Кадрові документи№ 5, травень 2009

В статье рассмотрены вопросы ведения учетной документации на предприятии. Материал, в частности, содержит: описание основных документов для учета персонала; перечень обязательных учетных документов, отсутствие которых на предприятии квалифицируется как нарушение требований законодательства; пример штатно-должностной и алфавитной книг предприятия

Автор: 
Евгения Каляпина№ 5, травень 2009

Хоча проведення щорічної оцінки державних службовців досить докладно регламентується нормативно-правовими актами, на практиці виникає чимало запитань, на які автор дає відповіді в цій статті

Автор: 
Ірина Житкова№ 4, квітень 2009

Із 1 січня 2009 р. уведено в дію нові типові форми первинної облікової документації зі статистики праці, зокрема нову типову форму № П-2 «Особова картка працівника». У попередньому номері (№ 3,2009) ми розповіли про порядок заповнення типових форм наказів з кадрових питань. Сьогодні розглянемо порядок заповнення особової картки

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2009

В статье рассмотрены ключевые моменты, касающиеся ведения трудовых книжек, а именно: порядок ведения, учета и хранения трудовых книжек работников на предприятии; назначение лица, ответственного за ведение трудовых книжек; порядок ведения книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и книги учета бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; приведена форма акта о списании испорченных бланков трудовых и вкладышей к ним

Автор: 
Евгения Каляпина№ 3, березень 2009

В статье рассмотрены вопросы разработки и утверждения правил внутреннего трудового распорядка: приведен перечень документов, с которыми можно ознакомиться при разработке данного документа, описана процедура утверждения правил внутреннего трудового распорядка, сделан акцент на необходимости ознакомления работника с правилами до начала работу по трудовому договору. Из материала вы также узнаете об особенностях оформления заявлений о приеме на работу

Автор: 
Евгения Каляпина№ 3, березень 2009

Порядок заповнення нововведених із 1 січня 2009 р. типових форм первинного обліку персоналу викликав чимало запитань. У цьому номері автор розглядає порядок заповнення типових форм наказів з кадрових питань (форми № П-1, П-3 і П-4)

Автор: 
Віктор Рожнов№ 2, лютий 2009

В статье рассмотрены особенности оформления штатного расписания и применения его на практике. Из материала вы узнаете: зачем предприятию штатное расписание,какие сведения вносятся в штатное расписание,кем оно утверждается и на какой срок,о наименовании профессий в штатном расписании,о возможных штрафных санкциях за нарушения,о внесении изменений в штатное расписание

Автор: 
Евгения Каляпина№ 1, січень 2009

По традиции большинство кадровиков отечественных компаний — это женщины. А какой жанр предпочитают представительницы слабого пола (и не скрывают этого в отличие от сильной половины человечества)? Безусловно, сериалы! Вашему вниманию предлагается цикл статей о создании на предприятии системы кадрового делопроизводства — сериал на тему кадровой работы.

Автор: 
Евгения Каляпина№ 11, листопад 2008

Графік відпусток дає керівникові змогу планувати роботу на наступний рік (зокрема, з урахуванням спаду виробництва), заздалегідь підготувати заміну працівникам, які йтимуть у відпустку, тощо. У статті наведено форму графіка відпусток, практичні поради щодо порядку його складання та внесення змін до нього, а також основні законодавчі вимоги щодо надання працівникам щорічних основних відпусток, які обов’язково враховують під час складання графіка

Автор: 
Віктор Рожнов№ 12, грудень 2007

З метою регулювання оплати праці на рівні підприємства власник або уповноважений ним орган повинен розробити, затвердити і застосовувати такі внутрішні (локальні) нормативні документи: положення про оплату праці, положення про преміювання (за виконання виробничих завдань і функцій), положення про винагороду за підсумками роботи за рік. Ці положення розробляються на підприємствах усіх форм власності як додатки до колективного договору, а якщо його не укладено — як окремі документи

Автор: 
Віктор Рожнов№ 11, листопад 2007

Воинская обязанность законодательно закреплена Конституцией Украины и на ее основе регулируется Законом Украины «О воинской обязанности и воинской службе», согласно которому исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в т. ч. предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности в пределах их полномочий, предусмотренных законом.Поэтому предприятия обязаны вести учет всех военнообязанных и призывников, а их руководители (собственники) несут ответственность за полноту и качество такого учета

Автор: 
Юрий Костенко№ 9, вересень 2007

Правила внутреннего трудового распорядка регулируют трудовые отношения между собственником или уполномоченным им органом и работниками предприятия, содействуют выполнению основных задач и функций, возложенных на трудовой коллектив, повышению эффективности и качества работы, укреплению трудовой дисциплины, а также рациональному использованию рабочего времени

Автор: 
Светлана Заболотная№ 8, серпень 2007

У процесі господарської діяльності підприємства, установи, організації (юридичні особи) та підприємці (фізичні особи) використовують працю найманих працівників. При цьому перед роботодавцями постає питання: який договір краще укласти з працівником: трудовий чи цивільно-правового характеру? У зв’язку із цим доречно зауважити, що укладений договір, незалежно від виду, має відповідати обов’язковим для сторін правилам, установленим законами або іншими нормативно-правовими актами, чинними на момент його укладення

Автор: 
Віктор Рожнов№ 7, липень 2007

У попередньому номері (№ 6, 2007) ми розглянули порядок ведення особової картки і особової справи — головних документів, за якими здійснюється облік персоналу на підприємствах. У цьому матеріалі зупинимося на кількох документах кадрового обліку, ведення яких не є обов’язковим для підприємств, але значно полегшує кадрову роботу. Зокрема, читайте, для чого та як складаються на підприємстві штатно-посадова книга та алфавітна книга

Автор: 
Віктор Рожнов№ 6, червень 2007

Дані обліку персоналу широко використовуються під час розроблення поточних і перспективних планів розвитку персоналу (професійно-технічне навчання, формування кадрового резерву, визначення потреби в кадрах, удосконалення систем і форм стимулювання праці працівників тощо), а також під час вирішення таких питань, як обчислення стажу роботи для призначення пенсій, оформлення дублікату трудової книжки в разі її втрати, надання працівникам відповідних довідок тощо.

Автор: 
Віктор Рожнов