Кадрові документи



№ 3, березень 2007

У попередньому номері (див. № 2, 2007) ми розпочали цикл матеріалів, присвячених розробленню, затвердженню, функціонуванню та зберіганню кадрових документів на підприємстві. У цьому матеріалі ми розглянемо порядок складання та оформлення наказів (розпоряджень) з кадрових питань

Автор: 
Віктор Рожнов



№ 2, лютий 2007

Каждое предприятие имеет внутренние связи, обеспечивающие взаимодействие между руководством, структурными подразделениями и сотрудниками. С целью эффективного взаимодействия таких подразделений предприятия формируется организационная структура. Чем меньше предприятие и короче производственный цикл, тем проще организационная структура, и наоборот. В каждом конкретном случае целесообразно применять именно ту структуру, которая способствует наиболее рациональному распределению функциональных обязанностей между работниками.

Автор: 
Светлана Заболотная



№ 2, лютий 2007

Цією публікацією ми розпочинаємо цикл матеріалів, присвячених розробленню, затвердженню, функціонуванню та зберіганню кадрових документів на підприємстві. Перша стаття невипадково присвячення номенклатурі справ, адже її розроблення — це, по суті, перший крок до створення системи роботи з кадровою документацією

Автор: 
Віктор Рожнов



№ 1, січень 2007

Вимоги посадових інструкцій враховують під час прийняття працівників на роботу, їхньої атестації, притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків. Проаналізуємо вимоги законодавства щодо форми і змісту посадових інструкцій та визначимо порядок їх розроблення і затвердження

Автор: 
Наталія Єфанова