СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2011 рік

I квартал
Класифікатор професій:

Застосування КП у кадровій роботі, відповідність назв професій нормам КП, запитання-відповіді щодо застосування КП

ІІ квартал
Атестація робочих місць за умовами праці:

порядок і алгоритм проведення атестації, право на пільгову пенсію, додаткову відпустку, скорочений робочий час, доплати, гарантії у сфері харчування та гігієни праці

ІІІ квартал
ТРУДОВІ КНИЖКИ:

порядок оформлення, ведення та виправлення помилок у трудових книжках зі зразками записів

IV квартал
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ:

уся специфіка трудових відносин на державній службі — в одному спецвипуску!

Спецвипуски за 2010 рік

I квартал
ФОРМУЛЮВАННЯ НАКАЗІВ:
зразки всіх необхідних у щоденній роботі кадрових наказів та наказів з основної діяльності, зокрема про: прийняття на роботу, виконання обов’язків відсутнього працівника, суміщення професій (посад), переведення, звільнення, відсторонення від роботи, відпустки, атестацію та ін.
II квартал
ВСЕ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ:
види трудових договорів (у т.ч. строкові, за сумісництвом, контракт), процедура прийняття на роботу, випробування та ін.
III квартал
ПРАЦЯ ЖІНОК:
усі передбачені законодавством гарантії та пільги для жінок, що працюють: у сфері зайнятості, під час прийняття на роботу та звільнення, у сфері охорони праці, щодо робочого часу, відпусток та ін.
IV квартал
РОБОЧИЙ ЧАС:
види й режими робочого часу, особливості їх застосування на практиці (з прикладами та зразками документів, розрахунків тощо)

Спецвипуски за 2009 рік

I квартал
ВСЕ ПРО ВІДПУСТКИ. Частина 1:
«Законодавчі аспекти»: докладно про всі види відпусток, правові підстави і умови їх надання працівникам, визначення тривалості відпусток, обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку
II квартал
ВСЕ ПРО ВІДПУСТКИ. Частина 2:
«Практичні аспекти»: порядок оформлення надання, перенесення, продовження, поділу відпусток, випадки переривання та відкликання з відпустки, графік відпусток, облік відпусток компенсація за невикористані відпустки
III квартал
ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ:
порядок видачі та заповнення, призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплата листка непрацездатності, обчислення страхового стажу для оплати листка непрацездатності
IV квартал
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ:
всі законодавчі умови, підстави, а також практичні аспекти звільнення працівників окремо за кожною підставою, передбаченою КЗпП