Крок за кроком№ 5, травень 2019

У статті висвітлено питання щодо надання соціальних відпусток, розглянуто їх види, алгоритм оформлення, а також наведено зразки формулювань змісту заяв про надання таких відпусток і зразки розпорядчих частин відповідних наказів

Автор: 
Тетяна Заглада№ 4, квітень 2019

У статті автор покроково розглядає порядок працевлаштування громадян: від прийняття документів від осіб, яких приймають на роботу, до заповнення їхніх трудових книжок, а також звертає увагу на певні нюанси оформлення трудових відносин і наводить зразки деяких локальних документів

Автор: 
Тетяна Заглада№ 2, лютий 2016

Прийняття нового працівника супроводжується обов’язковими процедурами й етапами документального оформлення. Завдяки нещодавнім змінам ще одним обов’язковим етапом цього процесу є повідомлення податкової про прийняття на роботу працівника до моменту його фактичного допуску до роботи. Коли йдеться про іноземних громадян чи осіб без громадянства, обов’язковим і ключовим питанням, яке передує прийняттю на роботу, є отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Працевлаштування іноземця без отримання дозволу є порушенням законодавства. Про процедуру отримання дозволів та особливості трудових відносин з іноземцями мова йтиме в статті

Автор: 
Павлина Ратушняк№ 11, листопад 2015

Трудовим законодавством встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак трапляються різні випадки й обставини, які змушують роботодавця залучати працівників до роботи поза межами робочого часу. Про те, коли можна застосовувати надурочні роботи, як їх оформлювати й оплачувати — з’ясуємо в статті

Автор: 
Ярина Арсеньєва№ 7, липень 2015

Зазвичай працівники чекають на відпустку, планують, де та як вони відпочиватимуть. Однак є серед працівників і такі, які не бажають відпочивати та хотіли б замість відпочинку одержати грошову компенсацію. Чи дозволяє це чинне законодавство? Як правильно оформити заміну частини відпустки грошовою компенсацією? Читайте про це далі в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 11, листопад 2014

Із розвитком інформаційних технологій дедалі більшої популярності набувають альтернативні форми організації праці — робота вдома, віддалена робота, гнучкий режим робочого часу. Робото­давці прагнуть платити заробітну плату не за «просиджування штанів», а за продуктивну працю, за результати, тому працівники багатьох професій стали менше прив’язані до офісу, а деякі з них взагалі не мають робочого місця у звичному розумінні цього слова. Однак вітчизняне законодавство не встигає за швидкими змінами і реаліями сьогодення, тому в процесі запровадження нестандартних форм роботи праців­ники кадрових служб стикаються з безліччю питань щодо їх документального оформлення. Спробуємо допомогти

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 12, грудень 2013

У разі незаконного звільнення працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір, тобто судом (ст. 235 КЗпП). Незаконним визнається звільнення, здійснене на незаконній підставі або з порушенням процедури, передбаченої законодавством. У статті йтиметься про особливості розгляду судами справ про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників, порядок виконання роботодавцем рішення суду (алгоритм поновлення) і дії роботодавця в разі скасування рішення суду першої інстанції, яке вже було виконано роботодавцем

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 11, листопад 2013

З матеріалу ви дізнаєтеся: чи є оголошення догани обов’язком чи правом роботодавця, чи можна замість звільнення як заходу дисциплінарно­го стягнення оголосити догану, чи застосовуються заходи заохочення до працівника, якому оголошено догану, хто може оголосити догану, в які строки накладається цей вид стяг­нення. Крім того, у статті наведено покроковий алгоритм оголошення догани зі зразками всіх необхідних документів та порядок її зняття достроково

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 10, жовтень 2013

Відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці за умови продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається зміна істотних умов праці. У статті розглянуто кожен з найпоширеніших випадків зміни істотних умов праці та наведено покроковий алгоритм запровадження і оформлення зміни істотних умов праці на підприємстві

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 9, вересень 2013

Із набранням чинності новим Законом України «Про зайнятість населення» у студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів з’явилася можливість проходити стажування на підприємствах, в установах, організаціях. Чим відрізняється цей процес від давно відомої практики? Розглянемо основні відмінності та порядок оформлення стажування і практики

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 8, серпень 2013

Показники середньооблікової, облікової та штатної кількості працівників використовуються, зокрема для: заповнення звітів зі статистики праці; визначення нормативу працевлаштування інвалідів; розрахунку квоти 5 % для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; визначення можливості часткової компенсації підприємству суми нарахованого ЄСВ за осіб, працевлаштованих на нове робоче місце. Про порядок і правила обчислення кількості працівників в усіх цих випадках — у статті

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 7, липень 2013

Додаткові дні відпочинку або, як їх часто називають, відгули, надаються як компенсація за роботу у вихідний день, за давання крові та (або) її компонентів та в інших, передбачених законодавством випадках. У яких випадках і за яких умов надаються такі дні, як оформити їх документально? У статті — відповіді на ці та інші запитання зі зразками документів

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 6, червень 2013

Для оплати листків непрацездатності та надання інших видів соціального забезпечення на кожному підприємстві із чисельністю понад 15 осіб, незалежно від форми власності, має бути створена комісія із соціального страхування. На підприємствах із чисельністю до 15 працівників обирається уповноважений із соціального страхування. У статті наведений покроковий алгоритм створення комісії (обрання уповноваженого) із прикладами всіх документів, які оформляються під час створення і функціонування на підприємстві комісії (уповноваженого) із соціального страхування

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 5, травень 2013

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» роботодавець зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. Правильно організований на підприємстві облік відпусток може істотно полегшити роботу кадрової служби. У статті розглянуто порядок обліку відпусток в особовій картці працівника типової форми № П-2 (що є на сьогодні єдиним обов’язковим документом з питань обліку відпусток для недержавних підприємств) та програмі Microsoft Excel (якщо на підприємстві немає спеціалізованої програми — для спрощення обчислення кількості днів невикористаних працівниками відпусток)

Автор: 
Вікторія галкіна№ 4, квітень 2013

Закінчуємо серію статей про документальне оформлення прийняття на роботу. Запропоновані вашій увазі останні кроки — заповнення трудової книжки та особової картки працівника, можливо, прямо не стосуються процедури прийняття на роботу, але, заповнивши ці документи, можна вважати процес документального оформлення завершеним

Автор: 
Вікторія Галкіна