Організаційна діяльність підприємства№ 5, травень 2019

У другій частині статті розглянуто категорії працівників, які мають переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, щодо яких встановлено заборону їх звільнення, механізм повідомлення працівників про наступне звільнення, порядок подання звітності про майбутнє вивільнення та оформлення трудових відносин у разі перетворення підприємства

Автор: 
Олена Губар№ 4, квітень 2019

У першій частині статті розглянуто поняття, що стосуються припинення діяльності юридичної особи, порядок дій роботодавця, зокрема фахівців відділу кадрів, у разі прийняття рішення про реорганізацію підприємства, а також з’ясовано, чи необхідні консультації з профспілкою у зв’язку із вивільненням працівників

Автор: 
Олена Губар№ 10, жовтень 2007

Практика свидетельствует о том, что потребность в нормах труда для любого производства объективна, а область их применения обширна — организация и планирование труда, рост производительности и т. д. Для того чтобы оптимизировать организацию труда, необходимо знать, сколько труда и какого качества требуется для выполнения той или иной работы

Автор: 
Наталья Лукьянченко, Тамара Копытина№ 3, березень 2007

Для ефективного функціонування служби охорони необхідна конкретна регламентація її роботи залежно від специфіки господарської діяльності підприємства. Для визначення функцій, прав, обов’язків, відповідальності, взаємодії з іншими структурними підрозділами підприємства розробляється положення про службу охорони, яке затверджується наказом керівника підприємства. Служба охорони підпорядковується безпосередньо керівникові або його заступнику з питань безпеки, на якого може бути покладено контроль за дотриманням положення.

Автор: 
Неоніла Колонтай