Організаційні документи№ 2, лютий 2015

Завершуючи тему колективного договору, автор розглядає розділи, присвячені питанням охорони праці та соціальних пільг для працівників. Зокрема наголошує, що для підприємств, які утримуються за рахунок бюджету, з 1 січня 2015 р. розмір витрат на охорону праці встановлюється в колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, тоді як раніше розмір таких витрат становив 0,2 % фонду оплати праці за попередній рік

Автор: 
Надія Реутова№ 1, січень 2015

Продовжуючи розпочатий у попередньому номері докладний розгляд змісту колективного договору, зупинимося на основних питаннях оплати праці, які мають бути відображені в цьому документі. Адже розділ колективного договору «Оплата праці. Гарантії, компенсації, пільги» — найбільший як за значенням, так і за обсягом

Автор: 
Надія Реутова№ 12, грудень 2014

У попередньому номері ми відповіли на найпоширеніші запитання з приводу загальної процедури укладення, реєстрації та дії колектив-ного договору, а сьогодні розпочнемо аналіз прак­тичного змісту цього документа. Зокрема, розглянемо такі його розділи, як «Виробничі відносини», «Трудові відносини», «Режим праці та відпочинку»

Автор: 
Надія Реутова№ 11, листопад 2014

Розпочинаємо серію статей, присвячених колективному договору. У цьому номері дамо відповіді на найпоширеніші запитання з приводу загальної процедури укладення, реєстрації колективного договору тощо, а в наступних номерах приділимо увагу безпосередньо змісту цього документа

Автор: 
Надія Реутова