Звільнення працівників: теорія і практика№ 9, вересень 2012

Припинення трудових відносин за пунктом 2 статті 40 КЗпП у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника посаді (роботі) здійснюється, якщо така невідповідність виникла внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню роботи, а також у разі відмови в наданні працівникові допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо виконання покладених на нього обов’язків потребує доступу до державної таємниці. Описані в статті практичні аспекти звільнення доповнено численними прикладами із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 8, серпень 2012

У попередніх статтях циклу ми вже зупинялися
на тому, що законодавство наділяє сторони
трудового договору правом одностороннього
припинення трудових відносин. Але таке право
робо то давця більш обмежене законодавчо, ніж
ана логічне право працівника, оскільки трудовий
договір може бути розірваний ним винятково
у випадках, визначених законом, а також із дотриманням установленого порядку. Розгляд підстав ро зірвання трудового договору за ініціативою
ро ботодавця розпочинаємо з порядку звільнення
за пунктом 1 статті 40 КЗпП

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 7, липень 2012

Незважаючи на поширену думку про «безпечність» для роботодавця такої підстави звільнення працівників, як звільнення за власним бажанням, статистика судових позовів, що стосуються практичного застосування цієї підстави, свідчить швидше про протилежне. Найчастіше проблемні ситуації виникають через неправильне визначення строку попередження, а також у зв’язку з правом працівника відкликати заяву про звільнення

Автор: 
Євгенія Каляпінв№ 6, червень 2012

Продовжуємо серію статей, присвячених актуальним питанням теорії і практики звільнення працівників з усіх підстав, передбачених законодавством,
з прикладами судових спорів та алгоритмами дій
щодо звільнення. У цьому номері автор завершує
розгляд порядку припинення трудового договору
у випадках, передбачених статтею 36 КЗпП, зокрема розглядає порядок звільнення працівників у
зв’язку з набранням законної сили вироком суду,
яким працівника засуджено до позбавлення волі
або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи, а також на підставах, передбачених контрактом

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 5, травень 2012

Продовжуємо серію статей, присвячених актуальним питанням теорії і практики звільнення працівників з усіх підстав, передбачених законодавством, з прикладами судових спорів та алгоритмами дій щодо звільнення.

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 4, квітень 2012

Пропонуємо вашій увазі серію статей, присвячених актуальним питанням теорії і практики звільнення працівників з усіх підстав, передбачених законодавством, з прикладами судових спорів та алгоритмами дій щодо звільнення. У першій статті цієї серії розглянуто питання звільнення працівників на підставах, передбачених пунктами 1–3 статті 36 КЗпП: за угодою сторін, у зв’язку із закінченням строку трудового договору, у зв’язку з призовом на війську службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу

Автор: 
Євгенія Каляпіна