Пряма лінія 

Спеціальний сервіс для передплатників журналу «Кадровик України»
Пряма телефонна лінія
«Запитання — Відповідь»
(44) 581-57-07
Працює щодня по буднях з 10:00 до 15:00
Кваліфіковані консультанти оперативно відповідають на запитання передплатників про порядок прийняття на роботу, переведення, звільнення, надання відпусток, зміни в трудовому законодавстві, оформлення наказів, внесення записів у трудові книжки та ін. Усі консультації — безкоштовні!
Для всіх відвідувачів сайту сервіс «Запитання — Відповідь» відкритий в онлайн-режимі.

Запитання - Відповідь

суміщення

Доброго дня, підкажить. Людина оформлена на 0,5 ставки кур'єра. Зараз її треба взяти на 0,5 ставки інженера БТІ та дозволити 0,5 ставки суміщення кур'єра. Як правильно оформити накази.

Відповідь

При вирішенні даної ситуації вам слід виходити з того, що сумісництво – це виконання, крім своєї основної, іншої роботи на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві у вільний від основної роботи час. Суміщення посад передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією без звільнення від своєї основної роботи на одному і тому самому підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня. Сумісництво оформляється як окремий трудовий договір видається наказ про прийом на роботу та зазначається режим роботи (напр. 4 години) оплачується пропорційно відпрацьованому часу. Суміщення оформляється шляхом видання наказу (напр. встановити суміщення за посадою…) та встановлюється доплата. Вам також слід врахувати доцільність поєднання двох різних посад кур’єра та інженера.

А відповідь хоч хтось

А відповідь хоч хтось отримав ?

поки що ні

поки що ні

Щорічна додаткова відпустка

Щорічна додаткова відпустка надається обліковцю?. Яке підтверження роботи за компьютером потрібно. Потрібно проводити атестацію робочого місця для підтвердження права на додаткову відпустку. Якими нормативними документами користуватись?
Згідно постанові Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці".

Відповідь

Відпустка за особливий характер праці надається тривалістю до 4 календарних днів. Конкретна тривалість відпустки визначається умовами колективного або трудового договору. Визначення права на відпустку не залежить від виду монітору та інших технічних характеристик чи посади працівника. Детальніше в журналі Кадровик України №6 2013р.

запис в трудовій книзі

Підкажіть. Людина була прийнята на роботу за сумісництвом з 10.07. Через місяць 11.08. вона надала трудову книжку (хоче працювати з трудовою як основний працівник), але виявляється, що з минулої роботи вона була звільнена ще 05.07. Як правильно зробити запис: З 10.07. прайнято за сумісництвом, а з 11.08. переведено на постійну роботу, чи звільнити її 10.08. як сумісника, і 11.08. прийняти як основного працівника з записом в трудову?

Відповідь

Краще всього прийняти як за основним місцем роботи з 10.07

Навантаження викладача

Я працюю в коледжі культури і мистецтв(1 рівень акредитації) і. поскільки нахожусь на пенсії по вислузі років, у минулому навчальному році мав навантаження концертмейстера(що дозволяється законодавством) трохи більше ставки. У цьому році мені дали навантаження 200 годин, хоча нічого не змінилось в навчальних планах закладу. Питання: Чи маю я право у цьому випадку вимагати навантаження у розмірі ставки?

надбавка за стаж

Чи виплачується надбавка за стаж роботи за сумісництвом в науковій сфері (наукова посада), якщо виплачується надбавка за стаж за основним місцем роботи як науково-педагогічному працівнику?

Відповідь

Згідно із абзацами «г» п.п. 3 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 працівникам, які мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата наук встановлюється доплата. Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.
Стосовно встановлення доплати при виконанні роботи в обсязі, що складає більше чи менше норми на ставку, Міністерством освіти і науки України надано роз’яснення від 14.02.2006р. № 1/9-102 про те, що розміри цих доплат встановлюються залежно від обсягу виконуваної роботи.
Згідно із статтями 19 Закону України «Про оплату праці» та 102-1 КЗпП працівникам, які працюють за сумісництвом, виплачується заробітна плата за фактично виконану роботу.
Будь-яких інших обмежень при оплаті праці науково-педагогічних працівників за наявність у них вчених звань чи наукових ступенів при виконанні роботи за сумісництвом законодавством не встановлено.
Тому за роботу, виконану науково-педагогічними працівниками на умовах, як внутрішнього, так і зовнішнього сумісництва, оплата, в тому числі й за наявність наукового ступеня, провадиться на загальних підставах, тобто пропорційно її обсягу

перевід на основного працівника

Працюючи головним спеціалістом відділу освіти я викладала 6 годин на тиждень у школі. Звільнилася з роботи з відділу освіти по ст. 36 п.1, але на основну роботу у школу переведена не була. Чи правомірні дії відділу освіти ?

