Діловодство№ 3, березень 2015

У межах циклу статей, присвячених організації загального документообігу на підприємстві, пропонуємо розглянути початкові етапи роботи з вхідними документами, а саме — приймання та опрацювання документів, їх попередній розгляд та розподіл з урахуванням важливості інформації, подання на розгляд керівництву, передання відповідним посадовим особам для безпосереднього виконання

Автор: 
Олена Загорецька№ 12, грудень 2014

На завершення циклу публікацій, присвячених службовому листуванню, пропонуємо ознайомитися зі строками зберігання справ, до складу яких входять листи, а також порадами щодо формування листів у справи. До статті наведено витяг з Переліку типових документів, у якому охоплено справи з трудових відносин, роботи з кадрами, соціально-побутових питань, до складу яких входять різні види листів

Автор: 
Олена Загорецька№ 11, листопад 2014

У попередніх номерах журналу ми ознайомилися з усіма найпоширенішими видами службових листів та вимогами до оформлення їх текстів. Сьо­годні пропонуємо розглянути правила за­-свід­чення листів виконавцями та керівництвом

Автор: 
Олена Загорецька№ 10, жовтень 2014

Як відомо, листи складають з усіх питань управлінської діяльності, вони мають різне призначення, а тому існує багато видів службових листів. Класифікують листи за такими ознаками, як авторство, сфера взаємовідносин, ієрархія управління, місце в документообігу, зміст та призначення, тематика, спосіб передання інформації тощо. Від виду листа залежить його зміст і вимоги до оформлення. Докладніше про них — у статті

Автор: 
Олена Загорецька№ 9, вересень 2014

Продовжуємо цикл публікацій, присвячений службовому листуванню. У попередній публікації ми ознайомилися з максимальним складом реквізитів службового листа, правилами запов-нення обмежувальних позначок на бланку листа змінною інформацією та вимогами до оформлення відмітки про наявність додатків до листа. Сьогодні розглянемо загальні вимоги до оформлення основного реквізиту цього документа — тексту листа

Автор: 
Олена Загорецька№ 8, серпень 2014

Продовжуємо цикл публікацій, присвячений службовому листуванню. У попередньому номері ми розглянули вимоги до виготовлення бланків листів. Сьогодні ознайомимося з реквізитами, які використовуються для оформлення службового листа та в роботі зі службовими листами

Автор: 
Олена Загорецька№ 7, липень 2014

Розпочинаємо цикл публікацій, присвячений службовому листуванню на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності. З огляду на те, що будь-який службовий лист має бути оформлений на спеціальному так званому бланку листа, темою першої статті буде визначення вимог до проектування та виготовлення бланків листів

Автор: 
Олена Загорецька№ 11, листопад 2012

Із 1 січня 2013 р. набере чинності новий Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту України від 12 квітня 2012 р. № 578/5. Важливо, що під час підготовки номенклатури справ на 2013 р. слід керуватися вже новим Переліком

Автор: 
Олена Загорецька№ 5, травень 2012

Особова справа формується протягом часу роботи працівника на підприємстві: від прийняття його на роботу до звільнення. Після звільнення з роботи особова справа передається в архівний підрозділ підприємства для подальшого зберігання. У № 3 (березень) 2012 р. було розглянуто порядок ведення особових справ, а в цьому номері на продовження теми розглянемо порядок підготовки та передання їх в архів

Автор: 
Олена Загорецька№ 3, березень 2012

Телефонограма — це службовий документ, який містить інформацію, передану по телефону. Телефонограму складають, якщо необхідно оперативно направити до підвідомчого під­приємства, установи або організації термінове розпорядження або оповістити адресата про ділову нараду, зустріч, засідання, збори, зміни в запланованому заході тощо

Автор: 
Олена Загорецька№ 2, лютий 2012

Наприкінці минулого року набрав чинності новий нормативно-правовий акт — Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Автор розглядає основні нововведення в загальному діловодстві, обумовлені прийняттям цього нормативного акта

Автор: 
Олена Загорецька№ 1, січень 2012

Як свідчить практика, у поточному діловодстві відділу кадрів зберігається найбільша (порівняно з іншими структурними підрозділами) кількість документів і ведеться найбільше справ. Як і в кожному структурному підрозділі, у відділі кадрів має бути своя номенклатура справ. Статтю доповнено зразком номенклатури справ із зазначенням строків зберігання, яку можна взяти за основу під час складання номенклатури справ відділу кадрів

Автор: 
Олена Загорецька№ 12, грудень 2011

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІ номенклатура справ є обов’язковим документом для кожного підприємства. Це проіндексований перелік заголовків справ, створюваних на підприємстві, систематизований у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання цих справ. Наприкінці кожного року зведена номенклатура справ підприємства і номенклатури справ його структурних підрозділів переглядаються й уточнюються.

Автор: 
Олена Загорецька№ 11, листопад 2011

Накази з адміністративно-господарських питань — це розпорядчі документи, які видає керівник підприємства за власною ініціативою або з ініціативи структурних підрозділів з метою належного документального оформлення різних адміністративно-господарських питань. Порядок підготовки цих наказів аналогічний порядку підготовки наказів з основної діяльності (див. № 9, 2011) але різняться строки їх зберігання і, відповідно, вимоги до реєстрації, формування у справи та зберігання

Автор: 
Олена Загорецька№ 10, жовтень 2011

Порядок оформлення кадрових наказів відрізняється від порядку оформлення наказів з основної діяльності. Зокрема, специфіка оформлення кадрового наказу полягає в його індексації, структурі заголовка, формулюванні тексту й оформленні відмітки про наявність додатків (підстав для видання наказу)

Автор: 
Олена Загорецька