Професійна класифікація№ 7, липень 2018

Підбір персоналу для транспортного відділу підприємства переважно залежить від тих завдань, які покладаються на цей підрозділ. Новітні підходи до організації транспортного господарства передбачають поєднання технічних та логістичних завдань, але в діяльності більшості підприємств логістика виконує переважно допоміжні функції. Тому в статті розглянуто кадрові питання, що постають під час роботи відділу транспорту в традиційному його розумінні

Автор: 
Олександр Носіков№ 6, червень 2018

У статті розглянуто вимоги до посад деяких керівників фармацевтичної галузі, завдання та обов’язки інших працівників аптечних закладів, а також можливу організаційну структуру аптек

Автор: 
Олександр Носіков№ 5, травень 2018

На багатьох підприємствах, в установах, організаціях функціонують або юридичні служби у вигляді окремих структурних підрозділів, або ж виконання їх функцій покладено на фахівців, які обіймають посади юрисконсультів чи юристів. Про те, як кадровикам правильно визначити й не помилитися під час підбору професійної назви роботи зі сфери юридичної діяльності та під час оформлення відповідних кадрових документів, а також про завдання й обов’язки деяких фахівців цієї галузі — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2018

У статті розглянуто вимоги до деяких посад керівників готельної сфери, а також завдання та обов’язки лінійного персоналу, які передбачені Класифікатором професій

Автор: 
Олександр Носіков№ 3, березень 2018

В умовах перенасиченості товарних ринків контроль за якістю продукції, здійснення якого покладено на фахівців відділу технічного контролю, дає змогу підприємствам успішно конкурувати за ринки збуту та отримувати вищі прибутки. Тож про завдання та обов’язки працівників цього відділу — у статті

Автор: 
Олександр Носіков№ 3, березень 2018

Кваліфікаційні характеристики багатьох професій і посад передбачають певне категоріювання, тобто наявність кваліфікаційних категорій або розрядів професій (посад). У яких випадках, які саме і з якою метою вони встановлюються, як їх правильно присвоювати та відображати в кадровій документації — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 2, лютий 2018

У багатьох нормативно-правових актах, що стосуються питань управління персоналом та/або кадрового діловодства, можна зустріти вимогу щодо необхідності забезпечення відповідності назв посад і професій КП. Деякі фахівці відділу персоналу помилково вважають, що якщо певна назва посади (професії) повністю збігається з будь-якою професійною назвою посади (професії) у КП, можна робити висновок про її відповідність КП. У статті це питання розглянуто докладніше

Автор: 
Олександр Клименко№ 1, січень 2018

Наприкінці листопада минулого року набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 р. № 1744, яким затверджено Зміну № 7 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зміст якої полягає в поверненні певних посад (професій) у сфері охорони здоров’я. Це питання й розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Носіков№ 1, січень 2018

На кожному підприємстві існує потреба у прибиранні його приміщень, окремих робочих місць та прилеглих територій. Працівників, на яких покладено функції з прибирання, можна узагальнено назвати прибиральниками. Тож як правильно підібрати назву професії для штатного розпису для таких робітників та що саме слід передбачити в їх робочих інструкціях, розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 12, грудень 2017

З 1 листопада 2017 р. набрала чинності Зміна № 6 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджена наказом Мініс- терства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017 р. № 1542. У статті розглянуто зміст цієї Зміни в розрізі галузей економіки

Автор: 
Олександр Носіков№ 11, листопад 2017

У статті розглянуто вимоги до деяких ключових посад (професій) працівників транспортної сфери, які передбачені КП та які можна згрупувати за змістом виконуваних завдань та обов’язків

Автор: 
Олександр Носіков№ 10, жовтень 2017

Багато підприємств, установ і організацій мають у своєму складі такі структурні підрозділи, як лабораторії, в  яких працюють фахівці різних професій. Разом з тим  у КП не передбачено окремого професійного угруповання, яке б об’єднувало назви робіт (посад), що виконуюють (обіймають) працівники лабораторій. Такий  стан справ зі згаданим професійним угрупованням  іноді створює для кадровиків труднощі під час підбору  назв посад згідно з КП для штатного розпису певної  лабораторії, а також під час складання для працівників  лабораторій посадових (робочих) інструкцій. Як же  правильно розрізняти таких фахівців та не заплутатися  під час оформлення кадрової документації? Відповіді  на ці та інші запитання — в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 9, вересень 2017

Стабільний розвиток, ефективне функціонування та конкурентоспроможність підприємства, установи, організації насамперед залежать від безпеки його господарської діяльності. Ця сфера роботи підприємства охоплює його фінансово-економічну, інформаційну безпеку, охорону власного майна та посадових осіб, права на інтелектуальну власність та їх захист тощо. У статті розглянуто складові системи безпеки, що постійно оновлюються в умовах сучасних потреб конкурентоспроможного виробництва, та вимоги до окремих працівників служби безпеки підприємства 

Автор: 
Олександр Носіков№ 8, серпень 2017

Статус посадових (робочих) інструкцій та кваліфікаційних характеристик нормативно найповніше врегульований в Україні, і саме їх найчастіше використовують кадровики в роботі для визначення та розподілу функціональних обов’язків між різними 
професійними категоріями працівників. Разом з тим на підприємствах можуть розроблятися та використовуватися інші види описів професій та посад, статус яких на цей час нормативно врегульований менше. Найпоширенішими серед них є професіограми, профілі посад та різні стандарти, які й розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 7, липень 2017

Про кадрові проблеми загальноосвітніх шкіл, заснованих на державній чи комунальній формі власності, опубліковано багато цікавих і корисних матеріалів. Тому в статті приділено увагу приватним навчальним закладам, зокрема вимогам до педагогічних працівників

Автор: 
Олександр Носіков