Держпраці роз’яснило повноваження інспекторів праці органів виконавчої владиДержпраці в листі від 22 червня 2017 р. № 6827/1/4-ДП-17 детально роз’яснило порядок проведення перевірок виконавчими органами міських рад. 

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 р. проводити перевірки у сфері праці та накладати штрафи можуть і органи місцевого самоврядування. Відповідні зміни внесено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р.№ 1774-VІІІ до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР.

З метою здійснення контрольних повноважень Держпраці рекомендує міським радам міст обласного значення чи об’єднаним територіальним громадам забезпечити створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

До посадових інструкцій інспекторів праці включаються, зокрема,такі обов’язки:

  • складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;
  • видання в установленому порядку юридичним особам та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкових до виконання приписів щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та внесення пропозицій щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб;
  • накладення в порядку, визначеному законодавством, штрафів за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;
  • здійснення фіксації процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.