Міжнародний досвід управління персоналом№ 3, березень 2019

У невеличкій статті пропонується цікава інформація
стосовно того, скільки днів відпочинку надається
працівникам в інших країнах

Автор: 
Борис Барабаш№ 11, листопад 2018

Кількість іноземних громадян, які влаштовуються на роботу на підприємства нашої країни, поступово зростає, що є наслідком світових глобалізаційних процесів. При цьому порядок працевлаштування іноземців в Україні все ще залишається складним, тож під час оформлення їх на роботу, а потім і в процесі трудової діяльності кадровикам слід дотримуватися вимог як національного законодавства, так і міжнародних нормативно-правових актів, які є чинними в нашій країні. Про це детальніше — в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 2, лютий 2018

Фахівців відділу персоналу цікавить їх професійне майбутнє. У США про перспективи фахової кар’єри можна дізнатися із Довідника з професійної перспективи, який, зокрема, містить інформацію про можливе збільшення кількості робочих місць за певними професіями в майбутньому, фактичні рівні зарплат, потрібну освіту для розвитку кар’єри тощо. Процеси глобалізації, в яких провідну роль відіграють компанії зі США, сприяють і тому, що реалії нашої країни поступово наближатимуться до реалій розвитку професійної кар’єри в США. Тому вітчизняних фахівців кадрової справи мають зацікавити перспективи професійного майбутнього їх колег зі США. Про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 12, грудень 2017

У статті розглянуто окремі питання соціальної та трудової сфери, на яких традиційно наголошується під час вивчення законодавства ЄС у цьому напрямі, а також деякі нормативно-правові акти, які регулюють згадані питання

Автор: 
Олександр Клименко№ 11, листопад 2017

Для кращого розуміння, які ж норми трудового законодавства України відповідають нормам законодавства ЄС і які зміни нас ще очікують, слід детальніше ознайомитися з політикою ЄС у соціальній та трудовій сфері, а також з нормативними актами, які її регулюють. Про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2017

За своїм змістом Угода про асоціацію між Україною  та ЄС є достатньо великим і складним документом,  у якому детально розглядаються різноманітні  питання політичної та економічної співпраці між  Україною та ЄС, які безпосередньо не пов’язані з  повсякденною роботою фахівців кадрового відділу та інших працівників з управління персоналом  в Україні. Але Угода містить  і питання, які так чи  інакше можуть стосуватися роботи згаданих фахівців, особливо тих, які працюють на підприємствах,  що здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність. Про це — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 8, серпень 2017

У нинішніх умовах роботодавцю слід швидко знаходити працівників з потрібними професійними знаннями та навичками. Іноді таких фахівців може не вистачати або й не бути у його власній країні. У такому разі роботодавець змушений шукати потрібних йому працівників за кордоном. Тож у статті йдеться про спеціальну мережу Європейських служб зайнятості (European Employment Services, EURES), яка була утворена та функціонує з метою сприяння застосуванню на практиці принципів вільного пересування працівників у ЄС 

Автор: 
Олександр Клименко№ 6, червень 2017

У попередньому номері було розглянуто особливості системи управління персоналом в Японії, яка суттєво відрізняється від української, що склалася впродовж останніх років на більшості вітчизняних підприємств. Система управління персоналом у нашій  країні значною мірою подібна до так званої західної  моделі, яку часто розділяють на європейську (до якої  українська наближена найбільше) та американську.  Останню модель і розглянуто детально в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2017

Економіка  України  все  більше  стає  пов’язаною  зі  світовою. Це призводить до того, що вітчизняні підприємства  частіше  залучають  до  роботи  іноземних  менеджерів  з  персоналу  (або  українських менеджерів, які пройшли навчання та підготовку за кордоном)  зі своїми підходами в цій сфері, що можуть суттєво  відрізнятися від тих, які традиційно склалися на більшості підприємств нашої країни. Зокрема, від звичної  української  значно  відрізняється  так  звана  японська  система управління персоналом, основні риси якої й  розкрито в статті

Автор: 
Олександр Клименко