СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2017 рік

І квартал
Військовий облік. Демобілізація. Строкова та альтернативна служба:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про:

організацію військового обліку на підприємствах: перевірка стану військового обліку на підприємствах; робота щодо бронювання; подання підприємствами інформації до військкомату; відповідальність за порушення порядку ведення військового обліку тощо;

 

мобілізацію та демобілізацію: оформлення відсутності на роботі працівників, призваних на військову службу під час мобілізації; порядок допуску демобілізованих працівників до роботи;

 

строкову службу: оформлення відсутності на роботі працівників, призваних на строкову військову службу;

 

альтернативну службу: порядок оформлення працівника, направленого на альтернативну (невійськову) службу

Спецвипуски за 2016 рік

І квартал
Час відпочинку:

 Вихідні дні: при п’ятиденному шестиденному робочому тижні, на підприємствах, що працюють безперервно.

Перерви в роботі для: відпочинку і харчування, обігрівання та відпочинку, годування дитини.

Додаткові дні відпочинку (надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день, в разі відбуття/повернення з відрядження у вихідний день, донорам, в дні релігійних свят).

Час відпочинку працівників певних категорій (водіям, екіпажу повітряних суден, для працівників з особливим режимом роботи.

Скорочена тривалість робочого часу.

Порядок застосування роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.   

 

ІІ квартал
Все про відпустки:

 Все що треба знати кадровику про відпустки в одному унікальному збірнику. В якому міститься найважливіше про:

1. Щорічні відпустки: основні відпустки та додаткові, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, відпустка за роботу з використанням персонального комп’ютера.

2. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки. Порядок надання щорічних відпусток. Перенесення та поділ щорічної відпустки. Відкликання з відпустки та грошова компенсація за невикористані відпустки.

3. Надання щорічних відпусток за минулі роки.

4. Резерв відпусток: порядок створення.

5. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки й участі в змаганнях.

6. Додаткова відпустка ветеранам війни.

7. Соціальні відпустки (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей).

8. Відпустки без збереження заробітної плати

9. Відпустки працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

10. Визначення тривалості відпусток та їх облік

ІІІ квартал
Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності:

 Збірник містить основну інформацію про соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності. Ми вас ознайомимо з порядком створення та діяльністю комісії із соціального страхування; видачею, заповненням та оплатою листків непрацездатностіпризначенням та виплатою матеріального забезпеченнянаданням допомоги на поховання; особливостями надання та оформлення путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

IV квартал
Звільнення працівників. Практика:

В спецвипуску розглянуто з практичної точки зору всі підстави для звільнення працівників. Наведено зразки документів та зручні в роботі алгоритми. Ви дізнаєтесь докладно про припинення трудового договору за статтею 36 КЗпП; звільнення з ініціативи працівника; звільнення з ініціативи роботодавця; додаткові підстави для звільнення з ініціативи роботодавця; додаткові підстави для припинення трудових відносин (звільнення у зв’язку з обмеженням спільної роботи родичів; розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу; припинення роботи за сумісництвом у зв’язку з прийняттям працівника на основне місце роботи; звільнення у зв’язку з порушенням правил прийняття на роботу; звільнення неповнолітнього працівника на вимогу батьків або інших осіб.

Спецвипуски за 2015 рік

І квартал
КАДРОВА РОБОТА З НУЛЯ, або Як побудувати оптимальну систему кадрового діловодства:

визначаємо головні правила гри та дійових осіб трудових відносин; розробляємо штатний розпис; складаємо локальні нормативні акти підприємства (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, посадові інструкції); забезпечуємо раціональний кадровий облік (облік трудових книжок працівників, облік відпусток, табельний облік робочого часу); оформляємо трудові відносини з працівниками (укладення трудового договору та звільнення працівників)

ІІ квартал
Відповідальність у трудових відносинах:

згідно зі статтею 265 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність за чинним законодавством. Необхідно зазначити, що така відповідальність може наставати для будь-якого з учасників трудових відносин (як роботодавця, так і найманого працівника). Залежно від тяжкості й обставин правопорушення вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. В спецвипуску розглянуто особливостей застосування кожного із зазначених видів юридичної відповідальності у сфері праці

ІІІ квартал
Внутрішній аудит кадрової документації:

важливим елементом загальної системи управління підприємством є самостійний контроль за веденням кадрового діловодства. Тому існує потреба в регулярному проведенні заходів по внутрішньому кадровому аудиту. Ці дії необхідні для зменшення ризиків, пов’язаних з порушенням чинного трудового законодавства та пошуку методів і способів їх усунення. Один з них ― перевірка обов’язкових документів кадрового діловодства, які відсутні на підприємстві. Саме з цією метою ми підготували цей спецвипуск. З якого ви дізнаєтесь про порядок перевірки внутрішніх документів підприємства таких як колективний договір, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо. А також, як перевірити належність оформлення трудових відносин, а саме: трудові договори, накази, трудові книжки тощо

   Зміст Спецвипуску можна переглянути за посиланням

IV квартал
Правила роботи з кадровими документами:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про порядок оформлення та зразки кадрових наказів; порядок формування особових справ працівників; зразок заповнення особової картки П-2; засвідчення документів на  підприємстві; зберігання кадрових документів; формування номенклатури справ відділу кадрів; передання кадрових документів до архіву

Спецвипуски за 2014 рік

І квартал
ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ:

трудові пільги та гарантії інвалідам, чорнобильцям, неповнолітнім, особам похилого віку, особам з дітьми,працівникам, які працюють у шкідливих умовах, донорам, членам профспілок та ін.

ІІ квартал
ОХОРОНА ПРАЦІ: ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕ:

система управління охороною праці на підприємстві; права та обов’язки роботодавця й працівника; навчання та перевірка знань з питань охорони праці; інструктажі з питань охорони праці; внутрішній контроль та аудит стану охорони праці на підприємстві; державний нагляд і контроль за станом охорони праці на підприємстві; роботи підвищеної небезпеки; робота з машинами і механізмами; забезпечення пожежної безпеки

ІІІ квартал
ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ:

особливості відряджень по Україні та за кордон для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, документальне оформлення, режим роботи працівника у відрядженні, компенсаційні виплати, звітування про витрачені кошти, роз’яснення держорганів з питань відряджень