Професійна класифікація№ 4, квітень 2019

Зміни в законодавстві призвели до необхідності внесення чергових змін у Класифікатор професій, яких починаючи з 2012 р. налічується вже вісім. Ще півроку тому під час розробки штатного розпису та підбору посад до цього документа зверталися нечасто. Але на сьогодні відповідність назви посади Класифікатору професій є дуже важливою, адже під час заповнення таблиці 5 звітності з ЄСВ слід вказати професійну назву роботи саме згідно з КП. Тож щоб бути обізнаними з останніми новаціями, у статті розглянуто Зміну № 8 до Класифікатора професій

Автор: 
Галина Фольварочна№ 1, січень 2019

У жовтневому номері журналу за 2018 р. розглядалися основні завдання та обов’язки менеджерів, які займають особливе місце в групі адміністративних посад. Однак не слід оминати увагою й «традиційних» керівників — директорів, начальників підрозділів та їх заступників, оскільки запитання, які виникають, зокрема, у фахівців, які в роботі використовують Класифікатор професій, свідчать, що кадрові питання стосовно оформлення працівників керівного складу все ще залишаються актуальними. Тож у статті відповіді на деякі з них

Автор: 
Олександр Носіков№ 11, листопад 2018

У статті розглянуто кілька підходів до пошуку фахівців будівельної галузі, які кадровики можуть застосовувати на практиці, а також завдання та обов’язки деяких спеціалістів цієї сфери

Автор: 
Олександр Носіков№ 10, жовтень 2018

У статті розглянуто основні завдання та обов’язки менеджерів, які працюють у багатьох сферах діяльності, адже вони впливають на роботу не лише свого підрозділу, а й на характер та результати функціонування всього підприємства

Автор: 
Олександр Носіков№ 9, вересень 2018

Постійні користувачі Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, напевно, звернули увагу на наявність у цьому документі довідкових граф, серед яких найменш зрозумілою, особливо для недосвідчених фахівців, є графа «Код ЗКППТР». Зазвичай на неї не звертають уваги, проте слід нарешті з’ясувати, що ж означає цей код та як розшифрувати вказану абревіатуру. Про це детальніше — у статті

Автор: 
Олександр Носіков№ 8, серпень 2018

Майже кожне підприємство має у своєму складі відділ персоналу. На невеликих підприємствах функції управління персоналом та кадрового діловодства може виконувати один працівник, але в разі збільшення обсягів його роботи постає питання про доцільність створення окремого структурного підрозділу, який би спеціалізувався на організації та здійсненні кадрової роботи, а також, за необхідності, на інших суміжних видах роботи з управління персоналом. Про порядок створення такого відділу, а також про оформлення відповідних організаційних документів — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 8, серпень 2018

Як свідчить практика діяльності вітчизняної банківської системи, більша частина її проблем концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно керівництво українських банків акцентує управлінську увагу на фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсах. І лише людським ресурсам приділяється увага за залишковим принципом. Детальніше про завдання та обов’язки фахівців банківської сфери — у статті

Автор: 
Олександр Носіков№ 7, липень 2018

Підбір персоналу для транспортного відділу підприємства переважно залежить від тих завдань, які покладаються на цей підрозділ. Новітні підходи до організації транспортного господарства передбачають поєднання технічних та логістичних завдань, але в діяльності більшості підприємств логістика виконує переважно допоміжні функції. Тому в статті розглянуто кадрові питання, що постають під час роботи відділу транспорту в традиційному його розумінні

Автор: 
Олександр Носіков№ 6, червень 2018

У статті розглянуто вимоги до посад деяких керівників фармацевтичної галузі, завдання та обов’язки інших працівників аптечних закладів, а також можливу організаційну структуру аптек

Автор: 
Олександр Носіков№ 5, травень 2018

На багатьох підприємствах, в установах, організаціях функціонують або юридичні служби у вигляді окремих структурних підрозділів, або ж виконання їх функцій покладено на фахівців, які обіймають посади юрисконсультів чи юристів. Про те, як кадровикам правильно визначити й не помилитися під час підбору професійної назви роботи зі сфери юридичної діяльності та під час оформлення відповідних кадрових документів, а також про завдання й обов’язки деяких фахівців цієї галузі — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 4, квітень 2018

У статті розглянуто вимоги до деяких посад керівників готельної сфери, а також завдання та обов’язки лінійного персоналу, які передбачені Класифікатором професій

Автор: 
Олександр Носіков№ 3, березень 2018

В умовах перенасиченості товарних ринків контроль за якістю продукції, здійснення якого покладено на фахівців відділу технічного контролю, дає змогу підприємствам успішно конкурувати за ринки збуту та отримувати вищі прибутки. Тож про завдання та обов’язки працівників цього відділу — у статті

Автор: 
Олександр Носіков№ 3, березень 2018

Кваліфікаційні характеристики багатьох професій і посад передбачають певне категоріювання, тобто наявність кваліфікаційних категорій або розрядів професій (посад). У яких випадках, які саме і з якою метою вони встановлюються, як їх правильно присвоювати та відображати в кадровій документації — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 2, лютий 2018

У багатьох нормативно-правових актах, що стосуються питань управління персоналом та/або кадрового діловодства, можна зустріти вимогу щодо необхідності забезпечення відповідності назв посад і професій КП. Деякі фахівці відділу персоналу помилково вважають, що якщо певна назва посади (професії) повністю збігається з будь-якою професійною назвою посади (професії) у КП, можна робити висновок про її відповідність КП. У статті це питання розглянуто докладніше

Автор: 
Олександр Клименко№ 1, січень 2018

Наприкінці листопада минулого року набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 р. № 1744, яким затверджено Зміну № 7 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зміст якої полягає в поверненні певних посад (професій) у сфері охорони здоров’я. Це питання й розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Носіков