Відповіді на запитання№ 2, лютий 2014

У період з 1 квітня 1988 р. по 31 березня 2000 р. (12 років) жінка працювала секретарем селищної ради. У грудні 2013 р. досягла пенсійного віку, загальний стаж роботи — 37 років. Чи має вона право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та як буде враховано заробітну плату під час призначення пенсії?№ 2, лютий 2014

Жінка має 32 роки страхового стажу, з них понад 21 рік працювала на посаді державного службовця. Вік виходу на пенсію — 57 років (народилася 18 вересня 1958 р.). Чи матиме вона право на пенсію державного службовця після досягнення 57 років, якщо звільниться з роботи або оформить відпустку для догляду за онукою, та з якої заробітної плати їй буде проведено розрахунок пенсії?№ 2, лютий 2014

Як оплачується листок непрацездатності, якщо тимчасова непрацездатність повністю або частково припала на час простою?№ 1, січень 2014

У юридичної особи є філії в різних областях України, які згідно з положеннями про них самостійно ведуть кадровий і бухгалтерський облік. Як здійснюється переведення працівників між такими філіями та на головне підприємство — за пунктом 5 статті 36 КЗпП чи в порядку частини першої статті 32 КЗпП?№ 12, грудень 2013

У якому розмірі слід виплатити працівнику призначену судом суму оплати за час вимушеного прогулу: у розмірі, визначеному в судовому рішенні, чи з попереднім утриманням з неї ЄСВ і ПДФО?№ 12, грудень 2013

Працівник надіслав заяву про звільнення за власним бажанням поштою листом з повідомленням про вручення. З якого моменту починається відлік двотижневого терміну попередження роботодавця про звільнення — з дати написання заяви про звільнення чи з дати її отримання уповноваженою службою підприємства?№ 12, грудень 2013

На підприємстві відбувається реорганізація: 20 працівників переводять на інші посади в новостворені структурні підрозділи і ще 8 працівників, можливо, будуть звільнені у зв’язку зі скороченням. Чи потрібно підприємству подавати звіт № 4-ПН про масове вивільнення 28 посад (будуть виведені зі штатного розпису), незважаючи на те, що насправді більшість працівників будуть переведені на цьому ж підприємстві на інші посади?№ 12, грудень 2013

Як правильно заповнювати звіт № 4-ПН: зазначати всі посади, що скорочуються в штатному розписі, навіть якщо вони вакантні, чи зазначати тільки посади тих працівників, які справді будуть вивільнені?№ 12, грудень 2013

У бланку звітності про виконання підприємством квоти 5 % передбачено вказувати «чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які на умовах повної зайнятості працювали у звітному періоді». Що означає «на умовах повної зайнятості»?№ 12, грудень 2013

Чи будуть враховуватися у квоту 5 %, установлену для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2013 р. працівники квотних категорій, які станом на 1 січня 2013 р. вже працювали на підприємстві?№ 11, листопад 2013

Працівниці видано довідку ЛКК про те, що дитина потребує домашнього догляду. Під­приємство стикнулося з тим, що довідка видається не до виповнення дитині відпо­від­ного віку, а залежно від дати проведення за­сідання ЛКК. Наприклад, якщо засідання відбулося 24 січня 2013 р., довідка дійсна до 24 січня 2014 р. Як правильно надавати працівнику відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду?№ 11, листопад 2013

Чи виплачується жінці, яка працює, допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною-інвалідом віком 4 роки? Чи є підстави для відмови в наданні листка непраце­здатності для догляду за дитиною-інвалідом?№ 11, листопад 2013

Чи можна звільнити працівника в останній день відпустки, наданої йому перед звільненням, за пунктом 1 статті 40 КЗпП, якщо Закон України «Про відпустки» дозволяє використати відпустку перед звільненням, а КЗпП забороняє звільнення з ініціативи роботодавця в період відпустки?№ 11, листопад 2013

Чи належить наказ про преміювання до кад­рових наказів? Чи вносяться записи про премії до трудової книжки?№ 11, листопад 2013

Працівник хоче використати своє право на щорічну відпустку і звільнитися за власним бажанням в останній день відпустки. Чи потрібно враховувати період перебування у відпустці перед звільненням у стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?