Час відпочинку№ 5, травень 2019

Право на відпочинок особам, які працюють, реалізується шляхом надання їм, зокрема, щотижневого відпочинку. Порядок надання вихідних днів працівникам підприємств із п’яти(шести)денним робочим тижнем передбачено законодавством. Але існують підприємства, на яких правила надання таких днів мають свою специфіку. Тож у статті — про механізм встановлення вихідних днів для працівників як «звичайних» підприємств, так і тих, що мають певні особливості в роботі

Автор: 
Галина Фольварочна№ 9, вересень 2018

Із закінченням літа завершується й масовий період відпусток. Однак не всім працівникам вдається використати її саме для відпочинку, що може бути пов’язано, зокрема, із захворюванням працівника під час відпустки, через що її час витрачається на лікування, а не на оздоровлення. Також щорічна відпустка працівника може збігтися з викликом на навчання чи виконанням державних або громадських обов’язків, якими, зокрема, є проходження військової служби. Окрім таких випадків щорічна відпустка може бути перенесена через інші обставини, які й розглянуто в статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 3, березень 2018

Розділом IV Закону про відпустки передбачено кілька видів соціальних відпусток, але не всі із них надаються за попередні роки. Про ті, що можуть бути використані працівниками за таких умов та про порядок їх надання — у статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 11, листопад 2017

На підприємства працевлаштовуються не лише молоді люди, які отримали освіту та мають відповідні дипломи, а й ті, що ще навчаються, зокрема, у професійно-технічних закладах освіти, а отже, їх відсутність на роботі у зв’язку з навчанням потрібно правильно оформляти. Це питання й розглядає автор у статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 9, вересень 2017

Законодавством передбачено достатній перелік підстав для надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, багато з яких надаються в обов’язковому порядку. Про підстави надання цих відпусток, їх тривалість та якими нормами законодавства при цьому слід керуватися — у статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 6, червень 2017

Час для відновлення стану організму, як правило,  іменується відпочинком. Для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,  організаціями незалежно від їх виду діяльності та  галузевої належності, а також працюють за трудовим  договором у фізичної особи такий відпочинок має  назву «відпустка». Більшість працівників зазвичай  намагаються використати її в літній період, тому про  актуальні й, на перший погляд, прості, але проблемні ситуації під час надання відпусток читайте в статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 9, вересень 2016

З 2015 р. учасники бойових дій та інваліди війни мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Зазначена відпустка передбачена статтею 162 Закону про відпустки. Хто належить до таких категорій осіб та про особливості надання додаткової відпустки дізнаєтеся зі статті

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 1, січень 2016

Щороку на січень припадають багато свят, які більшість із нас відзначає. Святкові дні також припадають і на інші місяці. Роботодавцю заздалегідь варто подбати про перенесення робочих днів. Про те, як правильно та вчасно це оформити, йтиметься у статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 8, серпень 2015

Трапляється, що окремі працівники виявляють бажання звільнитися одразу після відпустки або під час неї. Чи передбачено це трудовим законодавс­твом, як правильно оформити та розрахуватись із працівником у подібній ситуації, читайте далі у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 5, травень 2011

Очень важная и часто конфликтная тема на предприятиях — исчисление стажа для предоставления ежегодного основного отпуска женщинам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста.

Автор: 
Елена Савосько№ 3, березень 2011

Для працівників окремих категорій тривалість щорічної основної і додаткових відпусток установлюється не тільки Законом України «Про відпустки», а й іншими актами законодавства, зокрема Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У статті — про порядок надання щорічних основних відпусток працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, і додаткових відпусток громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Автор: 
Тетяна Сташків№ 12, грудень 2010

Жінка, яка має дитину віком до трьох років, має право обирати: приступити їй до виконання своїх трудових
обов'язків одразу після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи продовжувати догляд
за дитиною, оформивши відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Автор: 
Ірина Єременко№ 11, листопад 2007

Чинним законодавством передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпустки, які надаються працівникам у силу суб’єктивного права, що належить їм за законом, і відпустки, що надаються за згодою сторін. Докладніше про ці випадки читайте в статті

Автор: 
Олена Усенко№ 9, вересень 2007

Право працівників на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням закріплено в Кодексі законів про працю України та в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. Відповідно до статті 202 КЗпП працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням

Автор: 
Олена Усенко№ 5, травень 2007

Поняття «щорічні відпустки» включає: основну відпустку, додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткову відпустку за особливий характер праці, інші додаткові щорічні відпустки, передбачені законодавством. Розглянемо порядок, тривалість та умови надання зазначених відпусток на прикладах.

Автор: 
Олена Усенко