Трудові відносини№ 5, травень 2019

Інколи і в роботодавця, і в працівника виникає необхідність, крім основної роботи, виконувати ще й додаткову. Тож постає запитання, як правильно оформити такі дії. Найпоширенішими варіантами є сумісництво та суміщення, і хоча ці поняття є різними, досить часто їх плутають. Отже, в статті з’ясовано, чим відрізняється сумісництво від суміщення та що між ними спільного

Автор: 
Таміла Радченко№ 2, лютий 2019

Роботодавці можуть використовувати працю осіб з інвалідністю будь-якої групи, якщо згідно з висновками МСЕК стан їх здоров’я дає змогу виконувати професійні обов’язки. Але слід пам’ятати, що трудові відносини з цією категорією працівників мають певні особливості й законодавством встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який потрібно не тільки виконувати, а й вчасно про це звітувати. Докладніше про ці питання — в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 12, грудень 2018

Останнім часом українські компанії на вакантні посади активно запрошують іноземців. І якщо раніше це стосувалося винятково топ-менеджерів міжнародних компаній, то на сьогодні тенденції на ринку змінилися — усе частіше іноземних консультантів залучають для налагоджування лінії виробництва чи збуту товарів, відкриття нових напрямів бізнесу, навчання персоналу тощо. Тож відповіді на актуальні запитання щодо працевлаштування громадян інших держав в Україні — у статті

Автор: 
Світлана Можарівська№ 10, жовтень 2018

Полеміка щодо того, чи потрібно виплачувати директору, який є власником підприємства, заробітну плату, якщо господарська діяльність не здійснюється, триває впродовж усіх років незалежності нашої країни. З одного боку, існують норми корпоративного права, які реалізувати на практиці вкрай складно, з іншого — норми трудового законодавства, згідно з якими слід нараховувати заробітну плату всім працівникам, які виконали місячну норму праці. З ухваленням Закону про ТОВ контролюючі органи, здається, отримали додаткові норми, щоб відстоювати свою позицію. Про це — в статті

Автор: 
Євгеній Губа№ 7, липень 2018

У роботодавця може виникнути необхідність змінити місце діяльності та переїхати до іншої місцевості. Це матиме низку наслідків як для працівників, так і для роботодавця. Тому в статті розглянуто особливості попередження працівників про переїзд до іншої місцевості, гарантії, надання яких передбачено законодавством у таких випадках, нюанси кадрового оформлення переїзду та інші питання, пов’язані зі зміною місця роботи

Автор: 
Наталія Панченко№ 6, червень 2018

У статті продовжено тему трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками та з’ясовано, на які відпустки та якої тривалості мають право такі працівники, а також розглянуто порядок їх звільнення та види виплат, що здійснюються під час остаточного розрахунку

Автор: 
Ірина Красовська№ 5, травень 2018

Як правило, переважна більшість працівників працевлаштовуються на постійну роботу. Однак виникають ситуації, за яких роботодавець має лише тимчасову потребу в певному працівникові або коли робота виконується не постійно, а протягом сезону, через що її виконавець потрібен також лише на цей період. Чи відрізняється прийняття на роботу тимчасових і сезонних працівників від постійних та як оплачувати їх працю та тимчасову непрацездатність, розглянуто в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 3, березень 2018

Відповідно до Конституції України та трудового законодавства кожний працівник має право на відпустку. Законодавством також передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. Яким категоріям працівників і які відпустки можна компенсувати, а також як це правильно оформити, розглянуто в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 2, лютий 2018

У більшості випадків непрацездатність працівників є тимчасовою, але трапляється, що працівник хворіє впродовж тривалого часу. Тож у статті з’ясовано, на які максимальні строки можуть видаватися листки непрацездатності, як їх оформляти та оплачувати, як діяти в разі необхідності замінити працівника, який довго хворіє, та чи можна його звільнити

Автор: 
Ірина Красовська№ 11, листопад 2017

Охорона здоров’я є однією з найважливіший сфер у розвитку суспільства та провідним напрямом діяльності держави відповідно до Конституції України. У зв’язку з потребою надавати населенню якісні медичні послуги медпрацівники посідають особливе місце в системі охорони здоров’я. На державу покладено обов’язок ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає. Тож у статті розглянуто особливості трудових відносин медичних працівників в Україні та порівняно їх з міжнародною практикою, зокрема на судових прикладах

Автор: 
Тетяна Єщенко№ 10, жовтень 2017

Трапляється, що через різні причини діяльність  підприємства може частково або повністю зупинитися. Серед них фінансові труднощі, відсутність  замовлень, аварії, стихійні лиха тощо, без усунення  яких процес виробництва не може бути продовжено. У таких випадках, як правило, запроваджують  простій. Про види простою, його документальне  оформлення та виплати працівникам у зв’язку з  виникненням такої ситуації — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 9, вересень 2017

Кожного працівника під час прийняття на роботу ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку, одним з яких є вчасний прихід на роботу. Але майже на кожному підприємстві є працівники, які порушують це правило й запізнюються, — хтось одноразово, а хтось — систематично. У статті з’ясовано, як у таких випадках притягнути порушника до дисциплінарної відповідальності та як це правильно оформити

Автор: 
Ірина Красовська№ 8, серпень 2017

Не всі працівники підприємства проходять свій трудовий шлях до пенсії. Трапляється, що їх життя обривається раніше: через хворобу, нещасний випадок чи з  іншої причини (наприклад, через участь в АТО). Як правильно оформити звільнення  померлого працівника? Який запис внести до його трудової книжки? Кому віддати заробітну плату? Відповіді на ці та інші запитання — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 7, липень 2017

Підприємство недержавної форми власності має право призначити особу на посаду директора, який працюватиме на умовах трудового договору за сумісництвом у вільний від основної роботи час. При цьому потрібно дотримуватися таких же вимог чинного законодавства, яких у таких випадках додержуються  і стосовно директора за основним місцем роботи, так  і вимог, що встановлюються лише у трудових договорах, які укладаються в разі сумісництва. До того ж чинним законодавством  визначено низку особливостей, пов’язаних з додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці директора-сумісника, з нарахув

Автор: 
Євгеній Губа№ 5, травень, 2017

Процедура  призначення  особи  на  посаду  директора підприємства або його зміни не повинна була б викликати  запитань.  Але  не  все  так  просто.  По-перше,  законодавці  постійно  змінюють  правила  гри: починаючи з процедурних вимог призначення  й  закінчуючи  нормами щодо  реєстрації  змін. По- друге,  така посадова особа, як директор, з одного  боку,  має  фігурувати  в  єдиному  державному  реєстрі як керівник, а з  іншого — є працівником,  на якого поширюються вимоги трудового законодавства. І до цього часу ці два аспекти між собою  законодавчо не врегульовані. Тож у статті розглянуто не лише процедурні питання призначення на  посаду директора, а й наведено зразки документів  підприємства, на якому відбувається зміна цієї посадової особи

Автор: 
Євгеній Губа