Мінсоцполітикироз’яснило порядок прибуття до військкоматівУ листі відомства від 31березня 2017 р. № 1008/0/101-17/285 зазначено, що згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженим Указом Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10 грудня 2008 р. № 1153-2008, громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади та середньої заробітної плати. За ці дні середній заробітокзберігається за працівником (з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 р.№ 100) та нараховується йому з тієї самої середньої зарплати, за якою здійснювалась оплата за період військової служби.