Організаційна діяльність підприємства№ 10, жовтень 2007

Практика свидетельствует о том, что потребность в нормах труда для любого производства объективна, а область их применения обширна — организация и планирование труда, рост производительности и т. д. Для того чтобы оптимизировать организацию труда, необходимо знать, сколько труда и какого качества требуется для выполнения той или иной работы

Автор: 
Наталья Лукьянченко, Тамара Копытина№ 3, березень 2007

Для ефективного функціонування служби охорони необхідна конкретна регламентація її роботи залежно від специфіки господарської діяльності підприємства. Для визначення функцій, прав, обов’язків, відповідальності, взаємодії з іншими структурними підрозділами підприємства розробляється положення про службу охорони, яке затверджується наказом керівника підприємства. Служба охорони підпорядковується безпосередньо керівникові або його заступнику з питань безпеки, на якого може бути покладено контроль за дотриманням положення.

Автор: 
Неоніла Колонтай