Атестація працівників№ 7, липень 2016

У попередніх номерах журналу було детально розглянуто питання атестації працівників, які належать до професійних груп «Керівники», «Професіонали», «Фахівці» та «Технічні службовці». У пропонованій статті зосередимо увагу на питаннях атестації працівників, які належать до професійної групи «Робітники». Їх атестація має певні особливості та, як правило, називається «кваліфікаційною атестацією». Порядок її проведення відрізняється від порядку атестації працівників інших професійних груп і регулюється іншими нормативно-правовими актами

Автор: 
Олександр Клименко№ 5, травень 2016

У попередніх статтях циклу про атестацію персоналу було детально розглянуто питання атестації працівників, які належать до професійних груп керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, зайнятих як на «звичайних» підприємствах, установах і організаціях, так і на тих, що належать до окремих специфічних сфер діяльності. Якщо йшлося про атестацію керівників, здебільшого малися на увазі керівники структурних підрозділів, а не керівники (насамперед перші) самих підприємств. У цій статті розглянемо особливості атестації саме керівників підприємств

Автор: 
Олександр Клименко№ 2, лютий 2016

Зі статті ви дізнаєтеся про те, які наукові працівники підлягають атестації, про періодичність і строки проведення атестації, порядок роботи атестаційної комісії, про порядок вирішення спорів з питань атестації тощо

Автор: 
Олександр Клименко№ 1, січень 2016

Порядок атестації працівників у сфері соціального захисту майже аналогічний порядку атестації працівників на «звичайних» підприємствах, в установах, організаціях, але має і певні особливості. Які ж саме — дізнаєтесь зі статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 11, листопад 2015

В попередньому номері ми детально розглянули атестацію лікарів. Наразі пропонуємо вашій увазі порядок проведення атестації молодших спеціалістів із медичною освітою та з вищою немедичною освітою, а також фармацевтів і провізорів

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2015

Атестація працівників у закладах охорони здоров’я має значні особливості. Зокрема атестація різних категорій персоналу (лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою, професіоналів із немедичною освітою) в закладах охорони здоров’я регулюється окремими нормативно-правовими актами, хоча такі працівники можуть працювати в одному закладі. Більше інформації можна дізнатися зі статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 9, вересень 2015

У попередньому номері журналу був детально розглянутий порядок атестації персоналу, який стосується більшості «звичайних» підприємств, установ, організацій, щодо яких процедура атестації значною мірою регулюється нормативно-правовими актами, які були прийняті ще за часів СРСР і які встановлюють загальний порядок атестації. Але у сфері культури атестація має свої особливості, які і розглянемо більш детально

Автор: 
Олександр Клименко№ 8, серпень 2015

Ми розпочинаємо серію статей щодо проведення атестації працівників. У першій із них ми ознайомимо вас з основами атестації та із загальними положеннями проведення атестації та наведемо зразки документів, якими користуються в процесі атестації, зокрема, зразок положення про атестацію. Про це та інше дізнаєтесь зі статті

Автор: 
Олександр Клименко