Оплата праці№ 2, лютий 2015

Із 1 січня 2015 р. запрацювала низка змін у податковому законодавстві, які безпосередньо торкнулися порядку проведення нарахувань та утримань із виплат, пов’язаних з оплатою праці працівників. У статті розглянемо зміни в оподаткуванні оплати праці, про які має знати кожен роботодавець: нові умови нарахування ЄСВ, підвищення ставки ПДФО з 17 до 20 %, а також що змінилося в оподаткуванні відряд­жень

Автор: 
Олена Ткаченко№ 12, грудень 2014

У листопаді ми вже проаналізували, які витрати на відрядження, понесені працівником, включаються до складу витрат підприємства недержавної форми власності. Продовжуючи тему, розглянемо, чи підлягають ці суми оподаткуванню ПДФО, за яких обставин виникає надміру витрачена сума на відрядження та інші аспекти, пов’язані з оподаткуванням і відшкодуванням витрат на відрядження

Автор: 
Євгеній Губа№ 11, листопад 2014

Підприємство недержавної форми власності, що відряджає працівника, як правило, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час відрядження (авансом). Також працівник може звернутися до підприємства щодо відшкодування витрат, понесених у відрядженні за власні кошти. Розглянемо, чи всі вит­рати на відрядження, понесені працівником, включаються до складу витрат підприємства

Автор: 
Євгеній Губа№ 4, квітень 2014

Погодинна оплата праці — це одна із систем оплати праці, за якою заробітна плата визначається або за годинною тарифною ставкою, або за кількістю відпрацьованих робочих днів і денними тарифними ставками, або за місячними окладами. І якщо місячні оклади — це знайомі нам і поширені форми отримання заробітку, то оплата на підставі установлених годинних тарифних ставок все ще викликає певні запитання. Водночас у разі застосування годинних ставок розрахунок заробітної плати стає, як правило, більш зручним, точним і гнучким. Про такі переваги і йтиметься у статті

Автор: 
Надія Реутова№ 11, листопад 2013

Інколи після звільнення працівника з’ясовується, що розрахунок з ним провели не повністю. Це може статися через брак коштів на рахунках під­приємства, арифметичну помилку, допущену під час розрахунків, незнання норм законо­дав­ства та з інших причин. Що слід робити в цьому ви­пад­ку? Давайте розберемося

Автор: 
Олена Лєснікова№ 8, серпень 2013

Працівникам державних і комунальних бібліотек виплачується допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки в розмірі посадового окладу та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу на рік. На практиці часто виникають запитання, чи стосується зазначене сумісників та в якому розмірі виплачувати допомогу працівникам бібліотек, які працюють неповний робочий час («на 0,5 ставки»). Відповіді — у статті

Автор: 
Олена Морева№ 6, червень 2013

Виконання робіт громадянином може здійсню­ватися на підставі як трудового, так і цивільно-правового договору. Крім того, підприємство може укласти цивільно-правовий договір з фізичною особою — під­приємцем. Автор на практичних прикладах розповідає, що вигідніше для підприємства з позиції оподаткування оплати робіт (послуг) за такими договорами

Автор: 
Євгеній Губа№ 5, травень 2013

Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами і колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Робота у вечірній час не регулюється на законодавчому рівні, а тільки договірними нормами. Зокрема, доплата за роботу у вечірній час передбачена Генеральною угодою. Замість доплат за роботу в нічний (вечірній) час на підприємствах за рахунок власних коштів можуть встановлюватися доплати за роботу в нічну (вечірню) зміну, коли в підвищеному розмірі оплачуються всі години роботи такої зміни. Докладніше — у статті

Автор: 
Станіслав Соломонов№ 1, січень 2012

Під час запровадження надбавок, доплат і премій підприємствами недержавної форми власності мають бути враховані всі аспекти — від документального оформлення та можливості зменшення до джерел для здійснення виплат та аналізу ефективності запровадження. Також не слід забувати про оподаткування цих виплат

Автор: 
Євгеній Губа№ 11, листопад 2011

Адміністрація підприємства зобов’язана організувати працю так, щоб кожен працівник протягом усього робочого часу був зайнятий виконанням виробничих завдань (посадових обов’язків) за тим фахом, за яким він працює. Але інколи практикується виконання працівником протягом робочого часу не лише роботи за трудовим договором, а й роботи іншої кваліфікації або професії, запропонованої йому у зв’язку з виробничою необхідністю. Як правильно в таких випадках організувати, оформити та оплатити працю працівників?

Автор: 
Станіслав Соломонов№ 11, листопад 2011

Премія в системі матеріального стимулювання праці — це основний вид додаткової винагороди, що виплачується працівникам понад основну заробітну плату за результатами їхньої трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками й умовами оцінки таких результатів, визначеними підприємством. У статті розглянуто види премій, порядок визначення їх розміру та окремі системи преміювання

Автор: 
Євгеній Губа№ 10, жовтень 2011

Поряд з іншими системами найбільш ефективно стимулює працю введена на підприємстві збалансована система премій, доплат і надбавок як складова системи матеріального стимулювання праці. У першій частині статті йтиметься про види та розміри доплат і надбавок працівникам, а також умови і порядок їх встановлення

Автор: 
Євгеній Губа№ 6, червень 2011

На практиці часто виникають ситуації, коли власники (засновники) підприємств, не бажаючи доручати ведення справ стороннім особам, для мінімізації витрат або з інших причин вирішують вести справи самостійно. У зв’язку із цим виникає запитання — чи має право власник (засновник), який одночасно обіймає посаду директора підприємства, працювати «на громадських засадах», тобто не виплачувати заробітну плату самому собі?

Автор: 
Володимир Забудський№ 12, грудень 2010

Если работа имеет разъездной (передвижной) характер, возникает вопрос, что выгоднее для предприятия: выплачивать работникам командировочные (суточные) или же надбавку за разъездной характер работы?

Автор: 
Евгений Губа№ 8, серпень 2008

Оплата по решению суда вынужденного прогула работника при незаконном его увольнении может проводиться за несколько месяцев или даже лет. Следовательно, возникает вопрос: распределять начисленную сумму в целях налогообложения на несколько месячных периодов или включать одной общейсуммойвдоходтогомесяца, когдаосуществляетсяначисление? Четкого указания в законодательстве нет, поэтому Государственная налоговая администрация Украины и фонды соцстраха дают собственные разъяснения по этому вопросу

Автор: 
Надежда Реутова