Трудовий договір№ 9, вересень 2014

Відповідно до законодавства виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор). На практиці в більшості випадків створюється саме колегіальний виконавчий орган — правління, який складається з голови та членів правління. При цьому відносини між акціонерним товариством і головою правління мають подвійну правову природу — вони є одночасно трудовими і корпоративними. Цей дуалізм породжує низку непростих і подекуди колізійних питань у процесі встановлення, реалізації та припинення таких відносин. Відповіді на них — у статті

Автор: 
Володимир Забудський№ 8, серпень 2014

На деяких підприємствах, в установах, організаціях встановлюється цілодобовий режим роботи без вихідних. У таких випадках вихідні дні для працівників визначаються в різні дні тижня. Це залежить від категорії працівників і режиму роботи. Наприклад, для адміністрації вихідні встановлюються в суботу і неділю, а для працівників виробництва визначаються графіками змінності. Чи буде правомірним оформлення прийняття на роботу у вихідний день — у статті

Автор: 
Ігор Биць№ 8, серпень 2014

Від стажу, тобто тривалості роботи або іншого періоду, який зараховується до стажу, залежить право працівника на гарантії та пільги, пов’язані з його трудовою діяльністю, соціальним і пенсійним забезпеченням. Залежно від того, для яких цілей обчислюється стаж, розрізняють: страховий стаж, стаж для щорічної відпустки, стаж державної служби, стаж наукової роботи, стаж роботи за спеціальністю («педагогічний», «медичний» стаж тощо) та ін. Докладніше про різні види стажу та особливості їх обчислення — у матеріалі

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 8, серпень 2014

Як роботодавцю визначити, чи впорається майбутній працівник з роботою, яка йому доручається, чи відповідає він посаді? Із цією метою в трудовому праві існує інститут випробування. Що таке випробування, коли і як його можна встановлювати та як правильно звільнити працівника у випадку незадовільних результатів — про це та інше йтиметься в статті

Автор: 
Таміла Радченко№ 7, липень 2014

Відсутність працівника з нез’ясованих причин спричиняє чимало труднощів як для роботи структурного підрозділу або підприємства в цілому, так і для кадрової служби. Перед кадровиками постають питання: чи можна такого працівника звільнити, як його табелювати, чи можна прийняти на його місце іншого працівника тощо

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 5–6, травень-червень 2014

Працівники, які поєднують роботу з навчанням на заочному або вечірньому відділенні навчального закладу — не рідкість для українського роботодавця. Та останнім часом дедалі частіше на роботу влаштовуються студенти денної форми навчання. Вони не мають права на пільги та гарантії, передбачені законодавством для осіб, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва. Водночас трудові відносини з ними також мають певні особливості. У статті розглянемо, які особи належить до студентів, для роботодавця вони основні працівники чи сумісники, чи можуть студенти працювати повний робочий день та інші актуальні питання

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 3, березень 2014

Звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією має свої особливості. Так, законодавство дозволяє не дотримуватися окремих гарантій, установлених для випадків звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Крім того, виникає чимало питань, пов’язаних із трудовими відносинами з працівниками, призначеними головою та членами ліквідаційної комісії. Докладніше про все це — у статті

Автор: 
Юлія Черкашіна№ 12, грудень 2013

Питання призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою законодавством України не врегульоване. Тому роботодавці і досі змушені керуватися пунктом 2 роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати праці тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 р. № 30/39, згідно з яким призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою не допускається і можливе тільки за посадою, призначення на яку здійснюється вищим органом управління.

Автор: 
Віктор Рожнов№ 12, грудень 2013

Згідно зі статтею 21 КЗпП працівник має право працювати на одному або одночасно на кількох підприємствах. Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. Загалом робота за сумісництвом не тягне за собою обмеження трудових прав працівників, але є й певні винятки, що стосуються права окремих категорій осіб працювати за сумісництвом і тривалості такої роботи, надання окремих видів відпусток, надання окремих послуг із соціального страхування, можливості направлення у відрядження тощо

Автор: 
Таміла Радченко№ 11, листопад 2013

У номері за серпень ми розглянули основні моменти направлення працівників у відрядження по Україні. Цього разу зупинимося на особливостях направлення працівників у відрядження за кордон, що полягають, зокрема, у видачі готівки валютою, порядку дій у випадку затримки у відрядженні або його скасування, відмінностях між відрядженнями у країни з безвізовим і візовим режимами для громадян України

Автор: 
Надія Реутова№ 9, вересень 2013

5 липня 2013 р. набрала чинності постанова КМУ від 27 травня 2013 р. № 437, якою оновлено правила видачi, продовження дії та анулювання дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства. Автор розглядає, в яких випадках та в якому порядку слід отримувати дозвіл, скільки він коштує, як продовжується дія дозволу, як видається дублікат у разі втрати або пошкодження дозволу, у яких випадках служба зайнятості може відмовити у видачі або продовженні дії дозволу, коли дозвіл анулюється, які фінансові санкції передбачені за працевлаштування іноземця без дозволу

Автор: 
Тетяна Мойсеєнко№ 8, серпень 2013

До внесення у 2011 р. змін в Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон, вона була основним документом, який регулював порядок направлення у відрядження працівників усіх підприємств незалежно від форми власності. Але, починаючи з квітня 2011 р., положення цієї Інструкції є обо в’язковими тільки для підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів. Інші (небюджетні) підприємства можуть використовувати положення цієї Інструкції як рекомендаційні. Автор розповідає про спільні та відмінні моменти оформлення відряджень для бюджетних і небюджетних підприємств

Автор: 
Надія Реутова№ 7, липень 2013

Традиційно найкритичнішим моментом правовідносин роботодавця і найманого працівника вважається розірвання трудового договору, адже недотримання вимог законодавства може згодом обернутися судовим позовом. Водночас не можна недооцінювати помилки, що допускаються під час укладення трудових договорів. Стаття присвячена «підводним каменям», які можуть трапитися в процесі прий­няття осіб на роботу, особливо зважаючи на останні зміни в законодавстві

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 7, липень 2013

Як відомо, використання найманої праці іноземних громадян допускається лише за наявності дозволу на використання праці іноземного громадянина в Україні. При цьому законодавством заборонено використання праці іноземця кількома роботодавцями (робота за сумісництвом) або на кількох посадах в одного роботодавця (робота за суміщенням) на підставі одного дозволу. Автор розглядає питання, чи можна отримати два дозволи на використання праці одного іноземця

Автор: 
Олена Трофимчук№ 5, травень 2013

Відсутність керівника на роботі протягом певного часу може стати серйозною перешкодою для нормальної діяльності підприємства. У таких випадках виникають питання: чи має право керівник виконувати свої обов’язки без фактичної присутності на роботі (наприклад, підписувати документи, перебуваючи у відрядженні), хто має право тимчасово виконувати обов’язки керівника, зокрема, розпоряджатися банківським рахунком, як оформити тимча­сове виконання обов’язків тощо. Відповіді на них — у статті

Автор: 
Володимир Забудський