Трудові книжки: практикум№ 9, вересень 2017

Формулюючи запис до трудової книжки фахівець кадрової служби послуговується трудовим, пенсійним законодавством та підзаконними актами. Тож у статті розглянуто формулювання запису до трудової книжки, що підтверджує право працівника на пенсію за віком на пільгових умовах, а також наведено зразки записів про роботу надомника, сезонну та тимчасову роботу та роботу у фізичної особи

Автор: 
Ярослава Паньків№ 6, червень 2017

У роботі працівника кадрової служби заповнення  трудових книжок є чи не найвідповідальнішою  ділянкою роботи. Як свідчить практика, внесення  правильних записів — не така вже й проста справа, адже, так би мовити, скільки людей, стільки й  різноманітних життєвих і трудових ситуацій. У статті розглянуто деякі складні випадки оформлення  трудових книжок і внесення записів до них

Автор: 
Ярослава Паньків№ 4, квітень 2017

У  попередньому  номері  журналу  було  з’ясовано,  як  слід виправляти неправильні або неточні записи про  прийняття на роботу. У пропонованій статті розглянуто  основні положення законодавства щодо переведення  працівників,  його  організаційні  аспекти  та  наведено  зразки записів про переведення в трудовій книжці

Автор: 
Ярослава Паньків№ 3, березень 2017

У попередньому номері журналу було розглянуто вимоги щодо оформлення трудової книжки, а також наведено зразки записів про прийняття на роботу. У пропонованій статті з’ясуємо, як слід виправляти неправильні або неточні записи про прийняття на роботу

Автор: 
Ярослава Паньків№ 2, лютий 2017

У статті розглянуто вимоги щодо заповнення та внесення записів про прийняття на роботу до трудової книжки працівника

Автор: 
Ярослава Паньків№ 5, травень 2015

Закінчуємо серію статей про трудові книжки: на останок розглянемо, як їх зберігати та вести облік

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2015

У статті наведено роз’яснення та зразки внесення до трудових книжок записів про виправлення неправильних записів про роботу та зміну записів про звільнення на підставі рішення суду (у зв’язку з поновленням на роботі, зміною підстави або дати звільнення)

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2015

Продовжуючи серію статей, розпочату в 2014 р. і присвячену зразковому веденню трудових книжок, цього разу докладно розглянемо внесення записів про нагородження і заохочення в трудові книжки працівників

Автор: 
Віктор Рожнов№ 9, вересень 2014

Записи про звільнення з роботи вносять у трудові книжки працівників у день звільнення. Ці записи мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження), а підстави звільнення записують у суворій відповідності з формулюваннями чинного законодавства з посиланням на статтю і пункт закону. У статті — зразки записів за кожною з підстав звільнення, передбачених законодавством

Автор: 
Віктор Рожнов№ 8, серпень 2014

Після видання наказу про переведення працівника на іншу постійну роботу (на тому самому підприємстві, на роботу в іншу місцевість, на легшу роботу за станом здоров’я тощо) кадрова служба підприємства поряд із внесенням запису до особової картки форми № П-2, з яким працівник має бути ознайомлений під підпис, та інших облікових документів вносить запис до трудової книжки. Порядок внесення і приклади записів — у статті

Автор: 
Віктор Рожнов№ 5–6, травень-червень 2014

У статті наведено порядок внесення до трудових книжок працівників записів: а) про роботу у фізичної особи — підприємця; б) про підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах; в) зміну назви підприємства, структурного підрозділу

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2014

У статті докладно розглянуто записи, які вносяться до трудових книжок: а) ще до запису про прийняття на роботу (про службу в Збройних Силах України, навчання у вищому навчальному закладі, догляд за інвалідом І групи, проходження стажування тощо); б) про періоди одержання допомоги по безробіттю; в) про прийняття на роботу в різних випадках

Автор: 
Віктор Рожнов№ 3, березень 2014

Розпочинаємо серію статей, присвячених веденню трудових книжок (зі зразками записів). У цьому номері — про загальні питання оформлення та ведення трудових книжок зі зразками таких записів: оформлення титульного аркуша, внесення запису про зміну прізвища, оформлення вкладиша, внесення записів про попередні періоди роботи до дубліката трудової книжки

Автор: 
Віктор Рожнов