ПравоЯк правильно називається акт про знищення документів на підприємстві та які існують вимоги до його підготовки? Який шлях проходить цей документ від створення його проекту до затвердження та які особливості знищення первинної фінансової й бухгалтерської документації? Які існують методи безпосереднього знищення документів на підставі відповідного акта? Про все це — у статті

Автор: 
Олена Замкова


У статті автор розглядає, в яких випадках існує можливість присвоєння педагогічного звання за підсумками атестації вихователю закладу дошкільної освіти, який працює не за фахом

Автор: 
Олена Морева


У січневому номері журналу в таблицях ми наводили інформацію про подання звітності підприємствами у 2018 р. Було вказано назви звітів, терміни та форми їх подання, а також надано рекомендації щодо їх заповнення. За неподання згаданої звітності на керівників підприємств або їх підлеглих накладається певна відповідальність. Докладніше про це — у статті

Автор: 
Галина Фольварочна


Кадровики добре знайомі з таким важливим для кожного підприємства організаційним документом, як штатний розпис. При цьому не всі з них мали справу з таким спорідненим йому документом, як структура та штатна чисельність. Крім того, у деяких кадровиків можуть виникати труднощі із розумінням поняття «штат» та інших похідних від нього термінів, які часто застосовуються в різних нормативно-правових актах сфери праці та кадрового діловодства. Тож у статті розглянуто відповідну термінологію та документи

Автор: 
Олександр Клименко


Зазвичай кадровики складають або беруть участь у складанні певних звітів. І, як правило, окремою програмою для подання звітності вони не користуються, а застосовують бухгалтерські сервіси. Тому в статті розглянуто, як створити та подати повідомлення про прийняття працівника на роботу безкоштовно за допомогою електронного кабінету платника податків або ж платно — за допомогою однієї з програм подання звітності та які при цьому виникають особливості

Автор: 
Євгеній Губа


Незважаючи на те, що до цього часу в нашій державі не вщухають дискусії щодо переходу на зимовий та літній час, в останні вихідні березня необхідно буде перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Для певних категорій працівників таке переведення позначиться на відпрацьованому часі. Кого це може стосуватися та як правильно обліковувати цей час — у статті

Автор: 
Галина Фольварочна


Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII передбачає процедуру комп’ютерного тестування з питань законодавства. Сьогодні для підготовки до тестування доступні веб-ресурси, які прискорюють процес опанування необхідними знаннями і роблять його зручнішим і, що найголовніше, ефективнішим. Для спрощення пошуку та вибору потрібного електронного інструментарію у статті розглянуто можливості найбільш розповсюджених веб-ресурсів

Автор: 
Сергій Зелінський


Відповідно до Конституції України та трудового законодавства кожний працівник має право на відпустку. Законодавством також передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. Яким категоріям працівників і які відпустки можна компенсувати, а також як це правильно оформити, розглянуто в статті

Автор: 
Ірина Красовська


У статті розглянуто, з якою метою проводять експертизу цінності документів, чи всі юридичні особи зобов’язані проводити таку експертизу, куди та в які строки слід звертатися для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого віднесення до Національного архівного фонду, якими нормативно-правовими актами та методичними документами слід керуватися під час проведення експертизи та як правильно спланувати роботу експертної комісії, оформити протокол її засідання тощо

Автор: 
Олена Замкова


Ключове значення під час визначення розміру оплати за листком непрацездатності має страховий стаж застрахованої особи, тож у статті з’ясовано, що таке страховий стаж, за яких умов та хто його набуває, а також як його тривалість та час набуття впливає на оплату листків непрацездатності

Автор: 
Микола Постернак


З 11 жовтня 2017 р. набули чинності зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-III. Унаслідок внесених змін, зокрема, визначено орган, який призначає пенсії за особливі заслуги перед Україною, та строк, у який така пенсія встановлюється. Про це — у статті

Автор: 
Олена Охріменко


У статті розглянуто питання щодо того, чи встановлюється доплата за вислугу років особі, яку прийнято на посаду бібліотекаря і яка до цього не працювала на посадах, визначених у переліку, наведеному в додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженому постановою КМУ від 22 січня 2005 р. № 84

Автор: 
Олена Морева


Фахівців відділу персоналу цікавить їх професійне майбутнє. У США про перспективи фахової кар’єри можна дізнатися із Довідника з професійної перспективи, який, зокрема, містить інформацію про можливе збільшення кількості робочих місць за певними професіями в майбутньому, фактичні рівні зарплат, потрібну освіту для розвитку кар’єри тощо. Процеси глобалізації, в яких провідну роль відіграють компанії зі США, сприяють і тому, що реалії нашої країни поступово наближатимуться до реалій розвитку професійної кар’єри в США. Тому вітчизняних фахівців кадрової справи мають зацікавити перспективи професійного майбутнього їх колег зі США. Про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко


Цього року державні службовці та посадові особи вдруге (а дехто втретє) подаватимуть щорічну елект ронну антикорупційну декларацію. До них приєднається низка осіб, які подаватимуть річну декларацію вперше. Докладніше про електронні декларації — у статті

Автор: 
Олексій Кравчук


У нашій країні контроль за дотриманням норм щодо захисту працівників від несприятливих чинників на робочих місцях законодавчо покладено на роботодавців. Зокрема, вони зобов’язані за власні кошти забезпечити працівників певних професій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. Тож у статті розглянуто, кому належить видавати спецодяг, згідно з якими нормами та як документально це оформляти

Автор: 
Ірина Красовська