Нормування праці№ 3, березень 2014

Термін «нормування праці» викликає багато асоціацій, причому не завжди позитивних. Але для сучасного керівника важливими є точний облік і контроль витрат виробництва, у т. ч. на трудові ресурси, а також підвищення продуктивності праці працівників, насамперед, за рахунок максимально раціонального використання робочого часу. Цієї мети досягають за допомогою нормування праці

Автор: 
Олександр Носіков