Трудові судові спори№ 3, березень 2016

Розірвання трудового договору на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП прямо пов’язане з темою матеріальної відповідальності, розгляд якої ми почали в минулому номері журналу, оскільки застосовується до категорій персоналу, які задіяні в обслуговуванні товарних цінностей і грошових коштів підприємства. Навіть при поверховому ознайомленні з матеріалами судової практики стає зрозуміло, що трудові спори щодо застосування цієї норми кодексу досить поширені, а їх причиною є переважно однотипні помилки, яких припускаються роботодавці при звільненні працівників

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 2, лютий 2016

Передбачений трудовим законодавством механізм матеріальної відповідальності працівника є дієвим інструментом захисту фінансових інтересів роботодавця, забезпечення цілісності та збереження майна підприємства. До слова, справи щодо стягнення матеріального збитку з працівника на даний момент є єдиною категорією трудових спорів, в яких власник підприємства має можливість виконати роль позивача. Щоб уберегти роботодавців від цієї далеко не радісної перспективи або хоча б забезпечити більш оптимістичний кінець «п’єси», у цьому циклі статей ми розглянемо найпоширеніші помилки, що стосуються практичної реалізації норм про матеріальну відповідальність, та особливості розгляду таких справ у суді

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 1, січень 2016

На завершення циклу статей, присвяченого проблематиці застосування положень Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, варто звернутися до його розділів щодо відпусток без збереження заробітної плати та навчальних відпусток. Трудові спори, що стосуються цих видів відпусток, не є особливою рідкістю, а помилки роботодавців під час їх надання досить поширені. Ознайомтесь зі статтею, щоб уникнути помилок

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 12, грудень 2015

Крім права працівників на відпочинок, реалізації якого була присвячена попередня стаття з цієї руб­рики, законодавством передбачені особливі гарантії та пільги для окремих категорій персоналу, що стосуються використання ними відпусток. Такі обов’язки покладено на роботодавців у частині надання працівникам соціальних відпусток, що закріп­лено в розділі IV Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. До цього виду гарантій належать відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. До вашої уваги — хронологія змін у законодавстві що стосується додаткової соціальної відпустки для працівників, які мають дітей

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 10, жовтень 2015

Розглянемо на прикладах із судової практики застосування норм законодавства про відпустки, а саме про надання щорічної основної відпустки

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 9, вересень 2015

Пропонуємо вашій увазі другу частину статті. В ній ми розглянемо на прикладах судової практики з авторськими коментарями порушення процедури звільнення, розірвання трудового договору з працівником у період його непрацездатності та недотримання гарантій від звільнення з ініціативи роботодавця окремих категорій працівників

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 8, серпень 2015

Розпочинаємо нову рубрику в якій розглянемо ситуації, які стають причинами судових спорів. Вибір теми пояснюється кількома міркуваннями. Першою та основною причиною такого рішення, звичайно, є критична ситуація, що склалася на сьогодні. Проблема скорочення або, за більш м’яким і модним нині визначенням, оптимізації чисельності персоналу та витрат на оплату праці стала в період економічної кризи однією з найактуальніших для власників більшості компаній. Комплекс заходів, які вживаються підприємствами для її подолання, можна представити у вигляді своєрідного «кад­рового фітнесу», метою якого є, на жаль, не стільки оздоровлення, скільки спроба утримати життєздатність бізнесу на будь-якому (нехай навіть найнижчому) рівні. Під час таких вправ важливо не тільки знати міру та не перестаратися, оскільки зайве «схуднення» штатів здатне згубити навіть найпотужнішу організацію, але й дотримуватись обов’язкових правил, порушення яких загрожує не попереджувальним свистком спортивного арбітра, а цілком реальним і далеко не завжди приємним для роботодавця вердиктом судді
Автор: 
Євгенія Каляпіна