Відповідь

Якщо вас звільнено з основного місця роботи, то ви маєте право на оформлення трудових відносин в школі на підставі трудового договору з внесенням запису до трудової книжки

пенсія за вислугою

Доброго дня. Я працювала 18,5 років вчителем, 2 роки заступником директора училища з навчально-виробничої роботи, 7 років головним спеціалістом відділу освіти та викладала 6 годин на тиждень у школі. Чи маю я право на пенсію за вислугу років ? Дуже дякую.

Відповідь

Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти за наявності спеціального (педагогічного) стажу 25 років. З приводу зарахування до стажу періоду коли ви працювали головним спеціалістом відділу освіти та викладали в школі краще звернутися до управління Пенсійного фонду

Про розмір заробітної плати

Доброго дня! Не можу зрозуміти, як мені начислюється заробітна плата. Працюю в професійно-технічному навчальному закладі на посаді інженера-електроніка. Освіта вища. Інженер-програміст Заробітна плата начисляється по 5 тарифному розряду. Скажіть, хто знає, по якому тарифному розряду має начислятись заробітна плата. Або де це можна поживитись?

платні послуги

Скажіть будь ласка, бюджетна організація( спортивна школа) надає платні послуги по спеціальному фонду з плавання фізичним та юрид.особам, чи може згідно договору-позики(відвідування дітей з заг.освітн.шкіл) оплачуватися тільки комунальні витрати.

Чи маю я право на одержання

Чи маю я право на одержання розрахункових грошей при звільненні по виходу на пенсію за вислугою років після використаної відпустки? (Працювала вчителем в загальноосвітній школі). Наперед вдячна за відповідь.

СЧИТАЕТСЯ ЛИ ИНТЕРНАТУРа НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ в стаж

разьясните пожалуйста входит ли в медицинский стаж или общий стаж прохождение интернатуры после окончания ВУЗа на контрактной основе и основание. Отдел кадров должен делать запись о прохождении контрактной интернатуры в трудовой книжке или нет.

контракт

Якщо в державному навчальному закладі не всі працівники працюють на контракті і в колективному договорі про контрактну форму роботи не йдеться нічого то при закінченні 31.08 строкового контракту має право керівник 2.09 мене звільнити, чи я автоматично перейду на безтрокові трудові відносини? Контракт переукладений 3 рази.

Відповідь

Відповідно до п.3 Постанови КМ України «Про впорядкування застосування контрактної
форми трудового договору» прийняття на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.
Згідно п. 3 статті 54 Закону про освіту педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. У разі якщо ви працюєте на педагогічній посаді то укладення контрактної форми трудового договору є законним. Якщо за два місяці до закінчення строку чинності контракту вас не попереджено про продовження або укладено на новий строк, то після закінчення терміну чинності контракту вас має бути звільнено. Автоматичне продовження можливе лише коли після закінчення строку дії контракту вас не звільнили і тоді можна вважати що безстроковими трудовими відносинами.
Що стосуєтья того що контракт був переукладений декілька разів неможна вважати що трудовий договір переходить у безстроковий, оскільки він укладений на законних підставах.

матдопомога на оздоровлення

Чи можна виплатити матдопомогу на оздоровлення у 2013 році , якщо нема відпрацьованого періоду для надання відпустки поточного періду, взв"язку з виходом із відпустки по догляду за дитиною до 3-ох річного віку. Невикористана основна відпустка за попередні періоди становить 62 календарні дні.

Відповідь

Згідно ст.57 Закону про освіту передбачено виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Така допомога виплачується один раз на рік під час надання щорічної основної відпустки. У разі коли працівник ділить відпустку на частини допомога виплачується під час надання будь-якої частини. Виплати матеріальної допомоги при наданні відпустки за невідпрацьований період не передбачена законодавством.

Відмова від повного педнавантаження

Чи має право педагог на початку навчального року відмовитися від повного навантаження. (Є дитина до 14 років).

Відповідь

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.
Установлення неповного робочого часу (у тому числі педагогічним працівникам) регулюється ст. 56 КЗпП. Так, за угодою між працівником і власником неповний робочий час може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом. Причому на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, яка перебуває під опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку стосовно встановлення неповного робочого часу, має бути задоволене. Отже, жінка пед.працівник, яка має дитину до 14 років має право на встановлення неповного навнтаження за її письмовою заявою на підставі ст.56 КЗпП

суміщення

Скажіть будь-ласка чи можна взяти 2-х людей за суміщенням на одну вільну ставку.якщо ні то чим це підтверджується .

Йдеться про встановлення

Йдеться про встановлення суміщення чи про прийняття на роботу за сумісництвом?

суміщення

прошу дайте відповідь на питання. Скажіть будь-ласка чи можна взяти 2-х людей за суміщенням на одну вільну ставку.якщо ні то чим це підтверджується.Йдеться про встановлення суміщення.дякую

встановлення суміщення

встановлення суміщення

Чорнобильська відпустка

Доброго дня!
Допоможіть ось в такому питанні. Я Чорнобилець 1 категоії. На скільки днів дається Чорнобильська відпустка. Якщо я пішла у відпустку з 12.08, то коли я мушу вийти на роботу 28 чи 29 серпня. Дякую!