«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика№ 5, травень, 2017

Законодавство про охорону праці тісно пов’язане  із  законодавством про працю та фактично є його складовою. Разом з тим питання охорони праці (а з ними  доводиться стикатися й кадровикам) визначені також  спеціальними  законодавчими  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  які  на  доповнення  до  КЗпП  регулюють  їх  детальніше.  Тож  у  статті  розглянуто  ці нормативно-правові акти та з’ясовано, які ж саме  питання охорони праці вони унормовують, та приділено особливу увагу насамперед тим, які найбільше  стосуються роботи кадровиків

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2017

Знання законодавства про освіту допоможе кадровикам  правильно формулювати  кваліфікаційні  вимоги до працівників у документах підприємства (посадових  інструкціях,  профілях  посад,  положеннях  про структурні підрозділи, положенні про конкурсний  відбір  тощо),  а  також  правильно  аналізувати  документи про освіту, які згідно  із законодавством  зобов’язані надавати працівники під час оформлення  на  роботу.  Крім  того,  володіти  знаннями щодо  законодавства про освіту необхідно кадровикам навчальних  закладів,  оскільки  на  підставі  його  норм  можуть готуватися кадрові рішення щодо різних категорій працівників цих закладів, у т. ч. визначатися  їх обов’язки, права, відповідальність тощо. Докладніше про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 3, березень 2017

Законодавство про господарські товариства регулює різноманітні питання діяльності господарських товариств, здійснення ними (їх посадовими особами) різних правочинів цивільно-правового характеру тощо. Але багато питань, пов’язаних із процесом утворення господарських товариств та функціонуванням їх різних органів, потребують окремого правового регулювання. Обізнаність з такими законодавчими нормами може стати в пригоді тим кадровикам, які беруть участь у процесі створення або реорганізації господарських товариств, розробці їх організаційно-штатної структури, штатного розпису, посадових інструкцій окремих категорій працівників тощо. Докладніше про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 12, грудень 2016

Із основними положеннями законодавства України про охорону здоров’я слід бути обізнаним не лише кадровикам, які працюють у закладах охорони здоров’я, а й фахівцям кадрової служби деяких інших підприємств, де працюють певні категорії медичних працівників (наприклад, на промислових підприємствах у пунктах охорони здоров’я, у дитячих садках та школах, санаторно-курортних закладах тощо). Також трапляються ситуації, за яких навіть під час вирішення питань із немедичними працівниками доводиться враховувати норми законодавства про охорону здоров’я, адже відповідні положення містяться і в КЗпП. Тож у статті пропонуємо ознайомитися із законодавством про охорону здоров’я докладніше

Автор: 
Олександр Клименко№ 11, листопад 2016

Звертатися до різних державних органів, підприємств, установ чи організацій можна не тільки з приводу вирішення особистих питань, а й із запитами про надання інформації, що має публічний характер. Запити про надання публічної інформації мають розглядатися згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. Цей Закон, з одного боку, має дещо спільне із Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР, а з іншого, відрізняється від нього з точки зору застосування та процедури розгляду запитів на інформацію. Як кадровику не заплутатися та правильно використовувати в роботі згадану законодавчу базу, розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2016

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права: вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності; викривати недоліки в їх роботі; оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Які інші питання, що можуть бути пов’язані з роботою кадровика, він регулює та як правильно застосовувати законодавство про звернення громадян на практиці — розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 9, вересень 2016

У березневому номері журналу було розглянуто основні питання та поняття, що стосуються сфери управління персоналом та правовідносин між роботодавцями й працівниками в процесі трудової діяльності та за її межами, які регулюються Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Книгою четвертою цього Кодексу регулюються також питання права інтелектуальної власності. Нагадаємо, що право інтелектуальної власності — це
право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до законодавства. Такими особами є переважно автори згаданих «результатів інтелектуальної, творчої діяльності», серед яких можуть бути й працівники підприємств, установ і організацій. Хто може належати до таких працівників-авторів, якими саме можуть бути результати їхньої діяльності (праці) та які права вони можуть мати згідно із законодавством? Відповіді на ці та інші запитання — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 8, серпень 2016

Кримінальний кодекс України, який встановлює юридичну відповідальність за правопорушення у різних сферах (у т. ч. у сфері праці), та вміння в ньому швидко орієнтуватися (знаходити потрібні норми та положення) може допомогти кадровику вирішувати багато різноманітних питань, що стосуються кадрової справи. У статті автор дає загальну характеристику ККУ, розглядає поняття «уповноважена особа» та «службова особа», види злочинів та покарання за їх вчинення, а також злочини у сфері праці

Автор: 
Олександр Клименко№ 6, червень 2016

Кодекс великий за обсягом і містить складну юридичну термінологію, тому в статті зупинимося насамперед на тих його нормах і положеннях, які найбільше стосуються кадрової справи та питань сфери управління персоналом. Щоб краще орієнтуватися в цьому складному документі, автор розподілив адміністративні правопорушення залежно від їх видів, а також категорій працівників та сфер діяльності, яких вони можуть стосуватися. У статті мова йтиме про види адміністративних стягнень, порядок їх накладення, про стягнення за правопорушення у сфері праці тощо

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2016

У цій статті зупинимося на положеннях Господарського кодексу до якого кадровикам також іноді доводиться звертатися в процесі роботи, хоча він безпосередньо і не регулює трудових правовідносин. Зокрема, знання ГК можуть знадобитися для правильного розуміння деяких понять, які зустрічаються в трудовому законодавстві, для розробки і оформлення документації, класифікації працівників або прийняття рішень у сфері управління персоналом щодо роботи окремих категорій працівників підприємства у процесі його господарської діяльності

Автор: 
Олександр Клименко№ 3, березень 2016

Ми розпочинаємо нову рубрику, в якій будемо знайомити кадровиків з іншими галузями права, які так чи інакше пов’язані з їх роботою. Іноді вирішення питань, що стосуються працівників підприємства, але виходять за межі трудових правовідносин, покладається на працівників кадрових служб або служб з управління персоналом. Наприклад, у роботі кадровиків можуть виникнути питання на кшталт: завдання шкоди працівниками підприємству як у робочий, так і в неробочий час; реорганізація, злиття підприємств; укладення цивільно-правових договорів тощо. Тому пропонуємо детальніше ознайомитися з нормативно-правовими актами, які можуть знадобитися кадровикам у роботі, основним з яких є Цивільний кодекс України

Автор: 
Олександр Клименко