Кадрові документи№ 5, травень 2007

Предоставление отпусков работникам, должно быть надлежащим образом оформлено независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности предприятий, учреждений, организаций. Кроме того, согласно Закону Украины «Об отпусках» собственник или уполномоченный им орган обязан вести учет отпусков, предоставляемых работникам.

В статье примеры составления графика предоставления отпусков, оформления приказа о его предоставлении, ведения учета всех видов отпусков в журнале оперативного учета.

Автор: 
Юрий Костенко№ 4, квітень 2007

Відповідно до законодавства трудові книжки ведуться на всіх працівників, які понад п’ять днів працюють на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування і сфери діяльності.

До вашої уваги у запропонованому матеріалі приклади:

— внесення відомостей працівника (первинне оформлення), відомостей про роботу (про прийняття на роботу);

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2007

У попередньому номері (див. № 2, 2007) ми розпочали цикл матеріалів, присвячених розробленню, затвердженню, функціонуванню та зберіганню кадрових документів на підприємстві. У цьому матеріалі ми розглянемо порядок складання та оформлення наказів (розпоряджень) з кадрових питань

Автор: 
Віктор Рожнов№ 2, лютий 2007

Каждое предприятие имеет внутренние связи, обеспечивающие взаимодействие между руководством, структурными подразделениями и сотрудниками. С целью эффективного взаимодействия таких подразделений предприятия формируется организационная структура. Чем меньше предприятие и короче производственный цикл, тем проще организационная структура, и наоборот. В каждом конкретном случае целесообразно применять именно ту структуру, которая способствует наиболее рациональному распределению функциональных обязанностей между работниками.

Автор: 
Светлана Заболотная№ 2, лютий 2007

Цією публікацією ми розпочинаємо цикл матеріалів, присвячених розробленню, затвердженню, функціонуванню та зберіганню кадрових документів на підприємстві. Перша стаття невипадково присвячення номенклатурі справ, адже її розроблення — це, по суті, перший крок до створення системи роботи з кадровою документацією

Автор: 
Віктор Рожнов№ 1, січень 2007

Вимоги посадових інструкцій враховують під час прийняття працівників на роботу, їхньої атестації, притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків. Проаналізуємо вимоги законодавства щодо форми і змісту посадових інструкцій та визначимо порядок їх розроблення і затвердження

Автор: 
Наталія Єфанова