Кадрові документи№ 4, квітень 2019

У статті розглянуто, для чого потрібні посадові інструкції, якими нормативними актами регулюється їх розроблення, порядок складання та оформлення посадових інструкцій, їх структуру та зміст тощо

Автор: 
Олександр Клименко№ 3, березень 2019

У статті розглянуто порядок розробки, оформлення та затвердження важливого організаційного документа, без якого неможливе функціонування відділу кадрів, а саме положення про цей відділ (або інший структурний підрозділ з такими ж функціями), а також з’ясовано, з урахуванням яких нормативно-правових актів має розроблятися згадане положення

Автор: 
Олександр Клименко№ 12, грудень 2018

Питання щодо заповнення оновленої таблиці 5 звіту з ЄСВ, а саме внесення інформації до граф 12–15, та використання в роботі Класифікатора професій для внесення необхідних змін до кадрових документів залишаються актуальними, адже цей звіт подається щомісячно. Окрім випадків, коли приведення професійної назви роботи у відповідність до КП відбувається без зміни виконуваних працівником обов’язків, є ситуації, за яких такі зміни потрібні, тож і порядок згаданої процедури відрізнятиметься від розглянутого в попередньому номері журналу. Тож у статті про це докладніше

Автор: 
Галина Фольварочна№ 11, листопад 2018

Після викладення в новій редакції таблиці 5 звіту з ЄСВ бухгалтери, які у своїй роботі ще не стикалися з Класифікатором професій, почали звертатися до працівників відділу кадрів за отриманням інформації щодо правильних професійних назв робіт та їх кодів. Це завдало всім клопоту, адже виявилося, що на багатьох підприємствах назви посад (професій) та/чи їх коди не відповідають Класифікатору професій. Тож у статті розглянуто, до яких документів слід внести зміни для виправлення ситуації, що склалася, та як це зробити правильно

Автор: 
Галина Фольварочна№ 10, жовтень 2018

Наприкінці липня набув чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 4 липня 2018 р. № 2277/5, яким, зокрема, внесено зміни, що стосуються формування особових справ працівників. Про це — в статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 7, липень 2017

Тема розробки посадових інструкцій для різних категорій працівників часто порушується як у листах читачів, надісланих до редакції, так  і на спеціалізованих кадрових форумах та інших електронних ресурсах в інтернеті. І хоча різні аспекти цього питання неодноразово висвітлювалися на сторінках нашого журналу, деякі запитання повторюються. Тож у статті розглянуто, чи є обов’язковими посадові  інструкції, чи для всіх посад слід їх розробляти, як правильно їх складати та оформлювати та чим вони відрізняються від інших описів посад

Автор: 
Олександр Клименко№ 11, листопад 2016

У системі управління будь-якого підприємства, установи, організації серед локальних нормативних документів важливе місце посідають посадові (робочі) інструкції. Під час їх розроблення забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови та послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, у т. ч. з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення. У статті автор наводить приклад посадової інструкції директора з управління персоналом

Автор: 
Ярослава Паньків№ 6, червень 2016

У першій частині статті було детально розглянуто питання ведення військового обліку на підприємстві. Зокрема, наведено зразки наказів про покладення на працівника обов’язків з ведення військового обліку, журналів обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і призовників та перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників, Правила військового обліку громадян України.

Автор: 
Віктор Рожнов№ 5, травень 2016

У першій частині статті детально розглянуто ведення військового обліку на підприємстві. Також наведено зразки наказу про покладення на працівника обов’язків з ведення військового обліку, журналів обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і призовників та перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників, Правила військового обліку громадян України

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2016

Деякі роботодавці вважають, що коли на підприємстві працює невелика кількість працівників, то складати і затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку необов’язково. Така думка помилкова. Розглянемо основні причини обов’язкової наявності згаданого документа в організації, а також з’ясуємо, яка інформація має міститися в правилах внутрішнього трудового розпорядку, як їх складати, затверджувати та які види дисциплінарного стягнення можна застосовувати за порушення правил

Автор: 
Анастасія Доля№ 11, листопад 2015

На сьогодні актуальним залишається заповнення повідомлення про прийнятих працівників. У працівників кадрових служб виникає чимало запитань, пов’язаних із його заповненням. У статті наведені найпоширеніші ситуації, які ми і роз’яснимо, та наведено приклад заповнення форми

Автор: 
Галина Фольварочна№ 12, грудень 2014

Наближається новий 2015 рік, а разом із ним — приємні передноворічні турботи. Для кадровика завершення року означає ще й безліч справ, які необхідно завершити в грудні — підготувати численні звіти, скласти графік відпусток на наступний рік, закінчити реєстраційні форми, впорядкувати справи та підготуватися до роботи в наступному році. Щоб допомогти вам у цьому, ми спробували дещо систематизувати весь цей обсяг роботи у статті

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 10, жовтень 2014

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування та форми власності зобов’язані здійснювати персональний облік військовозобов’язаних і призовників з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог цього Закону, надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних заходів, підтримання військового обліку в актуальному стані. У статті описані основні вимоги до військового обліку на підприємстві, в установі, організації та наведені зразки необхідних документів

Автор: 
Віктор Рожнов№ 6, червень 2012

Правила внутрішнього трудового розпорядку —
обов’язковий документ для кожного підприємства.
Якщо його немає, це буде порушенням трудового
законодавства, зокрема частини другої статті 29
КЗпП, згідно з якою роботодавець зобов’язаний
ознайомити працівника з правилами внутрішнього
трудового розпорядку до початку роботи за укладеним трудовим договором. Цей документ регулює
трудові відносини між роботодавцем і працівниками, визначає основні обов’язки учасників трудового процесу, трудовий розпорядок на підприємстві, порядок прийняття на роботу і звільнення

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2012

Особова справа працівника — це сукупність документів, що містять відомості про працівника, зокрема його біографічні дані, інформацію про трудову діяльність до прийняття на роботу та про роботу на цьому підприємстві. На законодавчому рівні порядок ведення особових справ врегульовано лише для державної служби.

Автор: 
Вікторія Галкіна