Бюджетна сфера№ 2, лютий 2019

У першій частині статті було розглянуто, що ж розуміється під поняттям «патронатна служба», посади яких фахівців належать до цієї служби та завдання й обов’язки таких працівників. На завершення теми з’ясуємо, до якої відповідальності можуть бути притягнені працівники патронатної служби, умови оплати їх праці та процедуру звільнення

Автор: 
Олександр Клименко№ 1, січень 2019

Розпочинаємо публікацію серії матеріалів про особливості трудових відносин з працівниками патронатної служби в органах виконавчої й судової влади, органах місцевого самоврядування тощо. У цій статті розглянуто, що ж розуміється під поняттям «патронатна служба», посади яких фахівців належать до цієї служби та завдання й обов’язки таких працівників

Автор: 
Олександр Клименко№ 11, листопад 2018

У статті на прикладі розглянуто, чи може вчитель української мови та літератури, який працює в закладі загальної середньої освіти та має обсяг навчального навантаження 18 годин, одночасно обіймати посаду секретаря-друкарки і як оплачувати таку роботу

Автор: 
Олена Морева№ 8, серпень 2018

У статті розглянуто нові розміри надбавки за престижність праці, яка встановлюється педагогічним працівникам, визначено категорії працівників, які мають на неї право, та на прикладі конкретної ситуації показано порядок розрахунку заробітної плати педпрацівнику з урахуванням згаданої надбавки

Автор: 
Олена Морева№ 7, липень 2018

У статті розглянуто, чи зараховується провідному фахівцю Департаменту охорони здоров’я обласної держадміністрації до педагогічного стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років час його перебування у щорічній відпустці, отриманій за викладацьку роботу в коледжі, в разі виконання ним педагогічного навантаження протягом навчального року з погодинною оплатою праці

Автор: 
Олена Морева№ 4, квітень 2018

У статті автор розглядає, в яких випадках існує можливість присвоєння педагогічного звання за підсумками атестації вихователю закладу дошкільної освіти, який працює не за фахом

Автор: 
Олена Морева№ 2, лютий 2018

У статті розглянуто питання щодо того, чи встановлюється доплата за вислугу років особі, яку прийнято на посаду бібліотекаря і яка до цього не працювала на посадах, визначених у переліку, наведеному в додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженому постановою КМУ від 22 січня 2005 р. № 84

Автор: 
Олена Морева№ 11, листопад 2017

У статті розглянуто зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 р. № 949 до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

Автор: 
Олена Морева№ 3, березень 2017

З 1 січня 2017 р. було підвищено посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС, який затверджено в розмірі 1600 грн. Про те, на скільки зросла заробітна плата працівників, зокрема працівників кадрового підрозділу бюджетних установ, та про механізми її нарахування — у статті

Автор: 
Олена Морева№ 2, лютий 2017

Завідувач бібліотеки медичного коледжу, який має почесне звання «Заслужений працівник культури України», у цьому ж закладі проводить гурткову роботу обсягом 360 годин на рік. У статті з’ясуємо, чи слід нараховувати надбавку до посадового окладу за почесне звання та до ставки заробітної плати за години гурткової роботи

Автор: 
Олена Морева№ 1, січень 2017

Регулювання робочого часу педагогiчних працiвникiв має свою специфiку. Тож у статті автор приділив увагу особливостям педагогічного навантаження вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, порядку залучення їх до чергування та умовам оплати праці

Автор: 
Вікторія Соломінчук№ 12, грудень 2016

На прикладі посад вчителя інформатики та інженера-електроніка автор розглядає можливість сумісництва та суміщення цих посад, а також наводить розрахунок заробітної плати в обох випадках. Тож який варіант обрати — читайте в статті

Автор: 
Олена Морева№ 9, вересень 2016

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055» від 20 травня 2016 р. № 544 було внесено зміни до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. Вони стосуються зміни назви посади керівника дошкільного навчального закладу, введення додаткових посад та уточнення кількості штатних одиниць окремих посад, передбачених згаданими Типовими штатними нормативами. Докладніше про це — у статті

Автор: 
Олена Морева№ 8, серпень 2016

У статті автор відповідає на запитання: чи має право працівниця, яка обіймає посаду архіваріуса у ВНЗ I–II рівнів акредитації державної форми власності, у цьому ж навчальному закладі працювати на 0,5 ставки на посаді інспектора з кадрів? Який графік роботи слід встановити працівниці, якщо архіваріусом вона працює з 08:30 до 17:30?

Автор: 
Олена Морева№ 4, квітень 2016

Постановою КМУ від 9 грудня 2015 р. № 1026 затверджено Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років та Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Відповідно до Порядку починаючи з 1 січня 2016 р. працівники закладів культури отримують доплату за вислугу років, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення. Про особисті таких виплат буде йти мова в статті

Автор: 
Олена Морева