Трудовий договір№ 2, лютий 2019

Працівник може одночасно працювати на кількох посадах, тобто на умовах сумісництва. Часто під час кадрового оформлення такої особи у фахівця відділу персоналу виникає багато запитань, однак ситуація ускладнюється, якщо працівниця-сумісниця ще й повідомляє про вагітність. Тож у статті — про порядок та умови надання таким особам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, механізм розрахунку допомоги по вагітності та пологах, а також про правила оформлення кадрових документів з урахуванням законодавчих нюансів

Автор: 
Наталія Панченко№ 7, липень 2018

Час від часу кадровикам доводиться оформлювати звільнення працівників за різними підставами. Незважаючи на те що такі дії потребують дотримання окремих вимог законодавства, оформлення певних документів та здійснення кадрових процедур, існують загальні законодавчі вимоги щодо порядку оформлення розрахунку зі звільненими працівниками, які й розглянуто в статті. Крім того, автор з’ясовує особливості оформлення звільнення так званих конфліктних працівників, а також проблемні моменти процедури звільнення та можливість їх вирішення

Автор: 
Олександр Клименко№ 6, червень 2018

Поняття «відсторонення» чітко не визначено в нормативних актах, хоча КЗпП й передбачено підстави для таких дій. У той же час цей термін міститься в Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті з’ясовано, що мається на увазі під відстороненням працівника від роботи, та розглянуто випадки, за яких відбувається відсторонення, порядок його оформлення й оплати

Автор: 
Таміла Радченко№ 12, грудень 2017

Штатні розписи можуть містити професії або посади працівників, які пов’язані з виконанням робіт на висоті. Оскільки такі роботи є небезпечними, до відповідних працівників чинним законодавством висуваються підвищені вимоги щодо їх кваліфікації, порядку проходження ними навчання з охорони праці, оформлення їх прийняття на роботу тощо. Якими ж нормативно-правовими актами регулюється робота на висоті, до яких професійних категорій висуваються підвищені вимоги та які ж саме особливості прийняття на роботу таких працівників передбачені законодавством — у статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 9, вересень 2017

Робота вахтовим методом до цього часу регулюється переважно НПА колишнього СРСР. Які ж особливості правового регулювання роботи вахтовим методом і чим вона відрізняється від роботи в інший спосіб — розглянуто в статті
Автор: 
Олександр Клименко№ 7, липень 2017

Одним із випадків, коли до працівника може бути застосовано матеріальну відповідальність у повному розмірі, є укладення між ним та підприємством письмового договору про взяття працівником на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому на зберігання або для інших цілей. З ким можна укладати 
такий договір, якого він має бути змісту та як розрахувати розмір шкоди, розглянуто в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 5, травень, 2017

У статті розглянуто особливості застосування контрактної форми трудового договору згідно із законодавством

Автор: 
Олексій Кравчук№ 1, січень 2017

Інколи деякі працівники не з’являються на роботу з невідомих роботодавцю причин. Якщо ці причини не були поважними, відсутність працівника на роботі розглядається як порушення трудової дисципліни та кваліфікується як прогул без поважних причин. У більшості випадків до згаданих працівників застосовують таке дисциплінарне стягнення, як звільнення з роботи. Як же слід діяти кадровику в разі зафіксованої відсутності працівника на роботі? У якій послідовності з’ясовувати причину такої відсутності та як правильно звільнити працівника за прогул без поважних причин — на ці та інші запитання автор відповідає в статті

Автор: 
Олександр Клименко№ 10, жовтень 2016

Перше, що необхідно знати про строковий трудовий договір, це те, що він може укладатися тільки в тих випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Підставами для укладення строкового трудового договору відповідно до статті 23 КЗпП є: характер виконуваної роботи; умови виконання роботи; інтереси працівника та інші випадки, передбачені законодавчими актами. Детальніше про це та про особливості укладення, продовження та припинення строкових договорів ітиме мова у статті

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 5, травень 2016

Працівник з’явився на роботі в нетверезому стані. Якими мають бути дії фахівця кадрової служби, щоб працівника було звільнено без порушень чинного законодавства? Слід зауважити, що процес звільнення — це колективна праця керівника, працівників кадрової служби та інших фахівців, відповідно до їх посадових інструкцій, нормативних документів підприємства та законодавства України. Крок за кроком розглянемо дії адміністрації підприємства з моменту появи працівника на роботі в нетверезому стані до звільнення

Автор: 
Ірина Єрємєєва№ 12, грудень 2015

В попередньому номері журналу ми описували підготовку до звільнення недобросовісного
працівника. Зараз пропонуємо вашій увазі детальний опис звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків, покладених на нього трудовим договором, із дотриманням вимог законодавства. До вашої уваги зразки наказів, доповідної записки та запису до трудової книжки

Автор: 
Юлія Юзова№ 11, листопад 2015

Якісно підібраний склад трудового колективу — неабияке досягнення керівника. Але трапляються серед працівників такі, хто нехтує вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, відрізняється конфліктністю чи зухвалою поведінкою. Певна річ, керівництво прагне позбутися такого працівника, щоб відновити здорову атмосферу в команді. Керівник може запропонувати працівникові припинити трудовий договір. Проте часто саме такий працівник не йде на компроміс і відмовляється від звільнення та ще й може погрожувати зверненнями до суду. Тому звільнити його можна лише забезпечивши для цього вичерпну документальну доказову базу. Як підготуватися до звільнення такого працівника — читайте у статті

Автор: 
Юлія Юзова№ 8, серпень 2015

Прийняття Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 2014 р. № 1669-VII, яким було заборонено на період проведення антитерористичної операції змінювати керівників юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної діяльності, завдало чималого удару для українського бізнесу. Докладніше про його наслідки — у статті

Автор: 
Віталій Пузько№ 10, жовтень 2014

Серед усіх підстав припинення трудового договору, зазначених у КЗпП, такої підстави, як смерть працівника, не передбачено. Для належного оформлення припинення трудового договору в цьому випадку необхідна наявність свідоцтва про смерть, що видається в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану або виконавчим комітетом сільської ради, як правило, членам сім’ї померлого. Крім власне оформлення припинення трудових відносин на практиці виникають також питання з приводу виплати сум, що належать померлому працівнику від підприємства, та видачі його документів, зокрема трудової книжки, найближчим родичам. Докладніше про все — у статті

Автор: 
Ігор Биць№ 10, жовтень 2014

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено право громадян України без жодного дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них. Із вступом до профспілки підвищується рівень захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників. Однією з переваг членства в профспілці є гарантія щодо заборони звільнення працівника з ініціативи роботодавця без згоди профспілки у випадках, передбачених законодавством. Про особливості звільнення членів профспілки — у статті

Автор: 
Вікторія Соломінчук