Архівна справа№ 5, травень 2019

У статті розглянуто, що мається на увазі під припиненням юридичної особи та яким чином відбувається приймання-передавання документації юридичної особи в разі її повної ліквідації або реорганізації з передаванням її функцій іншій юридичній особі. А також наведено вимоги до приймання-передавання документів під час зміни керівника юридичної особи та керівника архіву (працівника, відповідального за архів)

Автор: 
Олена Замкова№ 12, грудень 2018

У статті розглянуто правила пожежної безпеки, температурно-вологісного, світлового та санітарно-гігієнічного режиму в архіві юридичної особи, а також вимоги до розміщення справ в архівосховищах, топографування й перевіряння наявності та стану справ

Автор: 
Олена Замкова№ 9, вересень 2018

У статті розглянуто, як здійснюється інформаційне забезпечення користувачів у архіві підприємства, надання архівних документів для роботи в читальному залі та в тимчасове користування поза архівом, а також виконання запитів юридичних та фізичних осіб

Автор: 
Олена Замкова№ 7, липень 2018

У статті розглянуто, які існують вимоги до обліку документів в архіві, що таке обліковий документ, яким чином здійснюється облік, як правильно оформити паспорт архіву та як довго слід зберігати описи справ з кадрових питань

Автор: 
Олена Замкова№ 5, травень 2018

У статті розглянуто, які види фондів можуть утворюватися на підприємстві, які чинники впливають на визначення фондової належності документів підприємства, як правильно визначити хронологічні межі фонду та крайні дати його документів, а також які існують схеми систематизації справ у межах архівного фонду та яку саме схему доцільно обрати для систематизації кадрової документації, зокрема особових справ

Автор: 
Олена Замкова№ 4, квітень 2018

Як правильно називається акт про знищення документів на підприємстві та які існують вимоги до його підготовки? Який шлях проходить цей документ від створення його проекту до затвердження та які особливості знищення первинної фінансової й бухгалтерської документації? Які існують методи безпосереднього знищення документів на підставі відповідного акта? Про все це — у статті

Автор: 
Олена Замкова№ 3, березень 2018

У статті розглянуто, з якою метою проводять експертизу цінності документів, чи всі юридичні особи зобов’язані проводити таку експертизу, куди та в які строки слід звертатися для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого віднесення до Національного архівного фонду, якими нормативно-правовими актами та методичними документами слід керуватися під час проведення експертизи та як правильно спланувати роботу експертної комісії, оформити протокол її засідання тощо

Автор: 
Олена Замкова№ 11, листопад 2017

У межах теми, присвяченої складенню й оформленню описів справ, сформованих із документів підприємства й переданих на зберігання до його архіву, у статті розглянуто вимоги до зведеного опису справ з кадрових питань

Автор: 
Олена Замкова№ 10, жовтень 2017

У статті викладено вимоги до складення й оформлення описів справ, сформованих  із документів  підприємства та переданих на зберігання до його  архіву. Зокрема, розглянуто порядок складення річних розділів зведених описів справ підприємства,  оформлення підсумкового запису, засвідчувального  напису та передмови до архівних описів справ, а також  правила нумерації зведених архівних описів

Автор: 
Олена Замкова№ 9, вересень 2017

У межах теми, присвяченої вимогам до комплектування архіву, розглянуто можливий максимальний склад документів архіву підприємства, граничні строки зберігання архівних документів на підприємстві до передання їх на державне зберігання, вимоги до оформлення справ, що підлягають передаванню в архів, а також порядок безпосереднього приймання справ до архіву

Автор: 
Олена Замкова№ 8, серпень 2017

У попередньому номері журналу було розглянуто вимоги до планування роботи архівного підрозділу на великому підприємстві. У цій статті пропонуємо ознайомитися зі структурою та змістом річного плану архіву малого підприємства. Крім того, коротко розглянуто вимоги до оформлення звіту про роботу архіву

Автор: 
Олена Замкова№ 7, липень 2017

В архівних підрозділах підприємств зі складною розгалуженою структурою та мережею підвідомчих підприємств, установ  і організацій додатково до річного плану розробляють графік приймання справ від джерел комплектування архіву і/або структурних підрозділів. У статті розглянуто типовий зміст плану роботи архівного підрозділу, який доцільно складати на великому підприємстві

Автор: 
Олена Замкова№ 4, квітень 2017

У статті розглянуто основні завдання й права, які надаються архівним підрозділам підприємств, що здійснюють  тимчасове або постійне  зберігання архівних  документів з різними видами носіїв інформації

Автор: 
Олена Замкова№ 2, лютий 2017

Законодавством України передбачено створення в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, будь-яких інших юридичних осіб усіх рівнів підпорядкування та форм власності архівів для зберігання документів, закінчених у діловодстві. Тож у статті розглянуто поняття «архів підприємства», «архівний документ» та питання щодо внесення документів до Національного архівного фонду, а також порядок підготовки та погодження Положення про архів підприємства

Автор: 
Олена Замкова