерії встановлені Постановою КМУвід 17 листопада 2010 № 1059, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання в частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю). Також, Постановою КМУвід 28 квітня 2009 № 413 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).