Державна служба№ 1, січень 2013

Чи прирівнюється час навчання у війсь­ковому навчальному закладі до військової служби? Чи включається період навчання в цьому закладі до стажу державної служби?№ 1, січень 2013

Чи можна прийняти за цивільно-правовим договором на державну службу студентів денної форми навчання?№ 1, січень 2013

Чи можуть повернутися на державну службу державні службовці, які вийшли на пенсію, але не досягли граничного віку перебування на державній службі?№ 12, грудень 2012

У продовженні циклу статей, присвячених змінам, які відбудуться на державній службі після набрання чинності новим Законом, автор розповідає про новий порядок затвердження та змістове наповнення правил внутрішнього службового розпорядку. Саме від змісту цього документа залежить повсякденна робота службовця. До того ж, порушення вимог цих правил є підставою для притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності

Автор: 
Андрій Дуда№ 11, листопад 2012

Із набранням чинності новим Законом України «Про державну службу» скасовується інститут атестації. Статтею 29 цього Закону передбачено лише оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, подібне до чинної процедури щорічної оцінки, яке, тим не менше, матиме суттєві відмінності. Які саме — дізнайтеся зі статті

Автор: 
Андрій Дуда№ 10, жовтень 2012

Згідно з новим Законом України «Про державну службу», який набере чинності з 1 січня 2013 р., основною процедурою зайняття посад на державній службі залишається конкурс, а також зберігаються окремі позаконкурсні процедури призначення осіб на посади державних службовців. Новелою є скасування інституту кадрового резерву

Автор: 
Андрій Дуда№ 9, вересень 2012

В Україні з 1 січня 2013 р. набере чинності новий Закон України «Про державну службу». Як відзначає автор статті, попри відсутність системних змін у регулюванні державної служби в Україні, кадровим службам органів державної влади доведеться провести об’ємну роботу з приведення документації у відповідність із нормами нового Закону. Цим матеріалом розпочинаємо серію статей, присвячених майбутнім змінам

Автор: 
Андрій Дуда№ 8, серпень 2012

Прийнятий 17 травня 2012 р. Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»
№ 4711-VI в кулуарах парламенту називали «технічним» законом, що покликаний уніфікувати
антикорупційні норми в різних сферах державної служби (податкова, митна, правоохоронна
тощо), які регулюються окремими законами.
Попри певну слушність цієї думки, цей Закон
містить і інші новели, важливі для всіх державних службовців. Докладніше — у статті

Автор: 
Андрій Дуда№ 4, квітень 2012

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено обов’язок державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування подати за місцем роботи (служби) до 1 квітня поточного року декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, наведеною в додатку до цього Закону. Таку саму декларацію подають особи, які претендують на зайняття посад в органах державної влади і місцевого самоврядування. Про нюанси подання такої декларації —
у статті

Автор: 
Андрій Дуда№ 7, липень 2010

В одному з попередніх номерів журналу (№ 3, 2010) ми розглянули питання дисциплінарної відповідальності державних службовців відповідно до законодавства України про державну службу і трудового законодавства. Проте підстави і процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців окремих органів державної влади (місцевих держадміністрацій, податкових, митних органів, дипломатичної служби) мають свої особливості

Автор: 
Андрій Дуда№ 3, березень 2010

Державні службовці можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за вчинення ними дисциплінарного проступку. При цьому підстави та порядок застосування дисциплінарних стягнень визначаються як трудовим законодавством, так і законодавством про державну службу, що має свої особливості

Автор: 
Андрій Дуда№ 11, листопад 2009

Згідно із законодавством є декілька підстав для відсторонення державного службовця від виконання ним службових обов’язків. Автор розглядає правові аспекти й особливості кожного виду відсторонення

Автор: 
Андрій Дуда№ 8, серпень 2009

Напевне, один з найстійкіших міфів про державну службу — це міф про «захмарні» зарплати держслужбовців. Між тим, зарплата пересічного державного службовця (особливо на місцевому рівні) є досить невеликою і характеризується нерівною структурою — основна заробітна плата є значно меншою, ніж додаткова

Автор: 
Андрій Дуда№ 5, травень 2009

Незважаючи на те, що конкурс на сьогодні — основна процедура заміщення посад в органах державної влади, близько третини призначень на посади державних службовців здійснюється на позаконкурсній основі.

Автор: 
Андрій Дуда№ 3, березень 2009

Оскільки трудове законодавство України поширюється і на державних службовців, порядок надання та оплати відпусток, компенсацій за невикористані відпустки тощо на державній службі є аналогічними процедурам, що використовуються в інших сферах. Разом із тим можна відзначити низку особливостей реалізації права на відпустки державними службовцями, про які читайте в статті

Автор: 
Андрій Дуда