Прийнято порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працюКМУ своєю Постановою «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 р. № 295 затвердив порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. 

<--break- />

Зокрема, передбачено, що  Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

Держпраці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Також Постановою передбачено, що про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Крім того, впроваджується можливість проведення за бажанням роботодавця так званого аудиту трудового законодавства, а заходи впливу застосовуватимуться лише якщо роботодавець відмовляється усувати порушення.