Діловодство№ 6, червень 2016

Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими видами протоколів та загальними вимогами до оформлення тих із них, що створюються в процесі управлінської діяльності переважної більшості юридичних осіб, відповідно до чинного національного стандарту на оформлення організаційно-розпорядчих документів

Автор: 
Олена Загорецька№ 5, травень 2016

На завершення теми підготовки розпорядчих документів у цьому номері пропонуємо ознайомитися з особливостями оформлення зведених наказів і розпоряджень з кадрових питань, зміст яких пов’язаний з управлінськими діями стосовно двох і більшої кількості працівників

Автор: 
Олена Загорецька№ 4, квітень 2016

Продовжуємо розглядати вимоги до підготовки і оформлення розпорядчих документів з кадрових питань. Цього разу детально ознайомимося з наказами і розпорядженнями про стягнення, заохочення, відпустки і відрядження. В статті наведено форми цих наказів

Автор: 
Олена Загорецька№ 3, березень 2016

Окрему велику групу розпорядчих документів становлять накази та розпорядження з кадрових питань (особового складу), що суттєво відрізняються від аналогічних розпорядчих документів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань як за змістом, так і за порядком підготовки. Пропонуємо ознайомитися з класифікацією та вимогами до підготовки й оформлення розпорядчих документів з кадрових питань

Автор: 
Олена Загорецька№ 2, лютий 2016

Пропонуємо розглянути етапи підготовки та вимоги до оформлення наказів і розпоряджень з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань. У першу чергу зосередимо увагу на їх спільних та відмінних рисах, зокрема на строках зберігання

Автор: 
Олена Загорецька№ 1, січень 2016

Пропонуємо ознайомитися зі строками зберігання різних видів документів, зміст яких стосується трудових відносин, роботи з кадрами та громадянами, а також інших кадрових і соціальних питань, що вирішуються у процесі управлінської діяльності переважної більшості установ, підприємств і організацій

Автор: 
Олена Загорецька№ 12, грудень 2015

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Національний архівний фонд та архівні установи» від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ всі юридичні особи, зокрема підприємс­тва, установи й організації, засновані на приватній формі власності, зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, установленому цим Законом, і протягом року з дня реєстрації юридичної особи в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради

Автор: 
Олена Загорецька№ 11, листопад 2015

У попередньому номері журналу ми детально розглянули розділи Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5, що стосуються питань організації загального діловодства та проведення експертизи цінності документів. У цьому номері пропонуємо ознайомитися з розділами, що стосуються організації зберігання та користування документами в архівному підрозділі (архіві) підприємства, установи, організації

Автор: 
Олена Загорецька№ 10, жовтень 2015

В цьому році в сфері діловодства й архівної справи відбулася важлива подія: 10 липня набрали чинності Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5. Правила є обов’язковими для виконання для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності

Автор: 
Олена Загорецька№ 9, вересень 2015

Бланки є складовою частиною іміджу будь-якої юридичної особи, її своєрідною візитною карткою. Сучасний дизайн оформлення бланка, «свій» фірмовий стиль, якісний папір, оптимальний склад реквізитів, що містять достатньо відомостей про юридичну особу, та їх правильне розташування особливо важливі для сприятливого впливу на ділового партнера. Про загальні вимоги до бланків дізнаєтесь зі статті

Автор: 
Олена Загорецька№ 8, серпень 2015

Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємства, мають розробляти безпосередньо спеціалісти цього підприємства. Рекомендації, надані у статті, допоможуть розібратися зі складом таких документів і кваліфіковано підготувати порядок роботи з ними

Автор: 
Олена Загорецька№ 7, липень 2015

Зі статті ви дізнаєтесь про передання документів виконавцям, контроль за виконанням документів, строки їх виконання, направлення до справи та строки виконання основних документів

Автор: 
Олена Загорецька№ 6, червень 2015

В статті пропонуємо розглянути правила реєстрації та індексації вхідних, вихідних і внутрішніх документів. Зосередимо увагу на відмінностях ведення журналів реєстрації вхідних і вихідних документів та особливостях оформлення реєстраційно-контрольної картки

Автор: 
Олена Загорецька№ 5, травень 2015

Пропонуємо розглянути порядок роботи з внут­рішніми службовими документами на підприємс­тві на прикладі розпорядчих документів

Автор: 
Олена Загорецька№ 4, квітень 2015

Вихідними є документи, які після створення на підприємстві надсилаються іншим юридичним та фізичним особам або видаються на руки працівникам підприємства, у т. ч. колишнім. По суті, вихідним може бути будь-який службовий документ: лист, акт, довідка, договір, доповідна записка, звіт, зведення, висновок, рішення, подання, направлення тощо. У статті розглянемо основні етапи роботи з вихідними документами — від підготовки їх проектів до відправлення адресатам

Автор: 
Олена Загорецька