Кадрові документи№ 9, вересень 2011

У статті розглянуто порядок ведення особових справ студентів за такими етапами: зарахування до вищих навчальних закладів, академічні відпустки, повторне навчання, переведення з одного вищого навчального закладу до іншого, відрахування з вищого навчального закладу (у т.ч. дострокове), поновлення до складу студентів

Автор: 
Галина Шульга№ 6, червень 2011

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадові особи зобов’язані вести персональний облік військовозобов’язаних і призовників, створювати працівникам належні умови для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством, бронювати військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, подавати звітність із питань військового обліку відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2011

Як правильно внести до кадрових документів вiдомостi про перейменування закритого або відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства»? У статті висвітлені лише ті моменти, на які потрібно звернути увагу кадровику

Автор: 
Таміла Радченко№ 4, квітень 2011

У зв’язку із численними запитаннями з приводу приведення кадрових документів у відповідність до вимог КП, у т. ч. нещодавно затвердженого ДК 003:2010, пропонуємо вашій увазі спеціальний матеріал

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 12, грудень 2010

 

При смене руководителей кадровых служб или лиц, ответственных за ведение кадрового делопроизводства, необходимо провести прием-передачу кадровых дел. Эта процедура, с которой должна начинаться и которой должна заканчиваться работа кадровика на том или ином предприятии, не отражена в нормативно-правовых актах, отсутствует и утвержденная форма акта приема-передачи дел. Однако на практике сложились определенные правила проведения данной процедуры

Автор: 
Юрий Костенко№ 7, липень 2010

У статті докладно розглянуті порядок прийняття на роботу, зокрема, гарантії та обмеження під час працевлаштування. Крім того, проаналізовані особливості подання документів, узгодження умов трудового договору, документальне оформлення укладення трудових відносин та взяття працівника на облік

Автор: 
Віктор Рожнов№ 5, травень 2010

Цим матеріалом автор розпочинає серію статей, присвячених оформленню кадрових рішень. У статті йтиметься про загальний порядок оформлення наказів з кадрових питань, зокрема ви дізнаєтеся, на підставі яких документів приймається кадрове рішення, який порядок видання наказу та як його правильно оформити

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2010

На численні прохання читачів публікуємо інформацію про порядок заповнення розділу ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки працівника типової форми № П-2. Нагадуємо, що загальний порядок заповнення особової картки наведено в № 4 (квітень) за 2009 рік

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2010

Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности работника. Довольно часто кадровики допускают ошибки при заполнении трудовых книжек, что в дальнейшем может привести с различным трудностям, в т. ч. при оформлении работником пенсии. В статье рассмотрены более 50 наиболее распространенных ошибок, которые встречаются в трудовых книжках на практике. Также приведены рекомендации по их исправлению

Автор: 
Юрий Костенко№ 12, грудень 2009

Завершая цикл статей, посвященных организации кадровой работы на предприятии, автор подводит итоги и формирует основные принципы построения системы кадрового делопроизводства, которые основываются на соблюдении интересов трех сторон: работника, работодателя и государства. В приложении приведен систематизированный перечень документов, необходимых для урегулирования трудовых правоотношений, со ссылками на нормативно-правовые акты

Автор: 
Евгения Каляпина№ 11, листопад 2009

Увольнение персонала — достаточно сложный вопрос для работодателя. В статье рассмотрены:практические вопросы порядка увольнения, его документального оформления и расчетов с работником, нововведения в законодательстве, алгоритм увольнения как меры дисциплинарного взыскания.В приложениях приведены примеры уведомления работника об увольнении, формулировок соответствующих приказов и акта об отказе сотрудника ознакомиться с составленным относительно него приказом

Автор: 
Евгения Каляпина№ 10, жовтень 2009

У рамках статті розглянуто основні питання, пов’язані з наданням і документальним оформленням відпусток. Також ви дізнаєтеся про тривалість різних видів відпусток, порядок і умови їх перенесення, продовження, поділу на частини і відкликання з відпустки, правилах надання грошової компенсації за невикористану відпустку. У додатках наведено зразки формулювань відповідних наказів, графіка відпусток, журналу обліку наданих відпусток

Автор: 
Евгения Каляпина№ 9, вересень 2009

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся коллективных договоров. Приведены аргументы «за» и «против» обязательности их заключения. Из материала вы также узнаете об особенностях разработки проекта коллективного договора, порядке проведения коллективных переговоров и разрешения возникающих при этом споров, уведомительной регистрации коллективных договоров. В приложении приведен пример коллективного договора

Автор: 
Евгения Каляпина№ 7, липень 2009

В статье рассмотрены вопросы заключения трудовых и гражданско-правовых договоров. В частности:дана характеристика основным видам договоров, описаны особенности заключения срочных трудовых договоров, приведены ключевые различия трудовых и гражданско-правовых договоров, рассмотрены понятия «трудовое соглашение» и «внештатный работник»

Автор: 
Евгения Каляпина№ 6, червень 2009

В статье рассмотрены вопросы относительно должностных инструкций работников. Приведен перечень и описание основных разделов документа. Из материала вы также узнаете: почему необходимо наличие должностных инструкций на предприятии; в чем их практическая польза; каким образом вносятся изменения в должностные инструкции. В приложении приведен пример должностной инструкции менеджера по персоналу

Автор: 
Евгения Каляпина