ПравоУ нашій країні контроль за дотриманням норм щодо захисту працівників від несприятливих чинників на робочих місцях законодавчо покладено на роботодавців. Зокрема, вони зобов’язані за власні кошти забезпечити працівників певних професій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. Тож у статті розглянуто, кому належить видавати спецодяг, згідно з якими нормами та як документально це оформляти

Автор: 
Ірина Красовська


До Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV в жовтні 2017 р. було внесено низку змін. Тож у статті автор з’ясовує, що саме змінилося, з якого моменту, як та за яких умов необхідно застосовувати зміни на практиці

Автор: 
Микола Постернак


У статті автор відповідає на запитання, які стосуються, зокрема, потреби та строків направлення особи, яка приймається на роботу, до військового комісаріату, якщо така особа проживає в одному місті, а зареєстрована в іншому, та можливості прийняття на роботу особи віком понад 65 років, яка не має відмітки у військовому квитку про виключення її з військового обліку

Автор: 
Юрій Васильєв


У статті розглянуто механізм обчислення пенсій особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю, згідно зі змінами, внесеними постановою КМУ «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 15 листопада 2017 р. № 851 до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Ч орнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1210

Автор: 
Олена Охріменко


Підприємства недержавної форми власності можуть вільно розпоряджатися власними коштами, в т. ч. надавати позики своїм працівникам, якщо це дозволено установчими документами. Останнім часом підприємства все частіше для залучення цінних спеціалістів включають положення про надання позики без нарахування відсотків до так званого соцпакету. Про те, як надати таку позику зважаючи на норми чинного законодавства та умови готівкових обмежень, як належним чином оформити її надання, які податкові наслідки неповернення позики, — в статті

Автор: 
Євгеній Губа


Чи зараховується до педагогічного стажу час роботи вчителів фізичного виховання у спортивних школах для виплати їм надбавки за вислугу років?У статті розглянуто зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII, що внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII і стосуються виплат пенсій та щомісячних компенсацій особам, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС

Автор: 
Олена Охріменко


Штатні розписи можуть містити професії або посади працівників, які пов’язані з виконанням робіт на висоті. Оскільки такі роботи є небезпечними, до відповідних працівників чинним законодавством висуваються підвищені вимоги щодо їх кваліфікації, порядку проходження ними навчання з охорони праці, оформлення їх прийняття на роботу тощо. Якими ж нормативно-правовими актами регулюється робота на висоті, до яких професійних категорій висуваються підвищені вимоги та які ж саме особливості прийняття на роботу таких працівників передбачені законодавством — у статті

Автор: 
Олександр Клименко


У розумінні трудового законодавства фізична особа — підприємець, яка використовує найману працю, є роботодавцем. Отже, нарівні з іншими роботодавцями — юридичними особами він має будувати трудові відносини з найманими працівниками відповідно до закону. У статті розглянуто, як підприємцю правильно оформляти прийняття та звільнення працівників, а також на які трудові гарантії останні мають право

Автор: 
Ірина Красовська


У статті розглянуто окремі питання соціальної та трудової сфери, на яких традиційно наголошується під час вивчення законодавства ЄС у цьому напрямі, а також деякі нормативно-правові акти, які регулюють згадані питання

Автор: 
Олександр Клименко


Охорона здоров’я є однією з найважливіший сфер у розвитку суспільства та провідним напрямом діяльності держави відповідно до Конституції України. У зв’язку з потребою надавати населенню якісні медичні послуги медпрацівники посідають особливе місце в системі охорони здоров’я. На державу покладено обов’язок ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає. Тож у статті розглянуто особливості трудових відносин медичних працівників в Україні та порівняно їх з міжнародною практикою, зокрема на судових прикладах

Автор: 
Тетяна Єщенко


У статті розглянуто зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949 до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

Автор: 
Олена Морева


Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ внесено зміни до низки законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення громадян. Вказаним законом з 1 жовтня 2017 р. змінено, зокрема, порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які працюють у т. ч. на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо. Тож у статті розглянуто, в якому розмірі починаючи з 1 жовтня 2017 р. виплачуються пенсії, призначені відповідно до законів України «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про прокуратуру» та «Про статус народного депутата України»

Автор: 
Олена Охріменко


Для кращого розуміння, які ж норми трудового законодавства України відповідають нормам законодавства ЄС і які зміни нас ще очікують, слід детальніше ознайомитися з політикою ЄС у соціальній та трудовій сфері, а також з нормативними актами, які її регулюють. Про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко


У межах теми, присвяченої складенню й оформленню описів справ, сформованих із документів підприємства й переданих на зберігання до його архіву, у статті розглянуто вимоги до зведеного опису справ з кадрових питань

Автор: 
Олена Замкова