Державна служба№ 3, березень 2018

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII передбачає процедуру комп’ютерного тестування з питань законодавства. Сьогодні для підготовки до тестування доступні веб-ресурси, які прискорюють процес опанування необхідними знаннями і роблять його зручнішим і, що найголовніше, ефективнішим. Для спрощення пошуку та вибору потрібного електронного інструментарію у статті розглянуто можливості найбільш розповсюджених веб-ресурсів

Автор: 
Сергій Зелінський№ 2, лютий 2018

Цього року державні службовці та посадові особи вдруге (а дехто втретє) подаватимуть щорічну елект ронну антикорупційну декларацію. До них приєднається низка осіб, які подаватимуть річну декларацію вперше. Докладніше про електронні декларації — у статті

Автор: 
Олексій Кравчук№ 12, грудень 2016

Початок формування особової справи державного службовця збігається з початком розгляду питання про призначення його на посаду. Єдиним нормативним актом, який визначає перелік документів, що складають особову справу держслужбовця, а також вимоги до їх оформлення, зберігання та
обліку, є Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 р. № 64. У статті розглянуто порядок формування, ведення, обліку та зберігання особових справ держслужбовців

Автор: 
Лариса Мартиненко№ 6, червень 2015

Під час виконання функцій, покладених на кадрову службу органу виконавчої влади її працівники мусять підраховувати стаж державної служби для встановлення надбавки за вислугу років, додаткової відпустки та призначення пенсії державним службовцям.
Про практичні аспекти порядку обчислення стажу державної служби читайте в статті

Автор: 
Ліна Майстренко№ 3, березень 2015

До 1 квітня 2015 р. особи, на яких поширюється дія статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI, у т. ч. державні службовці, повинні подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, форма якої встановлена цим Законом. Проте вже 26 квітня 2015 р. буде введено в дію новий Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Оскільки подати декларації повинні не лише ті особи, які перебувають на відповідних посадах, а й ті, які претендують на зайняття цих посад, а також ті, що припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, кадровим службам необхідно вчасно підготуватися до змін, яких з 26 квітня зазнає антикорупційне законодавство, і попередити про ці зміни своїх працівників

Автор: 
Ліна Майстренко№ 2, лютий 2015

Під час організаційного етапу утворення органу виконавчої влади, який ми розглянули в поперед­ньому номері, робота кадрової служби має бути найоперативнішою та найнасиченішою порівняно з іншими періодами функціонування цього органу. Деякі заходи мають бути здійснені практично одночасно, яким би неможливим це не видавалося. У другій частині статті розглянемо окремі моменти, на які повинен звернути особливу увагу керівник кадрової служби на етапі утворення органу виконавчої влади, а саме: складання планів роботи кадрової служби; розробку та затвердження положень про кад­рову службу, посадової інструкції її керівника, інших локальних нормативних актів; формування кадрового резерву та стажування; складання номенклатури справ кадрової служби; формування справ державних службовців

Автор: 
Ліна Майстренко№ 1, січень 2015

Після того як новий державний орган утворений відповідно до нормативно-правового акта органу вищого рівня і призначений його керівник, розпочинається реалізація заходів, пов’язаних із провадженням діяльності. Спираючись на власний досвід, у статті автор окреслює основні етапи та заходи, які має забезпечити керівник новоутвореного органу

Автор: 
Ліна Майстренко№ 11, листопад 2014

Чи входить до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, період відпустки без збереження заробітної плати, що доз­волена пунктом 66 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31 липня 2014 р. № 1622-VII?№ 11, листопад 2014

Чи можна направляти документи на спеціальну перевірку, передбачену статтею 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», під час стажування кандидата?№ 11, листопад 2014

Чи можна прийняти за сумісництвом на державну службу державного службовця, який перебуває в трудових відносинах з органом, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції?№ 11, листопад 2014

Чи вважається безпосереднім підпорядкуванням робота батька і сина на державній службі, якщо батько — начальник служби, а син — спеціаліст сектора, що підпорядкований цій службі?№ 7, липень 2014

Автор надає ґрунтовну відповідь на просте, здавалося б, запитання, яке, тим не менше, постійно виникає на практиці, а саме: у якому порядку вноситься запис про присвоєння рангу та прий­няття присяги державним службовцем, зокрема у випадку, коли службовець приймається на роботу зі встановленням випробування

Автор: 
Юлія Юзова№ 8, серпень 2013

Продовжуємо знайомити читачів з новелами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 р. № 224-VII, яким запроваджено низку нових процедур на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Цього разу йтиметься про зміни в поряду проведення фінансового контролю та спеціальної перевірки

Автор: 
Андрій Дуда№ 7, липень 2013

Законом від 14 травня 2013 р. № 224-VII внесено революційні зміни до антикорупційного законодавства: за порушення вимог щодо сумісництва чи суміщення посад або отримання подарунка на суму 574 грн можна втратити пенсію службовця. Крім того, змінено редакцію пункту 7-1 статті 36 КЗпП, уточнено перелік близьких осіб службовця. Пропонуємо вашій увазі аналіз ключових змін

Автор: 
Андрій Дуда№ 1, січень 2013

Чи потрібно направляти повідомлення до Національного агентства України з питань державної служби про призначення особи на посаду державного службовця, звільнення з посади, зміну облікових даних?