Професійна класифікація№ 1, січень 2018

На кожному підприємстві існує потреба у прибиранні його приміщень, окремих робочих місць та прилеглих територій. Працівників, на яких покладено функції з прибирання, можна узагальнено назвати прибиральниками. Тож як правильно підібрати назву професії для штатного розпису для таких робітників та що саме слід передбачити в їх робочих інструкціях, розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 12, грудень 2017

З 1 листопада 2017 р. набрала чинності Зміна № 6 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджена наказом Мініс- терства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017 р. № 1542. У статті розглянуто зміст цієї Зміни в розрізі галузей економіки

Автор: 
Олександр Носіков№ 11, листопад 2017

У статті розглянуто вимоги до деяких ключових посад (професій) працівників транспортної сфери, які передбачені КП та які можна згрупувати за змістом виконуваних завдань та обов’язків

Автор: 
Олександр Носіков№ 10, жовтень 2017

Багато підприємств, установ і організацій мають у своєму складі такі структурні підрозділи, як лабораторії, в  яких працюють фахівці різних професій. Разом з тим  у КП не передбачено окремого професійного угруповання, яке б об’єднувало назви робіт (посад), що виконуюють (обіймають) працівники лабораторій. Такий  стан справ зі згаданим професійним угрупованням  іноді створює для кадровиків труднощі під час підбору  назв посад згідно з КП для штатного розпису певної  лабораторії, а також під час складання для працівників  лабораторій посадових (робочих) інструкцій. Як же  правильно розрізняти таких фахівців та не заплутатися  під час оформлення кадрової документації? Відповіді  на ці та інші запитання — в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 9, вересень 2017

Стабільний розвиток, ефективне функціонування та конкурентоспроможність підприємства, установи, організації насамперед залежать від безпеки його господарської діяльності. Ця сфера роботи підприємства охоплює його фінансово-економічну, інформаційну безпеку, охорону власного майна та посадових осіб, права на інтелектуальну власність та їх захист тощо. У статті розглянуто складові системи безпеки, що постійно оновлюються в умовах сучасних потреб конкурентоспроможного виробництва, та вимоги до окремих працівників служби безпеки підприємства 

Автор: 
Олександр Носіков№ 8, серпень 2017

Статус посадових (робочих) інструкцій та кваліфікаційних характеристик нормативно найповніше врегульований в Україні, і саме їх найчастіше використовують кадровики в роботі для визначення та розподілу функціональних обов’язків між різними 
професійними категоріями працівників. Разом з тим на підприємствах можуть розроблятися та використовуватися інші види описів професій та посад, статус яких на цей час нормативно врегульований менше. Найпоширенішими серед них є професіограми, профілі посад та різні стандарти, які й розглянуто в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 7, липень 2017

Про кадрові проблеми загальноосвітніх шкіл, заснованих на державній чи комунальній формі власності, опубліковано багато цікавих і корисних матеріалів. Тому в статті приділено увагу приватним навчальним закладам, зокрема вимогам до педагогічних працівників

Автор: 
Олександр Носіков№ 5, травень, 2017

У статті автор розглядає завдання та обов’язки деяких працівників кадрової служби та аналізує  іструкцію з кадрового діловодства, яка розробляється на  підприємстві і є основним нормативним документом  з питань документування трудових відносин

Автор: 
Олександр Носіков№ 4, квітень 2017

Аналіз  організації  роботи  в  підрозділах  бухгалтерської  служби  вітчизняних  підприємств  свідчить  про  наявність суто кадрових чинників, що певною мірою  є причиною незадовільних результатів діяльності бухгалтерії. Так, в обов’язки головного бухгалтера можуть входити  не  тільки функції  ведення  бухгалтерського  обліку,  складання  звітності,  податкових  декларацій, а й виконання роботи з оформлення договорів,  консультування,  вирішення  питань  кадрового  діловодства.  Тож  у  статті  автор  розглядає  завдання  та  обов’язки деяких працівників бухгалтерської служби  та наводить перелік організаційно-технічних заходів з  метою підвищення результатів діяльності бухгалтерії

Автор: 
Олександр Носіков№ 12, грудень 2016

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 липня 2015 р. № 281 було затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 8 «М’ясна і молочна промисловість». Кваліфікаційні характеристики працівників цієї галузі було доопрацьовано відповідно до певних технологічних інновацій, запроваджених під час виробництва м’яса й молока, та деяких положень законодавства України. У статті розглянуто кваліфікаційні характеристики окремих професій працівників м’ясо-молочної галузі

Автор: 
Олександр Носіков№ 10, жовтень 2016

Незважаючи на тотальні кризові явища в українській економіці та втрати, які у зв’язку із цим зазнало сільське господарство нашої країни, ця галузь залишається на сьогодні однією з найбільш привабливих для інвесторів. У той же час існують загальновиробничі фактори, які певною мірою стримують розвиток сільського господарства. Серед них особливе місце посідає проблема наповнення цієї галузі керівними, інженерно-технічними та робітничими кадрами. Наразі кадри в аграрному секторі не відповідають наявним перспективам розвитку галузі. Тому роботодавці змушені проводити перепідготовку випускників «без відриву від виробництва» або переманювати потрібних фахівців у конкурентів. У статті розглянуто, які завдання та обов’язки сьогодні покладаються на деякі категорії працівників підприємств сільськогосподарської галузі

Автор: 
Олександр Носіков№ 9, вересень 2016

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 р. № 1328 було затверджено Зміну № 5 до КП, яка набрала чинності 15 серпня поточного року. Що ж змінилося цього разу, з’ясуємо в статті

Автор: 
Сергій Кравцов№ 7, липень 2016

У статті розглянуто види кваліфікаційних категорій, правила їх встановлення та нормативні документи, що регулюють порядок атестації працівників з метою присвоєння їм певної категорії

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Ведення кадрової документації — справа буденна, але завдає певного клопоту кадровикам. Розглянемо принципи формулювання назв професій і посад на практиці. А саме, як застосовувати скорочення, лапки, слова іншомовного походження, як використовувати похідні слова до базових назв

Автор: 
Сергій Кравцов№ 9, вересень 2015

Останніми роками Україна все більше інтегрується у світову економіку, чому сприяли її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) і підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом (ЄС). Усе більше з’являється в нашій країні спільних підприємств, на яких працівники використовують найсучасніші технології, а іноземні партнери часто намагаються перенести свої професійні вимоги і до українських працівників

Автор: 
Олександр Клименко