Соціальне страхування№ 12, грудень 2007

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам зокрема в разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Надання такої допомоги передбачено в разі амбулаторного, стаціонарного, а в окремих випадках — і санаторно-курортного лікування. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років надається застрахованій особі, яка доглядає за цією дитиною, з першого дня непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Автор: 
Ірина Єременко№ 8, серпень 2007

Під час обчислення страхового стажу для оплати листків непрацездатності виникає багато питань щодо зарахування до його складу окремих періодів, під час яких працівник

з певних причин не виконував трудових обов’язків, наприклад через хворобу, під час навчання у вищому навчальному закладі, одержання допомоги по безробіттю тощо. Кожен із випадків розглянемо на конкретних прикладах

Автор: 
Ірина Єременко№ 7, липень 2007

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, належить до виду соціальних. Застосування її на практиці викликає багато запитань, зокрема, яким категоріям осіб надається така відпустка, чи потрібно виплачувати компенсацію за неї в разі звільнення працівника, за яких обставин одинока мати має право на одержання такої відпустки та ін. Про ці та інші запитання, у матеріалі

Автор: 
Олена Усенко№ 6, червень 2007

Відповідно до статті 179 КЗпП та статей 17 і 20 Закону № 504 оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку (листка непрацездатності) тривалістю до пологів — 70 календарних днів, після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. Тривалість цієї відпустки обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів.

Автор: 
Ірина Єременко№ 4, квітень 2007

З метою вирішення питань, пов’язаних із наданням працівникам матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на підприємствах, в установах, організаціях створюються комісії із соціального страхування.

Автор: 
Ірина Єременко№ 2, лютий 2007

Одним із видів соціальних послуг Фонду соцстрахування є оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей. Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення застрахованій особі за рахунок коштів Фонду лише однієї путівки протягом двох календарних років, за винятком потреби застрахованої особи в повторному курсі санаторно-курортного лікування згідно з медичними показаннями та за інших обставин. Які особи мають право на одержання путівок та який порядок їх надання, читайте у статті.

Автор: 
Маркіан Висоцький№ 1, січень 2007

Страхове свідоцтво — документ, який підтверджує право застрахованої особи на одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за всіма видами соціального страхування. Дотримання встановленого законодавством порядку його отримання дасть змогу застрахованій особі уникнути проблем під час одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Автор: 
Ірина Єременко