СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2014 рік

І квартал
ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ:

трудові пільги та гарантії інвалідам, чорнобильцям, неповнолітнім, особам похилого віку, особам з дітьми,працівникам, які працюють у шкідливих умовах, донорам, членам профспілок та ін.

ІІ квартал
ОХОРОНА ПРАЦІ: ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕ:

система управління охороною праці на підприємстві; права та обов’язки роботодавця й працівника; навчання та перевірка знань з питань охорони праці; інструктажі з питань охорони праці; внутрішній контроль та аудит стану охорони праці на підприємстві; державний нагляд і контроль за станом охорони праці на підприємстві; роботи підвищеної небезпеки; робота з машинами і механізмами; забезпечення пожежної безпеки

ІІІ квартал
ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ:

особливості відряджень по Україні та за кордон для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, документальне оформлення, режим роботи працівника у відрядженні, компенсаційні виплати, звітування про витрачені кошти, роз’яснення держорганів з питань відряджень

IV квартал
НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ: РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІК, СТРАХОВІ ВИПЛАТИ:

розслідування та облік нещасних випадків, гострі та хронічні професійні захворювання, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, страхові виплати застрахованим особам та членам їх сімей   

Спецвипуски за 2013 рік

І квартал
ТИПОВІ ПОМИЛКИ КАДРОВОГО ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

розгляд 50 типових помилок кадрового обліку в таких напрямках: прийняття на роботу, переведення, відсторонення, зміна істотних умов праці, кадрові документи, трудові книжки, надання відпусток, звільнення працівників

ІІ квартал
ОПЛАТА ПРАЦІ: ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КАДРОВИКУ:

система і форми оплати праці, нарахування і виплата заробітної плати, премії, доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, розрахунки при звільненні, оплата вимушеного прогулу

ІІІ квартал
КАДРОВИЙ ОБЛІК В 1С:

загальні принципи роботи з програмою, початок роботи, штатний розпис, довідник фізосіб, оформлення прийняття на роботу, заохочення і стягнення, переведення на іншу роботу, звільнення, трудові договори, договори ЦПХ, облік спецстажу та стажу для оплати листків непрацездатності, облік робочого часу та відсутності на роботі, відпустки, кадрова звітність

IV квартал
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:

професійне навчання працівників на виробництві; практика підвищення кваліфікації робітників; присвоєння, підвищення і зниження кваліфікаційних розрядів; робота змінами; підсумований облік робочого часу; вахтовий метод організації робіт; бригадна форма організації праці; встановлення неповного робочого часу; простій виробництва

Спецвипуски за 2012 рік

І квартал
ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ:

загальні вимоги до оформлення, особливості оформлення актів, протоколів, довідок, заяв, наказів

ІІ квартал
ВСЕ ПРО ПЕНСІЇ:

види пенсій та умови їх призначення, оформлення документів для призначення пенсій.

ІІІ квартал
ЗРАЗКИ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ:

зразки найпоширеніших кадрових документів і окремих документів з основної діяльності

IV квартал
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

прийняття на роботу, тривалість і порядок надання відпусток, проходження атестації, підвищення кваліфікації тощо